Czwartek, 16 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

NAGRODA ZA NAJLEPSZY WYNIK Z EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO!

« Przejdź do listy aktualności

Nagroda za najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego!

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 84 Rektora UŁ ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych UŁ dla studentów, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i po potwierdzeniu przez Centrum Obsługi Studentów Wydziału, oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku. O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie SJO!

Opublikowane: 19-04-2018
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź