Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POZOSTAŁE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Tytuł projektu: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – VII edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Okres realizacji:
15.09.2015 – 15.07.2016
Kierownik projektu:
prof. zw. dr hab. Janusz Bilski
Finansowanie: 
projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej
Cel główny projektu: 
Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro oraz procesu wykształcania się wspólnej europejskiej waluty.
Z uwagi na fakt, że strefa euro (dokładnie rzecz ujmując część jej krajów, co jednak przekłada się na działanie całej strefy) pogrążona jest obecnie w kryzysie gospodarczym i finansowym za cele dodatkowe projektu należy uznać:

  • Przekazanie wiedzy w zakresie warunków i konsekwencji przystąpienia krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, do Unii Gospodarczo-Walutowej i zastąpienia waluty narodowej przez euro,
  • Wyjaśnienie przyczyn obecnej sytuacji gospodarczej krajów strefy euro.

Cele szczegółowe projektu: Edukacja ekonomiczna środowisk opiniotwórczych (ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, pracowników administracji publicznej, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej) w zakresie zasad funkcjonowania strefy euro, perspektyw Unii Gospodarczo-Walutowej oraz dylematów polskiego członkostwa w UGW.

Pliki do pobrania

Podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.doc

Podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.pdf

Kwestionariusz osobowy.docx

Zobowiązanie.doc

Kontakt

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
mgr Joanna Gwarda-Żurańska
e-mail: jgwarda@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 52 10
fax: +48 42 633 08 57

Wszystkie ważne informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zorganizowała konkurs wiedzy na temat euro, pt.: „Wszystko o Euro”. Konkurs rozpął się w październiku 2015 roku i zakończył w lutym 2016 roku. Poszczególne etapy konkursu przeprowadzone były na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs składał się z trzech części:

  • wstępnych eliminacji, które mają na celu wyłonienie reprezentantów poszczególnych szkół,
  • etapu pisemnego,
  • etapu w formie quizu polegającego na udzielaniu przez finalistów konkursu odpowiedzi na losowo wybrane pytania.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół średnich, którzy w marcu 2016 mieli ukończony 18 rok życia (wymóg uczestnictwa w sesji informacyjnej organizowanej w Europejskim Banku Centralnym).

Konkurs połączony był z cyklem wykładów na temat europejskiej integracji walutowej prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, moderowanych przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Młodzież licealna przez udział w tych zajęciach poszerzyła swoją wiedzę na temat historii europejskiej integracji walutowej oraz pozna mechanizm funkcjonowania strefy euro.

Wszystkie ważne informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego zrealizowała projekt „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” współfinansowany ze  środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkolenioweg. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miast oraz wypełnienie luki edukacyjnej w kształceniu specjalistów w zakresie interdyscyplinarnego zarządzania współczesnymi miastami.
Więcej informacji na stronie

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź