Środa, 19 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD LUDZI MŁODYCH

AktualnościWykłady dla doktorantów i asystentówPanel dyskusyjny: Dziś student jutro przedsiębiorcaWykłady Szkoła PartonackaWykłady dla studentówProjektKontakt

31.05.2016 Zapraszamy doktorantów i asystentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania UŁ do udziału w wykładzie dr A. Kuny-Marszałek Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 9.45, s. E 206. Wykład organizowany jest na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zarejestrowanie się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

27.04.2016 Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w cyklu wykładów z zakresu przedsiębiorczości. Wykłady są organizowane na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładach prosimy o zarejestrowanie się poprzez  elektroniczny formularz. Istnieje możliwość udziału w więcej niż jednym wykładzie.

25-04-2016 Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi dla szkół objętych programem "Szkoła Patronacka" w ramach projektu Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych: Własna firma - planowanie działalności gospodarczej, Jak pozyskać środki na powstanie i rozwój przedsiębiorstwa z sektora MŚP?, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Psychologia w biznesie

7-03-2016 Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ realizujemy projekt Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych wspólnie z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej i poszukujemy chętnych wykładowców do przygotowania prezentacji i wygłoszenia wykładów dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych objętych programem „Szkoła patronacka” WES UŁ oraz dla studentów WES UŁ. Oferta

Zapraszamy doktorantów i asystentów  Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Zarządzania UŁ do udziału w wykładzie dr A. Kuny-Marszałek Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 9.45, s. E 206. Wykład organizowany jest na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładzie prosimy o zarejestrowanie się poprzez  elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 

Panel dyskusyjny Dziś student jutro przedsiębiorca
Termin i miejsce: 24 lutego 2016  w godz 13.00-15.00 w sali C140
Zarejestruj się

Panel poprowadzi: Ewa Sadowska-Kowalska
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Doktor nauk ekonomicznych. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji w dziedzinie polityki ekonomicznej i regionalnej, polityki rynku pracy, ekonomiki kształcenia. Ekspert w zakresie pozyskiwania dotacji i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i mobilności rynku pracy. Od 2008 r. specjalista-konsultant i kierownik ośrodka Enterprise Europe Network. Pomysłodawca i koordynator licznych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie łódzkim oraz współpracy sektora nauki i biznesu.

Paneliści:

Małgorzata Sikorska
Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Doktor nauk ekonomicznych. Konsultant ośrodka Enterprise Europe Network i Krajowej Sieci Innowacji. Zajmuje się opracowaniem i koordynacją projektów i usług szkoleniowo-doradczych, w tym rozwijających wiedzę, umiejętności i postawy poszukiwane na rynku pracy.

Jakub Wójcik
Inżynier, wiceprezes rodzinnej firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o. o w Zduńskiej Woli produkującej materiały budowlane
9 lat doświadczenia w eksporcie (4 kontynenty, 36 krajów importujących, 500% wzrost obrotów). Speaker na Światowym Szczycie Klimatycznym 2013. Członek delegacji Premiera Tuska do Nigerii i RPA (w misjach handlowych odwiedził 4 kontynenty). Kierownik budowy fabryki domów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich  2009. Nominowany do Nagrody Manager Roku Regionu Łódzkiego 2014.

Tomasz Cybulski
Psycholog biznesu, wieloletni doradca menedżerów i liderów firm polskich oraz międzynarodowych
Jako trener i coach wspiera wdrażanie zmian i rozbudzanie zaangażowania pracowników firmy. Pomaga ludziom odkryć i zrozumieć potencjał jakim dysponują oraz twórczo i efektywnie go wykorzystać. Podobnie jak inne przedsiębiorcze osoby nastawiony na poszukiwanie i wprowadzenie rozwiązań w miejsce zastoju i stagnacji.

Joanna Połońska
Projektant odzieży i właściciel firm BIBISE i YARAPI
Prowadzi pracownię i showroom dla potrzeb indywidualnego klienta w Łodzi.

25-04-2016 Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi dla szkół objętych programem "Szkoła Patronacka" w ramach projektu Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych: Własna firma - planowanie działalności gospodarczej, Jak pozyskać środki na powstanie i rozwój przedsiębiorstwa z sektora MŚP?, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Psychologia w biznesie

10-01-2016 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza uczniów szkół objętych programem "Szkoła Patronacka" do udziału w wykładach prezentujących zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości. Celem wykładów jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem. Wykłady będą prowadzone na terenie Państwa szkoły przez pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w terminie od 15 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Każdy wykład będzie trwał 2 godz. lekcyjne (ok. 90 min.). Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie na wykład

Lista obszarów tematycznych

Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w cyklu wykładów z zakresu przedsiębiorczości. Wykłady są organizowane na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wykładach prosimy o zarejestrowanie się poprzez  elektroniczny formularz. Istnieje możliwość udziału w więcej niż jednym wykładzie.


Cel główny projektu
Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego oraz wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów i asystentów UŁ.

Cele szczegółowe projektu
1. Pogłębienie wiedzy ludzi młodych (uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów i asystentów) z zakresu przedsiębiorczości poprzez ich udział w wykładach oraz w panelu dyskusyjnym.
2. Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów i asystentów (w zakresie planowania działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, korzystania z dostępnych metod wsparcia finansowego i niefinansowego) poprzez ich udział w wykładach i w panelu dyskusyjnym.
Odbiorcami projektu będą 2 grupy docelowe:
1) Uczniowie (łącznie około 540 uczniów w wieku 16-19 lat z 18 szkół ponadgimnazjalnych (po 30 uczniów z każdej szkoły) z woj. łódzkiego objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (jest to 17 szkół o profilu ogólnokształcącym oraz jedna szkoła o profilu ekonomicznym, tzn. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku im. gen. Władysława Andersa). Do tych uczniów adresowany jest cykl wykładów z zakresu rozbudzania postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
2) Studenci oraz doktoranci i asystenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w wieku 19-33 lat. Do tej grupy adresowany jest panel dyskusyjny na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz cykl wykładów z zakresu przedsiębiorczości. Założono, że ta grupa liczy ok. 500 studentów w wieku (19-33 lat) kierunków ekonomicznych tj. Ekonomii, Logistyki, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Rachunkowości i Finansów, Informatyki, Informatyki i Ekonometrii oraz studenci Pracy Socjalnej, w tym ok. 300 studentów studiów I stopnia i ok. 200 studentów studiów II stopnia oraz ok. 30 doktorantów i asystentów w/w kierunków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Rezultaty twarde projektu
1. 10 godz. wykładów z zakresu przedsiębiorczości dla około 500 studentów I i II stopnia kierunków ekonomicznych oraz kierunku Praca socjalna Wydziału Ek-Soc UŁ (300 osób z I stopnia i 200 osób z II stopnia) oraz dla ok. 30 doktorantów i asystentów w/w kierunków.
2. 36 godz. wykładów z zakresu przedsiębiorczości dla ok. 540 uczniów z 18 szkół z woj. łódzkiego objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ek-Soc UŁ.
3. 1 panel dyskusyjny dla ok. 150 studentów I i II stopnia kierunków ekonomicznych oraz kierunku Praca Socjalna Wydziału Ek-Soc UŁ oraz dla ok. 30 doktorantów i asystentów w/w kierunków na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Prezentacje multimedialne na temat przedsiębiorczości. Każda prezentacja na oddzielnej płycie CD z uwagi na różne terminy wygłaszanych wykładów oraz zróżnicowany obszar tematyczny (po 1 szt. dla szkoły) zostaną przekazane każdej z 18 szkół objętych programem „Szkoła Patronacka” Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu przeprowadzenia wykładu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przekazanie przygotowanych płyt do szkół ma formę upominku i podziękowania za udział w projekcie. Każda ze szkół będzie miała możliwość ich powielenia i dystrybucji wśród uczniów.

Rezultaty miękkie projektu
1. Wzrost wiedzy i świadomości z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, doktorantów i asystentów.
2. Rozbudzenie postaw przedsiębiorczych zachęcających uczniów, studentów oraz młodych pracowników naukowych (doktoranci i asystenci) do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym.

Biuro projektu
Uniwersytet Łódzki
90-255 Łódź, ul. POW 3/5
tel.: 42 635 5021
e-mail: projektwe@uni.lodz.pl
pokój: C138

Osoby do kontaktu:

dr Agnieszka Dorożyńska- koordynator Projektu
dr Anna Miklaszewska - koordynator merytoryczny
Bożena Marciniak - finanse i obsługa biura projektu

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ zaprasza do udziału w projekcie: "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych" realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź