Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

WIEDZA, KOMPETENCJE I ZATRUDNIENIE

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza do udziału w projekcie:

„Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AktualnościProjektRówność kobiet i mężczyznPliki do pobraniaGaleriaKontakt

2015-05-27 Przypominamy studentom, że opuszczenie ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć (łącznie usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) bądź 10% czasu każdego rodzaju zajęć (nieusprawiedliwionych) wiąże się z obciążeniem studenta kosztami związanymi z tymi zajęciami.

2015-05-19 Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w ramach projektu „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się dnia 19.05.2015 o godz. 11:30 w sali T-401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Seminarium będzie prowadził prof. dr hab. Krzysztof Szmidt - Koordynator mentoringu. Do udziału w seminarium zapraszamy Kierunkowych Koordynatorów Staży, Mentorów oraz studentów II stopnia.

2014-12-03 Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy”. Rekrutacja do projektu „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” została zakończona.  Lista osób zakwalifikowanych.

2014-11-26 Wyniki rekrtuacji do projektu „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy”. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy” do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie, w biurze projektu – D113, od 26.11.2014 r. do 2.12.2014 r. w godzinach: pn. 16.00 – 17.30; wt. 13.00 – 14.30; śr. 15.00 – 16.30; czw. 13.00 – 14.30; pt. 15.00 – 16.30. Sprawdź wyniki

2014-11-14 Zgłoś się do projektu „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy”. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym od 1.10.2014 do 30.09.2015 r. realizowany jest prestiżowy projekt „Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do studentów  3 roku studiów I stopnia (kierunków: Ekonomia, Ekonomia Ekobiznes, Logistyka, Gospodarka przestrzenna, Ekonomia w j. ang) oraz studentów 2 roku studiów II stopnia (kierunków: Ekonomia, Ekonomia Ekobiznes, Logistyka, Gospodarka przestrzenna).


Tytuł projektu: Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie – dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 1.10.2014  - 30.09.2015

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki

Finansowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Poddziałanie 4.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel główny projektu: Podniesienie jakości programów kształcenia na 9 kierunkach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ we współpracy i zgodnie z oczekiwaniami pracodawców do września 2015.

Cele szczegółowe projektu: 

 • podniesie kompetencji zawodowych 85 studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ do września 2015 poprzez ich udział w coachingu, mentoringu, miesięcznych stażach i kursie Business English,
 • rozwój 3 grup kompetencji: interpersonalnych, przedsiębiorczości, analitycznych wśród  nowoczesnych technologii 85 studentów poprzez udział w przygotowanych formach doskonalenia kompetencji do września 2015.
Podstawowe informacje dotyczące zasady równości kobiet i mężczyzn

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, zasada równości szans kobiet i mężczyzn powinna być realizowana poprzez jednoczesne stosowanie dwóch wspierających się podejść:
 • politykę równości szans płci (gender mainstreaming), czyli: systematyczne ocenianie danej polityki i działań z perspektywy osiągania równości płci i przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • konkretne działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn, czyli: udzielanie szczególnego wsparcia grupom znajdującym się w gorszym położeniu.
Równość szans kobiet i mężczyzn oznacza:
 • równy dostęp przedstawicieli obu płci do społecznie cenionych dóbr, takich jak: władza, prestiż, dochód, edukacja, ochrona zdrowia, itp.,
 • wolność wyboru drogi życiowej bez ograniczającego wpływu społecznych stereotypów płci,
 • brak dyskryminacji ze względu na płeć.
Strategiczne działania na rzecz równości:
 •  działania prawne, tj. uchwalenie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn,
 • edukacja oraz propagowanie działań kształtujących egalitarną świadomość społeczną, wolną od uprzedzeń i stereotypów płci.
Przejawy społecznych nierówności płci:
 • większe zagrożenie kobiet bezrobociem,
 • nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn przez pracodawców w procesie przyjmowania do pracy,
 • nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących porównywalną pracę,
 • segregacja pozioma (podział na zawody „kobiece” i „męskie”, feminizacja zawodów gorzej opłacanych i mniej prestiżowych) oraz segregacja pionowa („szklany sufit”) na rynku pracy,
 • niski udział kobiet w procesach decyzyjnych i sprawowaniu władzy,
 • większe obciążenie kobiet obowiązkami domowymi i rodzinnymi,
 • dyskryminacja ojców przez sądy rodzinne – przyznawanie przede wszystkim matkom opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu,
 • większe zagrożenie kobiet biedą (feminizacja ubóstwa), 
 • przemoc ze względu na płeć.

Strona w budowie

Biuro projektu
Uniwersytet Łódzki
90-255 Łódź, ul. POW 3/5
tel.: 42 635 5021
e-mail: wkz@uni.lodz.pl
pokój: C138

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź