polski English Chinese
Strefa kandydata
Strefa studenta
Strefa doktoranta
Strefa pracownika
Strefa absolwenta
Strefa biznesu i promocji
AKTUALNOŚCI:

Zabierz EkSoc na wakacje

pin.jpg

Lato w pełni, a my zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do udziału w nowym konkursie "Zabierz EkSoc na wakacje". Plan jest prosty: 
1. Odbierz pin. Piny można odbierać w Centrum Rozwoju Wydziału (pokój C18) lub Centrum Nauki i Spraw Pracownika (pokój D103).
2. Zrób zdjęcie z przypiętym w widocznym miejscu pinem.
3. Wygraj nagrodę. Wśród osób biorących udział w konkursie zostaną rozlosowane vouchery do kina. 

Więcej informacji w załączniku


Opublikowane: 22-06-2018

Summer School 2018

25 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w Pałacu Biedermanna odbędzie się oficjalna inauguracja Szkoły Letniej "European Union Challenges: the New Context of Unity and Diversity". Poza studentami z Brazylii, Ekwadoru, Meksyku, Ukrainy, Rosji do Łodzi zawitają również profesorowie towarzyszący studentom oraz dodatkowo profesorowie z Turcji oraz USA. Nie zabraknie także ambasadorów wizytujących państw,  władz miasta i władz uniwersyteckich.

Opublikowane: 21-06-2018
POKAŻ WSZYSTKIE

Program Płatnych Praktyk - Bank Pekao S.A.

logo-pko-sa.jpg

Bank Pekao S.A. otwiera Program Płatnych Praktyk dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Program jest kierowany przede wszystkim do studentów ostatnich lat: ekonomii, finansów, bankowości, matematyki, ekonometrii, zarządzania, marketingu, informatyki i nauk pokrewnych. Zobacz szczegóły.

Opublikowane: 21-06-2018

Terminarz letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

- od 11 czerwca do 30 czerwca 2018r.- letnia sesja egzaminacyjna

- od 10 września do 23 września 2018 r.  - letnia sesja poprawkowa.

 Kalendarz akademicki wraz z regulaminem sesji znajdują się w strefie studenta - http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/brrozklady-plany/kalendarz-akademicki/#nav

Opublikowane: 20-06-2018
POKAŻ WSZYSTKIE

V Wydziałowa Komisja Doktorska ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej V Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Elżbiety Grzegorczyk nt.  "Specyfika funkcjonowania  mechanizmów sektora private equity/venture capital w Polsce" - promotor: prof. dr hab. bożena Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 18-06-2018

Konferencja pt. "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne”

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne”. Organizatorem konferencji organizowanej pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ jest Katedra Ekonometrii Przestrzennej.
Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie: metody i modele ekonometrii przestrzennej, statystyka przestrzenna i eksploracyjna analiza danych przestrzennych, geograficzne systemy informacyjne, nowe kierunki ekonometrii przestrzennej, wzrost gospodarczy i problemy konwergencji, rozwój regionalny, współpraca i konkurencja międzyregionalna, rynki: pracy, finansowe, nieruchomości, środowisko przyrodnicze, zasoby, zrównoważony rozwój, przestrzenne i przestrzenno-czasowe analizy sektorowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: serea.uni.lodz.pl.

Opublikowane: 11-06-2018
POKAŻ WSZYSTKIE
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

Copyright © 2012
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego