polski English Chinese
Strefa kandydata
Strefa studenta
Strefa doktoranta
Strefa pracownika
Strefa absolwenta
Strefa biznesu i promocji
AKTUALNOŚCI:

Zaproszenie na spotkanie z władzami Uczelni

Władze Uczelni serdecznie zapraszają  24 kwietnia 2017 r. na spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione założenia do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, omówione będą problemy dotyczące kategoryzacji jednostek naukowych oraz działania i plany Centrum Nauki UŁ w zakresie wspierania pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych w zdobywaniu funduszy na badania naukowe. W spotkaniu wezmą udział prof. dr hab. Antonii Różalski - Rektor UŁ, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Prorektor ds. nauki UŁ, dr Rafał Majda - Kanclerz UŁ i mgr Kamilla Szcześniak - Dyrektor Centrum Nauki UŁ.  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:30 w auli C101 i będzie miało charakter otwarty. 

Opublikowane: 20-04-2017

Zaproszenie na spotkanie z pracownikami uniwersyteckiego Centrum Nauki

W środę 26 kwietnia w godzinach 11.30-14.00 zapraszamy osoby zainteresowane (pracowników i doktorantów) składaniem wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki  na otwarte spotkanie w sali T401 z pracownikami  Centrum Nauki UŁ. Poświęcone ono będzie wskazówkom odnośnie przygotowywania wniosków w różnych typach konkursów NCN w obecnej edycji. Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania. Informacji dodatkowych udziela wydziałowy Zespół ds. projektów: p. D315, tel. 42 635 47 31, patrycja.kruczkowska@uni.lodz.pl
Dodatkowo informujemy, iż w dniu 27 kwietnia br. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania rozpocznie się spotkanie organizowane przez Centrum Nauki UŁ z udziałem pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące programu Horyzont 2020, w tym m.in. możliwości budowania partnerstw poprzez program COST oraz zasad otwartych konkursów Twinning i ERA Chair. Szczegółowa agenda wydarzenia znajduje się tutaj. Zapisy na spotkanie odbywają się w formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy

Opublikowane: 13-04-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

Rekrutacja do Danfoss

Międzynarodowa Firma "Danfoss" oferuje PŁATNE praktyki i staże w Oddziale w Polsce. Zapewnione zakwaterowanie, wynagrodzenie i zdobycie unikatowego doświadczenia. Dla chętnych możliwość podjęcia pracy w międzynarodowym otoczeniu w Polsce i za granicą. Więcej szczegółów poniżej w ofercie. Spróbuj, aplikuj...
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat pisz do iwonabujnowicz@uni.lodz.pl lub bezpośrednio do osób wskazanych w ogłoszeniach. Zobacz więcej w załączonej ofercie lub poniższym linku:

Opublikowane: 13-04-2017

Poznaj łódzkich Pracodawców! Zaprasza GE!

Już 19 kwietnia w godzinach 9:00-15:00 Młodzi w Łodzi zapraszają na Dzień Otwarty w firmie GE, w ramach którego będzie możliwość:

  • poznać jedną z największych firm produkcyjnych na świecie,
  • zwiedzić fabrykę aparatury elektrycznej,
  • wziąć udział w warsztacie Lean Manufacturing,
  • wziąć udział w warsztacie rekrutacyjnym,
  • dowiedzieć się o możliwościach rozwojowych w firmie GE.

Więcej informacji na stronie

Opublikowane: 05-04-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

Spotkanie informacyjne na temat programów Interreg

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach programu Interreg Europa oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują 9 maja 2017 spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Chęcinach k/o Kielc. Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Programu dla Europy Środkowej.

Opublikowane: 21-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.”

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów organizuje w dniu 18 maja 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.” Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach. Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych. Szczegóły konferencji znajdują się na stronie.

 

Opublikowane: 21-04-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

W dniach 24.04 - 28.04 dyżury dr hab. Michała Przybylińskiego, prof. UŁ, Prodziekana ds. kształcenia i toku studiów zostały odwołane

Opublikowane: 21-04-2017

W związku z wyjazdem służbowym dyżur dra Wojciecha Woźniaka w dniu 26 kwietnia jest odwołany. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy. Przepraszamy za niedogodności

Opublikowane: 21-04-2017
POKAŻ WSZYSTKIE
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

Copyright © 2012
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego