polski English Chinese
Strefa kandydata
Strefa studenta
Strefa doktoranta
Strefa pracownika
Strefa absolwenta
Strefa biznesu i promocji
AKTUALNOŚCI:

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 23-01-2017

Porozumienie o współpracy Ek-Socu z Urzędem Marszałkowskim podpisane!

34db68598a498e32f75899951a8c603c_xl.jpg

Podpisane 27 lutego porozumienie pomiędzy prof.  Rafałem Materą, Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Witoldem Stępieniem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego, daje wykładowcom i doktorantom możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych, udziału w wyjazdach naukowych do Brukseli, organizowanych przy wsparciu tamtejszego Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego. Porozumienie ma służyć zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego regionu poprzez tworzenie szerokich partnerstw w ramach konsorcjów projektowych oraz wzmocnieniu potencjału gospodarczego regionu poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie z zagranicznymi podmiotami czy zdobywanie nowych rynków i kontrahentów, przyczyniając się do rozwoju firm z województwa łódzkiego. Relacja w TV Toya

Opublikowane: 28-02-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

Zmiany zasad organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Informujemy, że nastąpiły zmiany w zasadach organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Zmiany dotyczą terminów składania prac dyplomowych w Centrum Obsługi Studenta oraz warunków ich przedłużania.

Jednocześnie  przypominamy, że ostatni dzień letniej sesji poprawkowej w roku akademickim 2016/2017, tj. 24 września 2017 r., stanowi ostateczny termin przyjęcia pracy do obrony i wpisania zaliczenia z seminarium. Termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach (np. długotrwała choroba, urodzenie dziecka) o trzy miesiące od końca sesji poprawkowej.
Zasady organizacji egzaminu dyplomowego

Opublikowane: 27-02-2017

Chcesz pracować w międzynarodowym środowisku?

help-desk-cz-fr.jpg

Grupa kapitałowa Progres - ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, szkoleń oraz doradztwa personalnego, zajmująca drugie miejsce na polskim rynku Agencji Pracy wg rankingu Book of Lists, ogłasza nabór na stanowiska help desk z językiem czeskim oraz help desk z językiem francuskim.

Opublikowane: 08-02-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

Posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej

Uprzejmie informuję, że dniu 06 marca 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401, odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej:

- godz. 11.00 - mgr Emilia Garncarek  praca pt.: „Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności” promotor  – dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ

recenzenci - dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, UŁ; dr hab. Krzysztof Arcimowicz, Unw. w Białymstoku.

Maria Stańczyk

Wydziałowa Komisja II

Ds. Przewodów Doktorskich

Opublikowane: 24-02-2017

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji: www.knf.gov.pl

Opublikowane: 21-02-2017
POKAŻ WSZYSTKIE

Konsultacje mgr Emilii Garncarek z dnia 2.03.2017 zostają (wyjątkowo) przełożone na 1.03.2017, godz. 8.30-10.00

Opublikowane: 28-02-2017

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 1 marca 2017, dyżur dra Wojciecha Woźniaka odbędzie się w tym tygodniu wyjątkowo we czwartek, 2 marca w godzinach 16:00-17:30

Opublikowane: 28-02-2017
POKAŻ WSZYSTKIE
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

Copyright © 2012
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego