Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

Studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" – VII edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

ProjektAktualnościPliki do pobraniaPraktyczne informacjeKontakt

Tytuł projektu: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – VII edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Okres realizacji: 15.09.2015 – 15.07.2016

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski

Finansowanie: projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro oraz procesu wykształcania się wspólnej europejskiej waluty.
Z uwagi na fakt, że strefa euro (dokładnie rzecz ujmując część jej krajów, co jednak przekłada się na działanie całej strefy) pogrążona jest obecnie w kryzysie gospodarczym i finansowym za cele dodatkowe projektu należy uznać:

  • Przekazanie wiedzy w zakresie warunków i konsekwencji przystąpienia krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, do Unii Gospodarczo-Walutowej i zastąpienia waluty narodowej przez euro,
  • Wyjaśnienie przyczyn obecnej sytuacji gospodarczej krajów strefy euro.

Cele szczegółowe projektu: Edukacja ekonomiczna środowisk opiniotwórczych (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, pracowników administracji publicznej, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej) w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro, perspektyw Unii Gospodarczo-Walutowej oraz dylematów polskiego członkostwa w UGW

28.11.2015 – inauguracja studiów i pierwsze zajęcia

27.11.2015 – ostatni dzień składania dokumentów

Wszystkie ważne informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie

Sekretariat

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
mgr Joanna Gwarda-Żurańska
e-mail: jgwarda@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 52 10
fax: +48 42 633 08 57

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź