Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Studia w języku angielskim

EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Studia I stopnia (3 letnie) – stacjonarne w języku angielskim, orientacyjny limit miejsc – 35

Kierunek uruchomiany przy min. 35 kandydatach

Studia pierwszego stopnia na kierunku EKONOMIA W JĘZYKU ANGIELSKIM na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która umożliwia zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji

 

ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

Studia II stopnia (2 letnie) – stacjonarne w języku angielskim, orientacyjny limit miejsc – 60

Kierunek uruchomiany przy min. 30 kandydatach

Studia drugiego stopnia na kierunku ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych zachodzących w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a także wzbogacają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ilościowych służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.
Zawarte w programie studiów przedmioty dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności, przydatnych zwłaszcza w działalności w wielokulturowym otoczeniu międzynarodowym. Studia umożliwiają także wykreowanie postaw szczególnie pożądanych w międzynarodowym środowisku pracy.

Więcej informacji

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź