Niedziela, 22 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego dla wszystkich grup odbędzie się w dniu 13 września (czwartek) 2018 r. o godz. 8.30-11.30 w auli  T1.

Opublikowane: 18-07-2018

Dr Marcin Gońda przekłada konsultacje wyjątkowo z 4.07 na 6.07.2018 w godz. 9.00-11.00

Opublikowane: 03-07-2018

W okresie przerwy wakacyjnej dyżury Dziekana, Prodziekanów oraz Pełnomocników Dziekana nie będą się odbywały. Zapraszamy w sesji poprawkowej.

Opublikowane: 27-06-2018

Zaliczenie poprawkowe przedmiotu Socjologia problemów społecznych dla kierunku Socjologia, 1st.stac., rok II w godz. 13:00-14:00, 2018-07-02, Sala D206

Opublikowane: 27-06-2018

Granty "Bon na innowacje"

Ogłoszone zostały konkursy na granty na prohekty badawcze B R i na usługi badawcze realizowane wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców na zlecenie przedsiębiorstwa tzw. „Bon na innowacje”. Granty te przyznawane są przedsiębiorstwom, które taką pracę badawczo-rozwojową decydują się zlecić naukowcom. Firma otrzymuje dotację w wysokości do 85% kosztów zlecenia badań uczelni. Z kolei uczelnia realizująca usługę badawczą na zlecenie przedsiębiorcy otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów badań.

Opublikowane: 26-06-2018

IX Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lipca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Anny Weszczak nt. Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-06-2018

Zaproszenie do udziału w projekcie konkursowym "Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat"

Zapraszamy do udziału w projekcie konkursowym „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”, adresowanym do ludzi przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków. Osób reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, kluby lub inne organizacje, których działalność przyczynia się do poprawy otaczającej nas rzeczywistości. Laureat będzie miał szansę na realizację pomysłu o wartości pół miliona złotych jeszcze w tym roku. Więcej informacji na stronie programu www.zmieniajswiatbx50.pl

Opublikowane: 10-06-2018

Konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 05-06-2018
20-12-2017|Hall of Fame

Zostań dyplomatą!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło kolejną edycję naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019A, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji. Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Opublikowane: 19-07-2018

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS z zakresu etyki biznesu, organizowanego już po raz trzynasty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 10 tys. zł.
Konkurs kierowany jest dla  studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2015 roku.

Opublikowane: 06-07-2018

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Termin składania prac w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych został wydłużony do 30 czerwca 2018 r. Aktualnie obowiązujący regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie.

Opublikowane: 29-06-2018

Konkurs ogłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji oraz ochronie konsumentów

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek - ekonomię, administrację czy zarządzanie.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione od 16 października 2017 r. do 15 października 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 31 października 2018 r. Szczegóły – regulaminy, formularze znajdują się na stronie.

Opublikowane: 29-06-2018

Zabierz EkSoc na wakacje

pin.jpg

Lato w pełni, więc zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do udziału w nowym konkursie "Zabierz EkSoc na wakacje". Plan jest prosty: 

  1. Odbierz pin. Piny można odbierać w Centrum Rozwoju Wydziału (pokój C18) lub Centrum Nauki i Spraw Pracownika (pokój D103).
  2. Zrób zdjęcie z przypiętym w widocznym miejscu pinem.
  3. Wygraj nagrodę. Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane vouchery do kina. 

Więcej informacji w załączniku


Opublikowane: 22-06-2018

Studia doktoranckie na EkSocu

Do 7 wrześnie trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia doktoranckie na ekonomii i na socjologii. Wraz z nowym rokiem akademickim proponujemy nowy program, dodatkowe zajęcia do wyboru prowadzone m.in. w formie konwersatorium, co sprzyja dyskusji i wymianie poglądów, wykłady do wyboru po angielsku oraz udział w projektach badawczych prowadzonych odpowiednio w Instytucie Ekonomii i Socjologii.
Informacje o opiekunach naukowych, wymaganych dokumentach oraz procedurze rekrutacyjnej znajdują się na stronach: ekonomia i socjologia. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do konsultowania się z pracownikami Instytutów oraz z Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Ekonomii - drem hab. Maciejem Kozłowskim, prof. UŁ oraz Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Socjologii - drem hab. Tomaszem Ferencem, prof. UŁ.

Opublikowane: 26-06-2018

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

Przypominamy o obowiązujących terminach letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018
- od 11 czerwca do 30 czerwca 2018 r. - letnia sesja egzaminacyjna
- od 10 września do 23 września 2018 r. - letnia sesja poprawkowa
Kalendarz akademicki wraz z regulaminem sesji dostępny jest na stronie.

Opublikowane: 21-06-2018

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego dla dr Magdaleny Nowickiej-Franczak

Z wielką przyjemnością informujemy, że tegoroczną edycję Nagrody im. Stanisława Ossowskiego wygrała książka dr Magdaleny Nowickiej-Franczak „Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa”.  Książka ukazuje wpływ rozmowy o trudnej przeszłości na kształtowanie pamięci zbiorowej społeczeństwa oraz mechanizmy tego procesu i jego uczestników. 
Dr Magdalena Nowicka-Franczak zatrudniona jest w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej UŁ. 
Serdecznie gratulujemy!

Opublikowane: 20-06-2018
Dyżury, zajęcia, egzaminyNaukaStudenciWydział
przejdź do listy aktualności:
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź