Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

Studia II stopnia (magisterskie)

Myślałeś/aś o pracy w sektorze finansowym? Chcesz rozpocząć karierę, mając nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu bankowości, ale również konkretne umiejętności w obszarze IT? Wybierz kierunek Bankowość i finanse cyfrowe. Dajemy Ci możliwość wyboru ścieżki rozwoju: w zakresie nowoczesnej bankowości i innych obszarów sektora finansowego lub zastosowań informatyki w finansach. Studia mają profil praktyczny oraz prowadzone są we współpracy z partnerami merytorycznymi: mBankiem i Accenture.

Interesujesz się gospodarką? Chciałbyś/łabyś dowiedzieć się, jak działa rynek? Czy za dostęp do Spotify i Apple Music będzie można niedługo płacić bitcoinami? Podejmij studia na kierunku Ekonomia. Program studiów został zaplanowany tak, byś poznał/a najnowsze trendy i mechanizmy gospodarcze, zwłaszcza w kontekście postępującej globalizacji oraz rosnącego zainteresowania postulatami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wykształcenie ekonomiczne to przepustka do pracy na stanowiskach: specjalisty ds. ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego czy specjalisty ds. sprzedaży i marketingu. Doskonale odnajdziesz się w administracji centralnej, samorządowej oraz organizacjach non-profit. Będziesz również przygotowany/a do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Are you interested in economy? Would you like to learn how markets work? Will we be able to pay with Bitcoins for Spotify and Apple Music access? Start your studies in Economics at the Faculty of Economics and Sociology and you will get to know the newest economic trends and mechanisms, especially in the context of galloping globalization and the growing interest in environment protection and sustainable development issues. Economic degree opens doors for jobs in marketing, sales, management, financial or investment consulting. Our studies will prepare you for the career in public/local administration, NGOs and for setting up your own business. 

Jesteś ciekawa/y, jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe? Interesuje Cię inwestowanie środków na lokalnych i ponadlokalnych rynkach finansowych? Jeśli tak, wybierz Finanse i biznes międzynarodowy – jedyny taki kierunek w Polsce. Program studiów obejmuje aktywne formy zajęć, naukę na przykładach, zajęcia prowadzone przez ekspertów. W trakcie nauki będziesz miała/ał okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Thomson Reuters oraz przystąpić do prestiżowego egzaminu Thomson Reuters Eikon. Zostań specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach oraz korporacjach transnarodowych.

Jeśli interesuje cię, jak działa świat finansów, w co i gdzie inwestować lub czym są tzw. „raje podatkowe”, zapraszamy na kierunek Finanse i rachunkowość. W trakcie studiów  dowiesz się więcej o audycie, ubezpieczeniach i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Będziesz miał/a możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach finansowych. Dzięki kontaktom z biznesem przygotujesz pracę dyplomową we współpracy z firmami, korzystając z ich zaplecza technologicznego i informacyjnego. Kończąc nasz kierunek, możesz podjąć pracę w instytucjach takich jak: banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń, firmy doradztwa podatkowego i rachunkowego, działy finansowe przedsiębiorstw, administracja publiczna różnych szczebli, organizacje społeczne i polityczne.

Chcesz mieć wpływ na otaczającą Cię przestrzeń? Kształtować przyszłość Twojego regionu? Poznać i zrozumieć funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i środowiska przyrodniczego? Studiuj z nami. Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób otwartych, kreatywnych i chcących zmieniać swoje otoczenie. W trakcie zajęć łączymy wiedzę o gospodarce, technologii, architekturze z pracą w terenie. Kończąc studia, zostaniesz specjalistą w zakresie: inteligentnego zarządzania miastem i regionem, zarządzania w sektorze publicznym, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, zarządzania zintegrowanego.

Skończyłeś studia I stopnia i zastanawiasz się nad karierą analityka danych, maklera, projektanta systemów informatycznych bądź programisty? Wybierz kierunek Informatyka i ekonometria. Program studiów wyróżnia dwie specjalności: Informatyka i Analityka gospodarcza, co pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu informatyki ekonomicznej, analizy danych, projektowania, programowania, wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w biznesie. W trakcie nauki rozwiniesz umiejętności analityczne, dowiesz się, jak wykorzystywać unikalne metody ilościowe, będziesz pracował/a nad rozwiązaniami dla przedsiębiorstw i firm. Kierunek uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości i rynków inwestycyjnych? Interesują Cię powiązania pomiędzy sektorem nieruchomości a rynkiem finansowym i gospodarką? Wybierz kierunek Inwestycje i nieruchomości. Z nami zdobędziesz wiedzę oraz rozwiniesz praktyczne umiejętności pozwalające stać się specjalistą w tym zakresie. Na studia zapraszamy przyszłych doradców, zarządców i pośredników nieruchomości oraz analityków inwestycyjnych.

Zastanawiałeś/aś się nad pracą przy planowaniu produkcji, zarządzaniu: zaopatrzeniem, dystrybucją, magazynami albo transportem? Kierunek Logistyka jest dla ciebie. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania niezbędną do podjęcia pracy w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Dzięki certyfikowanym zajęciom w ramach Akademii Praktyka Logistyka będziesz miał/a możliwość współpracy z liderami rynku logistycznego w regionie oraz rozwiniesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Lubisz pomagać innym? Jesteś aktywistą/ką społecznym/ą? Interesujesz się działaniami na rzecz wspólnoty lokalnej? Zapraszamy na kierunek Praca socjalna. Łączymy teorię socjologiczną z praktyką integracji społecznej. Program studiów pozwoli ci rozwinąć wiedzę, umiejętności i postawy przeciwdziałające powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego. Kończąc kierunek, będziesz przygotowany/a do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, służbach społecznych i w organizacjach trzeciego sektora. Po uzyskaniu dyplomu otrzymasz certyfikat pracownika socjalnego obowiązujący w Unii Europejskiej.

Chcesz przygotowywać i wprowadzać zmiany, dzięki którym w twoim mieście będzie się lepiej żyło, mieszkało i pracowało? Nauczyć się rozwiązywania faktycznych problemów technicznych, społecznych, gospodarczych i przestrzennych? Rozpocznij studia na kierunku Rewitalizacja Miast. Kształcimy specjalistów z zakresu planowania, przeprowadzania i zarządzania procesem odnowy miasta. Projektowe formy prowadzenia zajęć, bliski kontakt nauczyciela z uczniem, praca w małych grupach studentów to elementy składające się na wysoką jakość studiów. W ich trakcie masz możliwość udziału w projektach aplikacyjnych, praktykach zawodowych i stażach, gwarantowanych umową z Urzędem Miasta Łodzi. Kierunek jest oryginalnym, jedynym w kraju programem na poziomie studiów magisterskich stworzonym przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Kończąc studia, otrzymujesz dyplom dwóch uczelni.

Chcesz zrozumieć zasady funkcjonowania rynków giełdowych, nauczyć się podejmowania decyzji kapitałowych oraz formułowania strategii inwestycyjnych? Złóż dokumenty na Rynek finansowy. Istotną część programu studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym, dzięki którym uzyskasz wiedzę i umiejętności podnoszące twoją konkurencyjność na rynku pracy. Z dyplomem naszego kierunku zostaniesz specjalistą w instytucjach rynku kapitałowego, bankach, międzynarodowych firmach doradczych, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, biurach maklerskich i funduszach inwestycyjnych.

Zastanawiałeś/aś się nad pracą analityka społecznego, badacza rynku, PR-owca czy specjalisty HR? Wybierz studia socjologiczne. Socjologia to nauka dla łowców zjawisk społecznych. W trakcie studiów poznasz tajniki relacji z innymi, dowiesz się, jak funkcjonują narody, ruchy społeczne i grupy interesu oraz jak rozpoznawać problemy społeczne i skutecznie je rozwiązywać. Studia socjologiczne pozwalają lepiej zrozumieć otaczający nas świat i zmieniające się społeczeństwo. Uczą otwartości i krytycznego myślenia. Dają podstawy do samorozwoju i otwierają horyzonty.


Legenda:


Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź