Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

UTWORZENIE NOWYCH INTERDYSCYPLINARNYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE EKONOMII OCHRONY ŚRODOWISKA (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM) W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza do udziału w projekcie:

„Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanym ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Go global, get a certificate!Aktualności/NewsProjektPliki do pobraniaGaleriaKontakt

Incoming international and Polish students  at the University of Lodz! In particular the participants of Erasmus+, Erasmus Mundus, Campus Europae, Mobility Direct and other  student exchange programmes with partner universities worldwide. We offer two modules in the new interdisciplinary curricula in the field of economics of environmental protection:
• International Business
• Business and the Environment.
More information

2016-06-09 Go global, get a certificate!
Incoming international and Polish students  at the University of Lodz! In particular the participants of Erasmus+, Erasmus Mundus, Campus Europae, Mobility Direct and other  student exchange programmes with partner universities worldwide. We offer two modules in the new interdisciplinary curricula in the field of economics of environmental protection:
• International Business
• Business and the Environment.
More information

2016-05-24 Zapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania gospodarki globalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju” organizowanej w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony  środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim współfinansowanego ze  środków funduszy norweskich i krajowych Konferencja odbędzie się 30 maja 2016 roku w Uniwersytecie Łódzkiem, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala Rady Wydziału (C 140) od 9.30 do 14.30 oraz 31 maja 2016 roku w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie od 10.00 do 16.00. Program konferencji

2016-05-04 Informacja o wyborze wykonawcy do rozeznania cenowego z dnia 26 kwietnia na organizację 20 wykładów w 20 szkołach średnich o profilu ogólnokształcącym lub ekonomicznym z woj. łódzkiego ( z wyłaczeniem m. Łodzi) w projekcie „Utworzenie nowych  interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w j. pol. i ang.) w Uniwersytecie Łódzkim”. Zobacz więcej

2016-04-28 Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą prezentację z zakresu ekonomii i ochrony środowiska. Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-12.00 tel.42/635 51 20 lub e-mailowy:norweskimf@uni.lodz.pl

2016-04-26 Uniwersytet Łódzki zaprasza do złożenia oferty na usługę edukacyjną, polegającą na organizacji 20 wykładów w 20 szkołach w projekcie „Utworzenie nowych  interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w j. pol. i ang.) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowany ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Szczegóły znajdują się w załączniku. Zapytanie ofertowe

2016-04-19 Informacja o wyborze wykonawcy do rozeznania cenowego z dnia 11 kwietnia na organizację wizyt studyjnych w projekcie „Utworzenie nowych  interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w j. pol. i ang.) w Uniwersytecie Łódzkim”. Zobacz więcej

2016-04-11 Uniwersytet Łódzki zaprasza do złożenia oferty na usługę edukacyjną, polegającą na przygotowaniu i organizacji wizyt studyjnych w projekcie „Utworzenie nowych  interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w j. pol. i ang.) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowany ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Szczegóły znajdują się w załączniku.

2016-03-17 Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt."Rolnictwo,energia odnawialna,turystyka i transport w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie łódzkim", które odbędzie się 17 marca 2016 roku  w godz. 12.00-13.30 w Urzędzie Wojewódzkim,Wydział Polityki Społecznej, ul.Piotrkowska 104, sala 116 A. Szczegółowy program spotkania.

2016-03-10 Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt."Transport i logistyka w kontekście zrównoważonego rozwoju", które odbędzie się 10 marca 2016 roku  w godz. 10.00-13.00 w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 86. Szczegółowy program spotkania.

2016-02-25 Uniwersytet Łódzki, reprezentowany przez Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej zdobył w głosowaniu internautów drugie miejsce w kategorii „Edukacja”. Studenckie Koło Naukowe „Ekobiznes” działające przy Katedrze zdobyło II miejsce w kategorii „Partnerstwo”, otrzymując wyróżnienie godłem „Eko-Inspiracja 2015” w swojej kategorii. Ponadto Redakcja portalu Ekorynek.com wyróżniła Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej nagrodą specjalną, przyznając statuetkę „Eko-Inspiracja 2015 – Mecenas Edukacji Ekologicznej”. Udział w plebiscycie został zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. Więcej informacji

2015-11-18 W dniu 18 listopada 2015 roku w Warszawie, w hotelu Novotel odbyła się konferencja pt. „Green universities” organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat roli wyższych uczelni w kształtowaniu świadomości proekologicznej poprzez wzmacnianie kompetencji studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Projekt pt. „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony  środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” reprezentowały:  prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska i dr Agnieszka Dorożyńska. Więcej informacji na temat konferencji „Green universities” znajduje się na stronie. Program konferencji

2015-10-05 Zapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju” organizowanej w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony  środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim współfinansowanego ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Konferencja odbędzie się 22 października 2015 roku  w godz. od 10.00 do 16.30, w sali T-401 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Program konferencji

2015-06-09 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego dla kierunków  Ekonomia Ekobiznes w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG,pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i złożenia oferty. Termin złożenia oferty upływa 19 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00. Pobierz

2015-06-09 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji eksperta zewnętrznego dla specjalności Finanse i Inwestycje Międzynarodowe w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG,pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i złożenia oferty. Termin złożenia oferty upływa 19 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00. Pobierz

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert, wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe. Pobierz ranking otrzymanych ofert:

Oferta 1_Dotyczy kier. Ekonomia Ekobiznes

Oferta 2_Dotyczy Kier. Finanse i Inwestycje Międzynarodowe

Tytuł projektu: Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim

Okres realizacji: 1.01.2015  - 31.06.2016

Kierownik projektu: dr Tomasz Dorożyński

Cel projektu: zwiększenie wiedzy i świadomości polskich i zagranicznych studentów, wykładowców, absolwentów UŁ z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologii, biznesu i finansów międzynarodowych

Finansowanie: projekt współfinansowany ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Kwota dofinansowania: 533 083 PLN

Prezentacje z konferencji „Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju” 22.10.2015 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Sesja 1.

Prezentacja E. Molendowski

Prezentacja R.Dziuba

Prezentacja T.Dorożyński

Prezentacja T.Borys

Prezentacja W.Suchorzewski

Sesja 2.

Prezentacja T.Miziołek

Sesja 3.

Prezentacja A.Marszałek

Prezentacja B.Buczkowski

Prezentacja B.Buczkowski2

Prezentacja T.Dorożyński, W.Urbaniak

Konferencja „Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju” 22.10.2015 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Biuro projektu
Uniwersytet Łódzki
90-255 Łódź, ul. POW 3/5
tel.: 42 635 5021
e-mail: norweskims@uni.lodz.pl
pokój: C138

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź