Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

POPULARYZACJA NAJNOWSZEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ WŚRÓD LUDZI MŁODYCH

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza do udziału w projekcie:
"Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych"

realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Konkurs WykładyProjektKontakt

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY PLAKAT NAUKOWY Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów, reprezentujących  szkoły ponadgimnazjalne o profilu ogólnokształcącym w wieku 16-19 lat. Na zwycięzców czekają cenne nagrody! (I miejsce laptop, II i III miejsce notebooki). Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają gadżety wydziałowe.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zamknięcie systemu elektronicznej rejestracji nastąpi z chwilą wypełnienia planowanej liczby uczestników (30) lub w dniu 30 października 2015 r. o godz. 23.59.
Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 42/635 50 21 od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-12.00.

Regulami konkursu

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza uczniów szkółobjętych programem "Szkoła Patronacka" do udziału w wykładzie z cyklu Nowe horyzony myśli ekonomicznej prezentującego osiągnięcia współczesnych noblistów z dziedziny ekonomii, które pozwalają lepiej poznać i zrozumieć współczesne dylematy funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Udział w wykładzie jest okazją do podniesienia poziomu wiedzy na temat współczesnych trendów w ekonomii. Wykłady są organizowane w szkołach, a prowadzą je pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Zaproszenie na wykład

Lista obszarów tematycznych

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania wiedzą ekonomiczną z zakresu mikro i makroekonomii uczniów szkół średnich, studentów i pracowników naukowych UŁ oraz jej upowszechnienie i popularyzowanie dla zwiększania znajomości współczesnych zagadnień ekonomicznych.

Cele szczegółowe projektu

 • Zwiększenie zainteresowania i chęci pogłębiania wiedzy na temat współczesnej myśli ekonomicznej uczniów szkół średnich poprzez ich udział w wykładach oraz w konkursie na najlepszy plakat naukowy poświęcony osiągnięciom współczesnych noblistów (m.in. F. Hayeka, R. Mundella, M. Friedmana, P. Krugmana, S. Kuznetsa.)
 • Upowszechnienie i pogłębienie wiedzy studentów, doktorantów i asystentów UŁ z dziedziny ekonomii w zakresie nowych horyzontów myśli ekonomicznej poprzez ich udział w konferencji naukowej, panelu dyskusyjnym i wykładach.
 • Upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych trendów w ekonomii poprzez przygotowanie i dystrybucję wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych publikacji naukowych na temat współczesnych teorii i zagadnień ekonomicznych w języku polskim i angielskim.

Odbiorcami projektu będą 2 grupy docelowe:

 • Grupę I stanowią szkoły ponadgimnazjalne o profilu ogólnokształcącym z całej Polski (ok. 3500 szkół), , do której to grupy adresowany jest konkurs na plakat naukowy „Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów”. Do szkół z grupy pierwszej należą także uczniowie 18 szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-19 lat (około 30 uczniów z każdej szkoły tj. ok. 540 osób) z woj. łódzkiego objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, do których kierowany jest dodatkowo także cykl wykładów z zakresu osiągnięć współczesnych noblistów z dziedziny ekonomii.
 • Grupę II stanowią studenci oraz doktoranci i asystenci kierunków ekonomicznych oraz Pracy Socjalnej Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ w wieku 19-33 l., do której kierowany jest panel dyskusyjny na temat rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących gospodarki i społeczeństwa, konferencja naukowa nt. „Gospodarka i społeczeństwo”, a także publikacje naukowe w języku polskim i angielskim na temat współczesnej myśli ekonomicznej. Grupę drugą stanowi ok. 500 studentów, w tym ok. 300 studentów studiów I stopnia a ok. 200 studentów studiów II stopnia kierunków ekonomicznych tj. Ekonomia, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Rachunkowość i Finanse, Informatyka, Informatyka i Ekonometria oraz kierunku Praca Socjalna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w wieku (19-33 l.) oraz ok. 30 doktorantów i asystentów w/w kierunków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
  Grupy docelowe I i II to ludzie młodzi w wieku 16-33 lat zainteresowani podnoszeniem poziomu swojej wiedzy na temat nowych horyzontów myśli ekonomicznej, ważnych w ich przygotowaniu do funkcjonowania w obecnym i przyszłym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Rezultaty twarde projektu:

 1. 36 godz. wykładów z zakresu nowych horyzontów myśli ekonomicznej w 18 szkołach w woj. łódzkim objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ek-Soc UŁ dla ok. 540 uczniów.
 2. 14 godz. wykładów z zakresu współczesnej myśli ekonomicznej wśród ok. 500 studentów I-go i II-go stopnia kierunków ekonomicznych oraz ok. 30 doktorantów i asystentów kierunków ekonomicznych Wydziału Ek-Soc UŁ
 3. 1 ogólnopolski konkurs na najlepszy plakat naukowy na temat „Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów”, składającego się z etapu plakatowego i referatowego.
 4. Dwudniowa konferencja międzynarodowa „Gospodarka i Społeczeństwo” dla 150 uczestników, w tym panelu dyskusyjnego dotyczącego rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych dla ok. 30 doktorantów i asystentów kierunków ekonomicznych Wydziału Ek-Soc UŁ.
 5. Prezentacja multimedialna na temat współczesnych noblistów z dziedziny nauk ekonomicznych zostanie przekazana każdej z 18 szkół objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu przeprowadzenia wykładu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie przygotowanych płyt do szkół ma formę upominku i podziękowania za udział w projekcie. Każda ze szkół będzie miała możliwość ich powielenia i dystrybucji wśród uczniów. Prezentacje multimedialne z zakresu współczesnej myśli ekonomicznej dla studentów zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.
 6. Wydanie publikacji naukowych w formie 55 artykułów:
 • 10 artykułów w czasopiśmie Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (nakład ok. 300 egz.),
 • 25 artykułów (w 2 tomach) w czasopiśmie Studia Prawne i Ekonomiczne (nakład ok 300 egz.),
 • 10 artykułów w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (nakład ok. 300 egz.),
 • 10 artykułów w czasopiśmie Annales. Etyka w życiu gospodarczym (nakład ok. 300 egz.).

Rezultaty miękkie projektu:

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie współczesnych trendów w ekonomii poprzez ich udział w wykładach i konkursie pt. „Myśl ekonomiczna współczesnych noblistów”.
 2. Pogłębienie wiedzy studentów, doktorantów i asystentów UŁ z zakresu najnowszych trendów i badań w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań wiedzy z zakresu współczesnych horyzontów myśli ekonomicznej dzięki przygotowanym publikacjom naukowym i prezentacjom multimedialnym .


Biuro projektu
Uniwersytet Łódzki
90-255 Łódź, ul. POW 3/5
tel.: 42 635 5021
e-mail: projektwe@uni.lodz.pl
pokój: C138

Osoby do kontaktu:

dr Tomasz Dorożyński - Koordynator Projektu
dr Anna Miklaszewska - finanse i obsługa biura projektu

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź