Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

STUDENCKA KLINIKA FINANSÓW

Projekt "Studencka Klinika Finasów" realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

ProjektJak korzystać?KonferencjePraktyczne informacjeKontakt

Tytuł projektu: Studencka Klinika Finasów projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Okres realizacji: 1.04.2015 - 31.05.2016

Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Iwona Czechowska

Finansowanie: projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej

Cel główny projektu: Celem działań członków Studenckiej Kliniki Finansów jest:

1) Pozyskiwanie przez studentów wiedzy i doświadczenia w praktyce funkcjonowania usług finansowych.

2) Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie szeroko rozumianych finansów.

3) Pomoc osobom ubogim lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

4) Promowanie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Uniwersytetu Łódzkiego. 

Studencka Klinika Finansów udziela konsultacji osobom zainteresowanym w zakresie usług finansowych świadczonych przez instytucje pośrednictwa finansowego. Konsultacje te dotyczą w szczególności produktów kredytowych, pożyczek, ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz zagadnień podatkowych.

Strona projektu: www.skf.uni.lodz.pl

1. Co jest potrzebne, aby skorzystać z porady Studenckiej Kliniki Finansów?

Aby skorzystać z porady, należy przyjść na dyżur Kliniki i złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenia oraz kopie dokumentów dotyczących sprawy. Formularz i oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać na miejscu, podczas dyżuru.

Przed skorzystaniem z usług Kliniki należy uważnie zapoznać się z zasadami udzielania konsultacji (również do pobrania poniżej) oraz z dokumentami do podpisania.

2. Gdzie znajduje się Studencka Klinika Finansów?

Studencka Klinika Finansów znajduje się na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wejście od ul. Rewolucji 1905 r. (budynek Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego), II piętro, pokój E224.
Dyżury odbywają się we wtorki i środy w godzinach 16:45-18:15, przy czym Klinika jest nieczynna w czasie sesji egzaminacyjnej, przerw świątecznych, ferii oraz wakacji letnich (lipiec-wrzesień). Bieżące terminy dyżurów podawane są w zakładce "Aktualności".

3. Jak długo należy czekać na odpowiedź?

Czas oczekiwania na pisemną konsultację zależy od złożenia pełnej wymaganej w sprawie dokumentacji oraz od stopnia złożoności sprawy.

4. Ile kosztuje skorzystanie z porady Studenckiej Kliniki Finansów?

Skorzystanie z porady jest całkowicie bezpłatne.

5. Czy wszystkie sprawy są przyjmowane?

O zakwalifikowaniu sprawy do udzielenia konsultacji decyduje Opiekun Studenckiej Kliniki Finansów na podstawie formularza zgłoszeniowego osoby ubiegającej się. Przyjęcie sprawy następuje z chwilą akceptacji przez opiekuna. W sprawach wątpliwych decyduje Kierownik Studenckiej Kliniki Finansów.

Klinika zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprawy, w szczególności w przypadku gdy w sprawie biegną terminy administracyjno- prawne lub inne krótsze niż 6 tygodni.

Wymagane formularze dostępne na stronie

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych
19 maja 2016 r., Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Konferencja organizowana jest przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Studencką Kliniką Finansów oraz Korporacją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie


Lista adresowa podmiotów oferujących pomoc konsumentom dostępna na stronie

Wszystkie ważne informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie

Napisz wiadomość: skf@uni.lodz.pl lub przyjdź na konsultacje w godzinach dyżurowania.

Punkt konsultacyjny:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. nr  39/41
pok. nr  E 224
telefon: 42 635 51 89 (Sekretariat Instytutu Finansów)

Dyżury odbywają się we wtorki i środy w godzinach 16:45-18:15, przy czym Klinika jest nieczynna w czasie sesji egzaminacyjnej, przerw świątecznych, ferii oraz wakacji letnich (lipiec-wrzesień).

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź