polski English Chinese
Strefa kandydata
Strefa studenta
Strefa doktoranta
Strefa pracownika
Strefa absolwenta
Strefa biznesu i promocji
AKTUALNOŚCI:

ESU. Międzynarodowa konferencja i doktorancka szkoła letnia na Wydziale

W dniach 10-14 września 2018 r. odbędzie się na Wydziale międzynarodowa doktorancka szkoła letnia połączona z konferencją naukową ESU, organizowana w ramach European University Network on Entrepreneurship. Tematyka wydarzenia poświęcona jest przedsiębiorczości, zarządzaniu małą firmą oraz edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Spodziewamy się uczestników z ponad 15 krajów świata, w tym wielu znakomitych naukowców i dydaktyków. Program wydarzenia. Lista keynote speakerów.
Wykłady i warsztaty odbywające się rano (w godzinach do przerwy na obiad) są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych pracowników Wydziału. Prosimy jedynie o zgłoszenie mailowo chęci udziału (esu@uni.lodz.pl). Zajęcia popołudniowe zarezerwowane są wyłącznie dla doktorantów i zarejestrowanych uczestników konferencji.  W przypadku chęci uczestnictwa w programie socjalnym konferencji (obiady, kolacje, wycieczki), prosimy o kontakt z organizatorką wydarzenia: dr hab. Agnieszką Kurczewską, prof. UŁ.

Opublikowane: 13-08-2018

Piknik rodzinny NBP

W imieniu Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Łodzi serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczytości obchodowe będą odbywały się 15 sierpnia 2018 r. w Parku Źródliska (al. Marszałka J. Piłsudskiego 61) od godz. 16:00. Partnerami wydarzenia są m.in. lokalne służby mundurowe, Poczta Polska oraz łódzkie muzea. Na uczestników czeka wiele atrakcji w postaci pokazów sprawności lub sprzętu militarnego. Więcej informacji można odnaleźć na stronie

Opublikowane: 09-08-2018
POKAŻ WSZYSTKIE

Konkurs „Ekologiczny magister”

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza V edycję Konkursu „Ekologiczny magister”

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
 
- REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU
- KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kliknij "więcej" -> po więcej szczegółów

Opublikowane: 14-08-2018

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

MSZ pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie na najlepsza pracę magisterską z zakresu niżej wymienionej problematyki:

Kliknij "więcej" -> aby rozwinąć

Opublikowane: 06-08-2018
POKAŻ WSZYSTKIE

Granty "Bon na innowacje"

Ogłoszone zostały konkursy na granty na prohekty badawcze B R i na usługi badawcze realizowane wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców na zlecenie przedsiębiorstwa tzw. „Bon na innowacje”. Granty te przyznawane są przedsiębiorstwom, które taką pracę badawczo-rozwojową decydują się zlecić naukowcom. Firma otrzymuje dotację w wysokości do 85% kosztów zlecenia badań uczelni. Z kolei uczelnia realizująca usługę badawczą na zlecenie przedsiębiorcy otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów badań.

Opublikowane: 26-06-2018

IX Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lipca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Anny Weszczak nt. Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-06-2018
POKAŻ WSZYSTKIE
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

Copyright © 2012
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego