Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY

V Wydziałowa Komisja Doktorska ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej V Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Elżbiety Grzegorczyk nt.  "Specyfika funkcjonowania  mechanizmów sektora private equity/venture capital w Polsce" - promotor: prof. dr hab. bożena Mikołajczyk, Uniwersytet Łódzki, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 18-06-2018

Konferencja pt. "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne”

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne”. Organizatorem konferencji organizowanej pod patronatem Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ jest Katedra Ekonometrii Przestrzennej.
Zakres tematyczny konferencji obejmować będzie: metody i modele ekonometrii przestrzennej, statystyka przestrzenna i eksploracyjna analiza danych przestrzennych, geograficzne systemy informacyjne, nowe kierunki ekonometrii przestrzennej, wzrost gospodarczy i problemy konwergencji, rozwój regionalny, współpraca i konkurencja międzyregionalna, rynki: pracy, finansowe, nieruchomości, środowisko przyrodnicze, zasoby, zrównoważony rozwój, przestrzenne i przestrzenno-czasowe analizy sektorowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: serea.uni.lodz.pl.

Opublikowane: 11-06-2018

Zaproszenie do udziału w projekcie konkursowym "Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat"

Zapraszamy do udziału w projekcie konkursowym „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”, adresowanym do ludzi przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków. Osób reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, kluby lub inne organizacje, których działalność przyczynia się do poprawy otaczającej nas rzeczywistości. Laureat będzie miał szansę na realizację pomysłu o wartości pół miliona złotych jeszcze w tym roku. Więcej informacji na stronie programu www.zmieniajswiatbx50.pl

Opublikowane: 10-06-2018

Spotkanie informacyjne w sprawie projektów międzynarodowych NCN

Centrum Nauki UŁ zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki, które organizowane jest z udziałem pracowników NCN w dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w auli prof. W. Michowicza (ul. Lindleya 5a). Spotkanie dotyczyć będzie oferty konkursów międzynarodowych NCN, zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach oraz zasad rozliczania projektów finansowanych przez NCN. Program spotkania dostępny jest pod linkiem. Zapisy na spotkanie odbywają się formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numer  42 635-41-69 lub wiadomość e-mail na adres: ewelina.wronka@uni.lodz.pl

Opublikowane: 07-06-2018

Konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 05-06-2018

IX Wydziałowa Komisjia ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Joanny Górniak nt. Dostępność transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN(Polska Akademia Nauk). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-06-2018

VIII Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. w sali E 8 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej VIII Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Roberta Kubackiego nt. Segmentacja klientów banku wspomagana algorytmami ewolucyjnymi. - promotor: prof. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 04-06-2018

IX Wydziałowa Komisjia ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Agaty Antczak-Stępniak nt.  Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym - promotor: dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, recenzenci: prof. dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Ewa Siemieńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 30-05-2018

Konkurs NCN i NCBiR - TANGO 3

NCN i NCBiR ogłosiło nabór wniosków w ramach  konkursu TANGO 3. Jest to konkurs w ramach którego mozna składać wnioski na dofinansowanie działań zwiększających stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie NCBiR .

Opublikowane: 22-05-2018

18. edycja programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI

Informujemy o uruchomieniu  18. edycji programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI.
Do niedzieli 17 czerwca 2018 r. na stronie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł oraz 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.
Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 12 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów zostaną podane w październiku. Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie tygodnika POLITYKA www.polityka.pl/stypendia

Opublikowane: 21-05-2018

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Serdecznie zachęcamy autorów prac magisterskich, obronionych w 2017 r. oraz doktorskich i habilitacyjnych, na podstawie których w latach 2016-2017 został uzyskany stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, do udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu nauk ekonomicznych. Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 czerwca. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie.

Opublikowane: 14-05-2018

Konkurs o Staż dla młodych naukowców– Rozwój Kadr sektora kosmicznego

W imieniu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu o Staż – Rozwój Kadr sektora kosmicznego. Nagrodami w konkursie są sześciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Więcej informacji znajduje się pod linkiem

Opublikowane: 08-05-2018

Wydziałowa V Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 maja 2018 r. (wtorek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji  ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Emilii Klepczarek nt. ,,Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce’’ - promotor: dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki),- recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (Uniwersytet Gdański), dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 24-04-2018

Konkurs "Miniatura 2" ogłoszony

NCN ogłosił nabór na drugą edycję "małych grantów". W ramach konkursu MINIATURA 2 można ubiegać się o środki na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje i inne działania naukowe. Więcej informacji...

Opublikowane: 18-04-2018

Nabór: granty Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Do 16 kwietnia trwa nabór w konkursie głównym  głoszonym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów badawczych, których budżet wynosi od do 80 000 euro.

 Czytaj dalej

Opublikowane: 06-04-2018

Stulecie wydania książki „Chłop polski w Europie i Ameryce” Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego (1918-1920)

Katedra Socjologii Kultury UŁ, Sekcja Badań Biograficznych PTS, Łódzki Oddział PTS oraz Przegląd Socjologiczny zapraszają na cykl seminariów naukowych poświęconych monografii socjologicznej „Chłop polski w Europie i Ameryce” – kanonicznemu dziełu jakościowych badań procesów biograficznych i społecznych.
Celem seminariów będzie REWIZYTA, praca nad wybranymi fragmentami książki, która poprzez REANALIZĘ materiałów empirycznych (autobiografii, listów) wykorzystanych w „Chłopie polskim…” z uwzględnieniem współczesnych technik badawczych (autobiograficzny wywiad narracyjny, analiza konwersacyjna) ma doprowadzić do „przełożenia” ówczesnych kategorii analitycznych na język socjologii współczesnej.

Opublikowane: 05-04-2018

Wydziałowa IX Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2018 r. (środa) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji  ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Mileny Keskin nt.  "Rola franchisingu w rozwoju firmy na przykładzie Turcji’’- promotor: prof. dr hab. Lucyna Lewandowska (Uniwersytet Łódzki),- recenzenci: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Politechnika Częstochowska), prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka).
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 04-04-2018

Seminarium "The Silver Economy in Central and Eastern Europe"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-23 czerwca 2018 r. na terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ odbędzie się współorganizowane z Oxford Institute of Population Ageing (University of Oxford) w ramach sieci badawczej EAST seminarium zatytułowane The Silver Economy in Central and Eastern Europe. Celem seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie badań nad rozwojem srebrnej gospodarki w naszej części Europy. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znaleźć można na stronie.

Opublikowane: 03-04-2018

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Preludium 15, Opus 15, Miniatura 2

Centrum Nauki UŁ zaprasza na spotkanie dotyczące konkursów OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, organizowane z udziałem pracowników NCN 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Sali Senatu mieszczącej się w Rektoracie (ul. Narutowicza 68). Spotkanie dotyczyc będzie zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach, rozliczania projektów finansowanych przez NCN. Program spotkania dostępny jest pod linkiem. Zapisy odbywają się formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Iwona Rytych-Kaleta
tel.: (42) 635-41-58
e-mail: iwona.kaleta@uni.lodz.pl

Opublikowane: 03-04-2018

Spotkanie w sprawie konkursu "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc."

W dniu 04 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w auli A5 na Wydziale Filologicznym UŁ (Sala Rady Wydziału, ul Pomorska 171/173) odbędzie sie spotkanie informacyjno-warsztatowe dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2018 konkurs pt.: "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc."

Opublikowane: 27-03-2018

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2018 konkurs pt.: "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc." Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów takich, jak słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie etc. prezentujacych w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Minimalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, a maksymalna to 1,8 mln. zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu OSF. Termin składania wniosków to 20 marca 2018 r. - 30 kwietnia 2018 r. więcej...

Opublikowane: 27-03-2018

Konferencja naukowa „Socjologia pracy wczoraj i dziś. W 90-tą rocznicę urodzin profesor Jolanty Kulpińskiej”

Serdecznie zapraszamy na  konferencję organizowaną przez Instytut Socjologii UŁ współorganizowaną z Sekcją Socjologii Pracy PTS w związku ze zbliżającą się 90-tą rocznicą urodzin profesor  Jolanty Kulpińskiej. Konferencja zatytułowana jest „Socjologia pracy wczoraj i dziś. W 90-tą rocznicę urodzin profesor Jolanty Kulpińskiej”.
Konferencja odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w dniu 20 kwietnia 2018 roku w sali Rady Wydziału (C140). Wśród prelegentów zagranicznych wystąpią Akihiro Ishikawa, Paul Steward, Meardi Guglielmo oraz Harri Melin.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 5 kwietnia 2018 r. wysyłając zgłoszenie na adres inssoc@uni.lodz.pl
Program konferencji

Opublikowane: 26-03-2018

OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2018 r. ogłosiło nabór wniosków do konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski można składać do dnia 15 czerwca 2018 r. więcej....

Opublikowane: 19-03-2018

Nagrody Fundacji UŁ

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ. Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom i doktorantom UŁ (do 35 roku życia) za szczególne osiągnięcia naukowe. Kandydaci do Nagrody powinni przygotować dokumentację ilustrującą ich aktywność naukową za ostatnie dwa lata (2016-2017) w ramach niżej wymienionych kryteriów. Kapituła Konkursu będzie oceniać wnioski w oparciu o cztery kryteria:
1. dorobek publikacji naukowych (z uwzględnieniem swojej pozycji i udziału wśród współautorów - dotyczy publikacji zbiorowej) (maksymalnie 60 pkt.),
2. udział w projektach badawczych - międzynarodowych i krajowych (maksymalnie 15 pkt.),
3. udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych (z uwzględnieniem rodzaju udziału w konferencji-czynny wystąpienie, bierny) (maksymalnie 15 pkt.),
4. pozostałe dokonania i osiągnięcia naukowe (maksymalnie 10 pkt.).
Wnioski należy składać w CNiSP, pokój C144, do 28 marca 2018 r.
Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata
Opublikowane: 07-03-2018

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Uprzejmie informujemy o IV edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Prace należy składać w CNiSP,  w pokoju C-144 do 26 marca 2018 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej.

Opublikowane: 26-02-2018

Wydziałowa IX Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 marca 2018 r. (środa) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji  ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Anny Wierzbickiej nt.  "Statystyczne metody analizy efektywności oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej"
- promotor: dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
- recenzenci: dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ, (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-02-2018

Wydziałowa IX Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 marca 2018 r. (środa) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Witolda  Olszewskiego nt.  "Jakość życia starszych mieszkańców województwa łódzkiego"
- promotor: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
- promotor pomocniczy: dr Katarzyna Lewandowska-Gwarda
- recenzenci: prof. dr hab. Irena E. Kotowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-02-2018

Konferencja Naukowa „Innowacje i trendy w gospodarce”

innovation.jpg

Foundation for Innovation Development and Science zaprasza na Konferencję Naukową „Innowacje i trendy w gospodarce”, która odbędzie się w Atenach w dniach 6-7 kwietnia 2018 r.  Celem Konferencji jest promowanie dorobku badawczego  ludzi nauki z całego świata. Spotkanie umożliwi merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów w obszarze innowacji i trendów we współczesnej gospodarce. Zatwierdzone przez Komitet Naukowy anglojęzyczne referaty uczestników konferencji zostaną opublikowane w książce pt. „Innovations and Trends in Economics”, która zostanie wydana na dzień przed rozpoczęciem konferencji.  Więcej informacji

Opublikowane: 23-02-2018

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 lutego 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. upływa 16 sierpnia 2018 r.

Opublikowane: 20-02-2018

Konkurs o nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Uprzejmie informujemy o Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość". Konkurs adresowany jest do autorów wyróżniających się prac naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa. Więcej informacji na stronie http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-rodzina-spoleczenstwo-przyszlosc
   

Opublikowane: 20-02-2018

Lodz Economics Working Papers

W imieniu dra Victora Bystrova, nowego redaktora Lodz Economics Working Papers, zapraszamy do składania anglojęzycznych artykułów naukowych w celu jak najszerszego upowszechnienia wyników badań pracowników Wydziału. Artykuły prosimy wysyłać na email: lewp@uni.lodz.pl

Opublikowane: 12-02-2018

XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie

Uprzejmie  informujemy o XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych; nauk przyrodniczych i ścisłych; nauk technicznych; nauk o zdrowiu i medycznych; sztuki. Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Regulamin. Wniosek. Rozprawę wraz z wnioskiem należy złożyć w Centrum Nauki i Spraw Pracowniczych WES UŁ do 8 marca 2018 r.

Opublikowane: 02-02-2018

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Więcej informacji na stronie.

Opublikowane: 01-02-2018

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych”, organizowana przez Katedrę Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów. Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.
Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych.

Opublikowane: 01-02-2018

Zaproszenie na konferencję - z szansą na publikację w prestiżowych czasopismach z listy "A"

We would like to cordially invite you to the third edition of the conference titled “Economic Turmoil in Contemporary Europe”, which will take place on 29-30th of November 2018 at the premises of Lazarski University in Warsaw, Poland. In the third edition of the conference ‘Economic Turmoil in Contemporary Europe’, we continue the tradition of exploring problems of the European Economy and European Macroeconomic Policy and kindly invite researchers from different fields to share methods, exchange ideas, and discuss the recent results of their work. This year, we offer the participation in sessions run by world-renowned economists and publication opportunity in various high ranked international (A list) and Polish journals. All the necessary information can be found in the attached flyer and our web-page.  

 

Opublikowane: 24-01-2018

Wydziałowa IX Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Emilii Modranki nt.  Wpływ polityki spójności na rozwój regionalny Polski.
- promotor: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
- recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Waldemar Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 17-01-2018

NPRH: nowe nabory

Nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” zostanie uruchomiony 15 stycznia i potrwa do 28 lutego. W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
więcej...

Opublikowane: 15-01-2018

5.01.2018 – termin składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne

Przypominamy, iż 5 stycznia 2018 r. mija termin składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne. Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do zapoznana się z zasadami dofinansowania oraz procedurą ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów na konferencje zagraniczne obowiązujące w 2018 r.

Opublikowane: 21-12-2017

Hall of Fame

Uprzejmie informujemy, iż w Intranecie została zamieszczona lista pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, którzy wnieśli znaczący wkład do oceny parametrycznej MNiSW za lata 2013-2016. Gratulujemy sukcesów!

Opublikowane: 20-12-2017

Zaproszenie na warsztaty metodologiczne z zakresu przedsiębiorczości

W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. odbędą się na Wydziale metodologiczne warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, kierowane do studentów studiów doktoranckich i młodych naukowców, którzy uzyskali tytuł doktora w okresie ostatnich 7 lat. Współorganizatorem wydarzenia jest European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Zajęcia poprowadzone będą w języku angielskim przez prof. Roberta Blackburna (Kingston University, Wielka Brytania), prof. Helle Neergaard (Aarhaus University, Dania) oraz prof. Agnieszkę Kurczewską (UŁ). Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Opublikowane: 20-12-2017

Doktorancka międzynarodowa szkoła letnia i konferencja z zakresu przedsiębiorczości

Miło nam poinformować, że w dniach 9-15 września 2018 r. odbędzie się na Wydziale międzynarodowa doktorancka szkoła letnia i konferencja z zakresu przedsiębiorczości organizowana w ramach sieci ESU - European University Network on Entrepreneurship. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo w  call for papers oraz na: http://www.esu-network.eu/esu-conferences/ lub http://esu.uni.lodz.pl/. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, członek komitetu naukowego i publikacyjnego sieci ESU.

Opublikowane: 12-12-2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji"

Tematyka Konferencji obejmuje zarówno zarys historyczny migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa jak i wybór ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie, integrację bądź izolację imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej. Celem Konferencji jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej w aspekcie nadchodzących zmian w natężeniu i kierunkach przepływu ludności.

Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2018 r. w Lublinie.

Zaproszenie kierujemy do demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Uczestnicy mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Elektroniczna rejestracja trwa do 20 grudnia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia  www.konferencja-migracje.pl

Opublikowane: 11-12-2017

Wydziałowa Komisja III ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. (czwartek) w sali C140 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej III Komisji  ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Khaliunyy Erdenekhuu nt. ,,Wpływ transformacji systemowej na rozwój społeczno-gospodarczy Mongolii w latach 1990-2013’’.
- promotor: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
- recenzenci:prof. dr hab. Janusz Gudowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,prof. dr hab. Stefan Krajewski, Politechnika Warszawska
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 07-12-2017

Program INTERREG Europa Środkowa

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska i innowacjami. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące potrzeb i problemów, z którymi nie można uporać się samodzielnie na poziomie krajowym oraz zawierające opis sposobów wykorzystania rezultatów badań w praktyce. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Warunkiem dodatkowym jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018r. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2018r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Centrum Nauki UŁ: Barbara Łukomska barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171 lub Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138
Więcej informacji znajduje się na stronie URL
Opublikowane: 04-12-2017

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - spotkanie

Osoby, instytucje (organizacje pozarządowe, gminy, samorządy lokalne, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze) zainteresowane uzyskaniem informacji o zasadach składania wniosków na projekty finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym o godzinie 15.00 w dniu 6 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej A_120 w Art Inkubatorze w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3). Najbliższy nabór wniosków projektowych, finansowany z tego źródła zostanie uruchomiony w styczniu 2018. Więcej informacji na stronie.


Opublikowane: 04-12-2017

Konferencja "Odnawialna przestrzeń projektowania" w ramach festiwalu Eco Made

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Odnawialna przestrzeń projektowania” organizowanej przez: Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechnikę Łódzką oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (pracownia komputerowa, II piętro, ul. Wojska Polskiego 121). Wydarzenia w ramach ECOMADE FESTIWALU będą nośnikiem idei i wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach:
- wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów
- w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. W ramach tych działań środowisko twórców świadomie i odpowiedzialnie wykorzystuje nowoczesne technologie, aby uczynić proces kreacji oraz warsztat artysty i projektanta ekologicznym, odnawialnym i przyjaznym dla otoczenia.
Więcej informacji.

Opublikowane: 28-11-2017

Finansowanie projektów badawczych w ramach Programu „Diamentowy Grant”.

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 15 listopada br. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu „Diamentowy Grant”. Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora  nie posiadając  tytułu zawodowego magistra.

Opublikowane: 20-11-2017

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Zapraszamy na coroczną konferencję „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” poświęconą praktycznym aspektom planowania badań empirycz­nych i zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych. Referaty wygłoszą specjaliści zajmujący się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej. Tematyka wystąpień obejmuje m. in. problematykę z zakresu badań ekonomicz­nych, przyrodniczych i medycznych. Seminarium odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych wystąpień. Udział w seminarium bez opłat. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Opublikowane: 16-11-2017

Warsztaty w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego nt: "Po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę?"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada b.r.  w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, w sali 102, w godzinach 11.00-14.00 odbędą się warsztaty "Po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę?", które poprowadzi Pani Natalia Osica. Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych UŁ do wzięcia udziału w szkoleniu. Link do rejestracji http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/#registration

Opublikowane: 13-11-2017

Wydziałowa Komisja V ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  przy ul. Rewolucji 1905 r. 41 w sali C 140 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji V ds. Przewodów Doktorskich w sprawie obrony pracy doktorskiej mgra Łukasza Dopierały pt. ,,Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń’’

  • promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański
  • promotor pomocniczy: dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański
  • recenzenci: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP, Politechnika Poznańska, dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 10-11-2017

Pilne! Nabór w konkursie Miniatura 1 wstrzymany

Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 9.11.2017, że ze względu na duże zainteresowanie konkursem ostatecznie wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.Wnioski wysłane w systemie OSF po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Źródło:Narodowe Centrum Nauki

Opublikowane: 10-11-2017

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2018

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne w roku 2017. Pełna informacja o nagrodach znajduje się na stronie. Termin składania wniosków do 20 grudnia 2017 w CNiSP pokój D-102.

Opublikowane: 10-11-2017

Warsztaty dla młodych naukowców COST

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów i asystentów oraz doktorów, którzy obronili doktorat nie dawniej niż 8 lat temu do uczestnictwa w dniu 27 listopada 2017 r. w godzinach 14:30 – 16:30 w sali T006 w bezpłatnych warsztatach z zakresu pozyskiwania środków na udział w konferencjach międzynarodowych. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym harmonogramem warsztatów oraz do zapisywania się na warsztaty poprzez  formularz zgłoszeniowy.

Opublikowane: 07-11-2017

Wydziałowa Komisja II ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  przy ul. Rewolucji 1905 r. 41 w sali C 140 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II ds.Przewodów Doktorskich w sprawie obrony pracy doktorskiej mgra Hai Man Vana pt. „Family Values of Vietnamese Living in Vietnam and Poland” (Wartości rodzinne Wietnamczyków mieszkających w Polsce i w Wietnamie). Promotor: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ, promotor pomocniczy: dr Izabela Desperak, recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Slany, UJ w Krakowie, prof. dr hab. Tomasz Szlendak, UMK w Toruniu Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 02-11-2017

Współpraca z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen - wymiana osobowa w 2018 r.

W związku z planowaniem wymiany osobowej z partnerskim Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wyjazdami do Gießen lub chcące zgłosić przyjazd na Wydział pracownika z Gießen o zgłoszenie tego faktu do dnia 13.11.2017 r. na adres marzena.krawczyk@uni.lodz.pl. Wyjazdy lub przyjazdy należy zgłaszać poprzez wypełnienie właściwych formularzy.

Opublikowane: 02-11-2017

Dni Kariery i Mobilności pt. Projekt NAUKOWIEC

Zapraszamy na bezpłatne spotkania ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu, które odbędą się w Łodzi w dniach 23-25 października. Tematem imprezy jest pomoc w świadomym budowaniu kariery naukowej.
Więcej informacji na stronach organizatora oraz wydarzenia.

Opublikowane: 18-10-2017

"8. Seminarium Open Access"

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.
Seminarium odbędzie się w formie warsztatów (liczba miejsc ograniczona), podczas których uczestnicy zapoznają się między innymi: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić i uporządkować swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych. Warsztaty odbędą się w następujących dniach: 24.10., 25.10., 26.10. i 27.10.2017 r. Program i rejestracja na warsztaty dostępne na stronie.

Opublikowane: 13-10-2017

Konferencja "Metody i zastosowania badań operacyjnych"

W dniach 15 – 17 października 2017 r. Katedra Badań Operacyjnych UŁ organizuje XXXVI Ogólnopolską Konferencję im. Prof. Władysława Bukietyńskiego pt. "Metody i zastosowania badań operacyjnych". Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań operacyjnych i ich zastosowań. Preferowane są wystąpienia młodych pracowników nauki. Dyskusja ukierunkowana będzie także na ocenę jakości prezentacji takich badań. Program konferencji.
We wtorek 17 października odbędzie się także uroczysty jubileusz 70 rocznicy urodzin Profesora Jana B. Gajdy połączony z obchodami 47-lecia jego pracy naukowej, na który serdecznie zapraszamy. Więcej informacji.

Opublikowane: 10-10-2017

Wydziałowa Komisja VII ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) w sali T401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji VII ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Piotra Czembrowskiego  nt. ,,The development of hedonic pricing by integrating it  with non-monetary valuation methods (Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej)’’.
- promotor: dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
- promotor pomocniczy: dr Edyta Łaszkiewicz
- recenzenci: dr hab. Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-10-2017

Wydziałowa Komisja V ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) w sali T401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji V ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Ewy Stawasz nt. ,,Eurpejski Bank Centralny jako poożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro’’.
- promotor: prof. dr hab. Janusz Bilski
- promotor pomocniczy: dr Ewa Feder-Stempach
- recenzenci: prof. dr hab. Ewa Oziewicz, UG, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, SGH
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-10-2017

Zaproszenie do udziału w otwartym sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science, które odbędzie się w dniu 12 października 2017 r., na Wydziałe w auli C101. Szczegóły wydarzenia znajdują się w zaproszeniu. Więcej informacji o sympozjum moźna znaleźć na stronie. Przed sympozjum organizowane będą warsztaty dla młodych naukowców dotyczące przygotowywania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 03-10-2017

Konkurs na projekty DAINA 1, HERA oraz EqUIP

Narodowe Cenrum Nauki ogłosiło konkursy:
  • DAINA 1 - na przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Wnioski składane przez polskich wykonawców będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF więcej
  • HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe - na projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Wnioski składać mogą konsorcja złożone z minimum 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Konkurs przebiega w dwóch etapach: do 24 paźdzernika 2017 r. należy złożyć pre-proposals. Autorzy wniosków, które przejdą pozytywną ocenę na tym etapie będą przygotowywać full proposals, którą nalezy złożyć do maja 2018 r. więcej
  • EqUIP - na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) i przynajmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w języku angielskim składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. więcej
    W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138.
Opublikowane: 02-10-2017

Ogłoszenie konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14

W dniu 15 września 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące dwa konkursy:

  • OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach

Opublikowane: 02-10-2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz warsztaty nt. „Regions of Tomorrow – Hopes & Threats”

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „REGIONS OF TOMORROW – HOPES & THREATS” połączoną z warsztatami. Konferencja i warsztaty odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniu, zbajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 02-10-2017

Zaproszenie do udziału w seminarium nt. Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich

Katedra Socjologii Wsi i Miasta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz  Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) wraz z Komisją Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwem Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w seminarium nt. „Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich”, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 25-09-2017

XIX edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Uprzejmie informujemy, że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych uruchomił XIX edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Zapraszamy  do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.ipiss.com.pl

Opublikowane: 20-09-2017

Wydziałowa Komisja II ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 września 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401
o godz.
14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej mgr Ewy Gabryelak pt. “Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego”.

- promotor: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

- recenzenci: dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ; dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK

Opublikowane: 13-09-2017

Komisja ds. Nauki - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Nauki odbędzie się 11 września 2017 r. W związku z tym termin przyjmowania dokumentów został przedłużony do 5 września br.

Opublikowane: 31-08-2017

X edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016 KNF PAN

Komitet Nauk o Finansach PAN ogłosił X edycję konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016. Proszę o zapoznanie się z informacją podaną w załączeniu oraz na stronie Komitetu www.knfpan.pan.pl.

Opublikowane: 14-07-2017

XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły można przesyłać w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.
Więcej informacji o konkursie  na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html

Opublikowane: 11-07-2017

Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (D315). konkursy _WES_czerwiec 2017

Opublikowane: 19-06-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Prace dyplomowe a system APD

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie „Zarządzenie nr 68 Rektora w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”. Zgodnie z treścią Zarządzenia student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie wcześniej jednak, niż po jej zaakceptowaniu przez promotora pracy. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego możliwe będzie po umieszczeniu przez promotora i recenzenta recenzji w systemie APD. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej dostępnymi pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/prace-i-egzaminy-dyplomowe/#nav Serwis APD wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-03-2017

Politics and policy of sport and recreation

Regardless of some naïve appeals for excluding sport from political conflicts, it remains an inherently political phenomenon. In recent years various aspects of sport politics and policies have been discussed in vivid public debates and approached by researchers from all around the globe. The conference will provide a forum for wide-ranging and interdisciplinary debate concerning all issues referring to the topic of sport politics and policies from a variety of academic fields, including: sociology, political science, social policy, criminology, history, law, geography, and sport studies. We understand sport broadly, including: elite/high performance sport, competitive and recreational sports, disability sport and lifestyle sports.  Conference will be held at the Faculty of Economics and Sociology from September 20th-22th, 2017. More information

Opublikowane: 01-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 25-01-2017

Nowe kryteria otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi kryteriami otwarcia przewodu doktorskiego rekomendowanymi przez Komisją Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zmiany dotyczą osób, które przygotowują dysertację oraz tych osób, które chcą otworzyć przewód doktorski na podstawie cyklu artykułów naukowych.

Opublikowane: 30-12-2016

Popraw widoczność i cytowalność swoich artykułów z LEWP!

Zapraszamy do publikowania anglojęzycznych tekstów naukowych w serii Lodz Economics Working Papers. Obecność artykułu w LEWP nie zamyka drogi do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy „A” MNiSW! (gdyby docelowe czasopismo wykluczało wcześniejszą publikację artykułu w formie working paper, jest możliwość jego wycofania – wystarczy wysłanie prośby na adres lewp@uni.lodz.pl)
Dzięki publikacji w LEWP:
- zwiększa się widoczność Państwa badań, a także Wydziału.
- zwiększa się cytowalność prac (co pomaga w walce o granty badawcze i stanowi atut m.in. przy postępowaniach awansowych).
- rosną możliwości otrzymywania propozycji współpracy z innych ośrodków, także zagranicznych.
Seria LEWP rozpoczęła działalność w październiku 2014 r. Od tego czasu opublikowano tam 22 artykuły naukowe, które zostały pobrane przez prawie 1200 naukowców z całego świata i już zaowocowały kilkunastoma cytowaniami oraz kilkoma propozycjami współpracy z zewnątrz. Większość artykułów została później opublikowana w czasopismach z listy „A” lub jest w fazie recenzji! Więcej informacji

Opublikowane: 29-12-2016

Nowe zasady dofinansowania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami dofinansowywania z rezerwy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) i korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych.

Opublikowane: 21-12-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź