Czwartek, 19 kwietnia 2018, tydzień parzysty (16)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

NAGRODY FUNDACJI UŁ

« Przejdź do listy konkursów

Nagrody Fundacji UŁ

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ. Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom i doktorantom UŁ (do 35 roku życia) za szczególne osiągnięcia naukowe. Kandydaci do Nagrody powinni przygotować dokumentację ilustrującą ich aktywność naukową za ostatnie dwa lata (2016-2017) w ramach niżej wymienionych kryteriów. Kapituła Konkursu będzie oceniać wnioski w oparciu o cztery kryteria:
1. dorobek publikacji naukowych (z uwzględnieniem swojej pozycji i udziału wśród współautorów - dotyczy publikacji zbiorowej) (maksymalnie 60 pkt.),
2. udział w projektach badawczych - międzynarodowych i krajowych (maksymalnie 15 pkt.),
3. udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych (z uwzględnieniem rodzaju udziału w konferencji-czynny wystąpienie, bierny) (maksymalnie 15 pkt.),
4. pozostałe dokonania i osiągnięcia naukowe (maksymalnie 10 pkt.).
Wnioski należy składać w CNiSP, pokój C144, do 28 marca 2018 r.
Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata
Opublikowane: 07-03-2018
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź