Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KRYTERIA SAMOOCENY KANDYDATA WSZCZYNAJĄCEGO PRZEWÓD HABILITACYJNY

« Wróć do listy aktualności

Komisja Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ rekomenduje do samooceny habilitanta następujące kryteria:

  1. Co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie z listy A wykazu MNISW i co najmniej jedna monografia bądź minimum dwie publikacje z w/w listy A (przy braku monografii).
  2. Uczestnictwo lub kierowanie co najmniej jednym ogólnopolskim projektem naukowym finansowanym ze środków publicznych (np. NCN).
  3. Wygłoszenie referatu na trzech zagranicznych konferencjach naukowych lub odbycie stażu zagranicznego lub uczestnictwo w projekcie międzynarodowym podlegającym regułom konkursowym.
  4. Cytowalność publikacji: indeks Hirscha według Google Scholar – minimum 3 (bez autocytowań).

 

W celu pełniejszego zapoznania się z kryteriami oceny dorobku naukowego habilitanta przez odpowiednie komisje prosimy także o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź