Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica. Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie
Nagrody:
- dla autorów i promotorów prac: łącznie 10 000 zł
- dla Wydziałów promujących zwycięskie prace: Wybrane szkolenie zamknięte StatSoft dla pracowników
Autorów i promotorów najlepszych prac czeka także uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Opublikowane: 25-09-2018

Konkurs THREE MINUTE THESIS

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Three Minute Thesis skierowanego do doktorantów łódzkich uczelni. Startujący w konkursie doktoranci mają tylko 3 minuty i jeden slajd aby opowiedzieć o swoich, często bardzo skomplikowanych, pracach naukowych oraz ich znaczeniu dla społeczeństwa. Three Minute Thesis stawia doktorantom wyzwanie przedstawienia swoich idei oraz odkryć naukowych w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Konkurs wygrywają najciekawsze prezentacje wybrane przez jury oraz publiczność. Zgłoszenia przyjmowane są od 17 września, a rejestracja potrwa do 28 października 2018 r. Więcej o konkursie na: www.threeminutethesis.pl, a także na facebooku oraz youtubeKonkurs jest skierowany do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie nauki.

Opublikowane: 20-09-2018

Call for nominations to Winter 2019 study of the U.S. Institute on U.S. National Security Policymaking

The State Department is pleased to invite candidate nominations for the winter 2018 Study of the U.S. Institute (SUSI) for Scholars on U.S. National Security Policymaking. The institute will take place from January 3 to February 15, 2019 at the University of Delaware in Newark, DE. For more information click here.

Opublikowane: 18-09-2018

Konkurs o stanowisko asystenta naukowego w projekcie NCN

Zapraszamy doktorantów na kierunkach socjologia, filozofia, antropologia, psychologia i pokrewnych do aplikowania o stanowisko asystenta naukowego w projekcie pt. „Kształtowanie się podmiotowości i biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 14, kierowanym przez dra hab. Pawła Pieniążka (Instytut Filozofii UŁ) i realizowanego we współpracy z dr Kamilą Biały (Instytut Socjologii UŁ). Projekt rozpocznie się w początkach października 2018 roku i będzie kontynuowany przez 36 miesięcy. Szczegóły. Załącznik.

Opublikowane: 10-09-2018

Konkurs BFG na na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej. Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2018 roku, napisanych w języku polskim. Więcej o konkursie

Opublikowane: 04-09-2018

I Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 września 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej I Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Michała Lesiaka nt. ,,Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego,,- promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki,promotor pomocniczy: dr Łukasz Marciniak,recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski),dr hab. Marek Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 28-08-2018

II Międzynarodowa konferencja naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26 września 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym odbędzie się II Międzynarodowa konferencja naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój", organizowana przez Katerdę Ekonomii Rozwoju oraz The Baltic University Programme. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do naukowców z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, a także prawa, nauk przyrodniczych i technicznych. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie

Opublikowane: 21-08-2018

26 światowa Konferencja INFORUM na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. na naszym Wydziale odbędzie się 26 Światowa Konferencja INFORUM. Jest to spotkanie ekonomistów zajmujących się sporządzaniem analiz makroekonomicznych na szczeblu gałęziowym, wykorzystujących modele symulacyjne łączące metody ekonometryczne z technikami input-output.

Zapraszamy pracowników i studentów Wydziału do wysłuchania wystąpień konferencyjnych. Jest to okazja do zapoznania się z problemami i zjawiskami ekonomicznymi, które są obecnie przedmiotem zainteresowania zespołów analitycznych INFORUM, funkcjonujących w wiodących gospodarkach świata. Część prezentacji poświęcona będzie ponadto metodom modelowania ekonomicznego.

Z programem konferencji można zapoznać się na stronie inforum2018.uni.lodz.pl

Więcej informacji o grupie INFORUM znajduje się pod adresem inforum.umd.edu

Opublikowane: 20-08-2018

Granty "Bon na innowacje"

Ogłoszone zostały konkursy na granty na prohekty badawcze B R i na usługi badawcze realizowane wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców na zlecenie przedsiębiorstwa tzw. „Bon na innowacje”. Granty te przyznawane są przedsiębiorstwom, które taką pracę badawczo-rozwojową decydują się zlecić naukowcom. Firma otrzymuje dotację w wysokości do 85% kosztów zlecenia badań uczelni. Z kolei uczelnia realizująca usługę badawczą na zlecenie przedsiębiorcy otrzymuje dotację pokrywającą 100% kosztów badań.

Opublikowane: 26-06-2018

IX Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lipca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Anny Weszczak nt. Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 26-06-2018

Zaproszenie do udziału w projekcie konkursowym "Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat"

Zapraszamy do udziału w projekcie konkursowym „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”, adresowanym do ludzi przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków. Osób reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, kluby lub inne organizacje, których działalność przyczynia się do poprawy otaczającej nas rzeczywistości. Laureat będzie miał szansę na realizację pomysłu o wartości pół miliona złotych jeszcze w tym roku. Więcej informacji na stronie programu www.zmieniajswiatbx50.pl

Opublikowane: 10-06-2018

Konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 05-06-2018

IX Wydziałowa Komisjia ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej IX Komisji ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Joanny Górniak nt. Dostępność transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej- promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki, recenzenci:dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN(Polska Akademia Nauk). Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-06-2018

Konkurs NCN i NCBiR - TANGO 3

NCN i NCBiR ogłosiło nabór wniosków w ramach  konkursu TANGO 3. Jest to konkurs w ramach którego mozna składać wnioski na dofinansowanie działań zwiększających stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie NCBiR .

Opublikowane: 22-05-2018

Stulecie wydania książki „Chłop polski w Europie i Ameryce” Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego (1918-1920)

Katedra Socjologii Kultury UŁ, Sekcja Badań Biograficznych PTS, Łódzki Oddział PTS oraz Przegląd Socjologiczny zapraszają na cykl seminariów naukowych poświęconych monografii socjologicznej „Chłop polski w Europie i Ameryce” – kanonicznemu dziełu jakościowych badań procesów biograficznych i społecznych.
Celem seminariów będzie REWIZYTA, praca nad wybranymi fragmentami książki, która poprzez REANALIZĘ materiałów empirycznych (autobiografii, listów) wykorzystanych w „Chłopie polskim…” z uwzględnieniem współczesnych technik badawczych (autobiograficzny wywiad narracyjny, analiza konwersacyjna) ma doprowadzić do „przełożenia” ówczesnych kategorii analitycznych na język socjologii współczesnej.

Opublikowane: 05-04-2018

Seminarium "The Silver Economy in Central and Eastern Europe"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-23 czerwca 2018 r. na terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ odbędzie się współorganizowane z Oxford Institute of Population Ageing (University of Oxford) w ramach sieci badawczej EAST seminarium zatytułowane The Silver Economy in Central and Eastern Europe. Celem seminarium jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie badań nad rozwojem srebrnej gospodarki w naszej części Europy. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znaleźć można na stronie.

Opublikowane: 03-04-2018

Konferencja Naukowa „Innowacje i trendy w gospodarce”

Foundation for Innovation Development and Science zaprasza na Konferencję Naukową „Innowacje i trendy w gospodarce”, która odbędzie się w Atenach w dniach 24-25 października 2018 r.  Celem Konferencji jest promowanie dorobku badawczego  ludzi nauki z całego świata. Spotkanie umożliwi merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów w obszarze innowacji i trendów we współczesnej gospodarce. Zatwierdzone przez Komitet Naukowy anglojęzyczne referaty uczestników konferencji zostaną opublikowane w książce pt. „Innovations and Trends in Economics”, która zostanie wydana na dzień przed rozpoczęciem konferencji.  Więcej informacji

Opublikowane: 23-02-2018

Lodz Economics Working Papers

W imieniu dra Victora Bystrova, nowego redaktora Lodz Economics Working Papers, zapraszamy do składania anglojęzycznych artykułów naukowych w celu jak najszerszego upowszechnienia wyników badań pracowników Wydziału. Artykuły prosimy wysyłać na email: lewp@uni.lodz.pl

Opublikowane: 12-02-2018

Hall of Fame

Uprzejmie informujemy, iż w Intranecie została zamieszczona lista pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, którzy wnieśli znaczący wkład do oceny parametrycznej MNiSW za lata 2013-2016. Gratulujemy sukcesów!

Opublikowane: 20-12-2017

Doktorancka międzynarodowa szkoła letnia i konferencja z zakresu przedsiębiorczości

Miło nam poinformować, że w dniach 9-15 września 2018 r. odbędzie się na Wydziale międzynarodowa doktorancka szkoła letnia i konferencja z zakresu przedsiębiorczości organizowana w ramach sieci ESU - European University Network on Entrepreneurship. Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo w  call for papers oraz na: http://www.esu-network.eu/esu-conferences/ lub http://esu.uni.lodz.pl/. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, członek komitetu naukowego i publikacyjnego sieci ESU.

Opublikowane: 12-12-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Prace dyplomowe a system APD

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie „Zarządzenie nr 68 Rektora w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”. Zgodnie z treścią Zarządzenia student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie wcześniej jednak, niż po jej zaakceptowaniu przez promotora pracy. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego możliwe będzie po umieszczeniu przez promotora i recenzenta recenzji w systemie APD. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej dostępnymi pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/prace-i-egzaminy-dyplomowe/#nav Serwis APD wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-03-2017

Politics and policy of sport and recreation

Regardless of some naïve appeals for excluding sport from political conflicts, it remains an inherently political phenomenon. In recent years various aspects of sport politics and policies have been discussed in vivid public debates and approached by researchers from all around the globe. The conference will provide a forum for wide-ranging and interdisciplinary debate concerning all issues referring to the topic of sport politics and policies from a variety of academic fields, including: sociology, political science, social policy, criminology, history, law, geography, and sport studies. We understand sport broadly, including: elite/high performance sport, competitive and recreational sports, disability sport and lifestyle sports.  Conference will be held at the Faculty of Economics and Sociology from September 20th-22th, 2017. More information

Opublikowane: 01-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 25-01-2017

Nowe kryteria otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi kryteriami otwarcia przewodu doktorskiego rekomendowanymi przez Komisją Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zmiany dotyczą osób, które przygotowują dysertację oraz tych osób, które chcą otworzyć przewód doktorski na podstawie cyklu artykułów naukowych.

Opublikowane: 30-12-2016

Popraw widoczność i cytowalność swoich artykułów z LEWP!

Zapraszamy do publikowania anglojęzycznych tekstów naukowych w serii Lodz Economics Working Papers. Obecność artykułu w LEWP nie zamyka drogi do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy „A” MNiSW! (gdyby docelowe czasopismo wykluczało wcześniejszą publikację artykułu w formie working paper, jest możliwość jego wycofania – wystarczy wysłanie prośby na adres lewp@uni.lodz.pl)
Dzięki publikacji w LEWP:
- zwiększa się widoczność Państwa badań, a także Wydziału.
- zwiększa się cytowalność prac (co pomaga w walce o granty badawcze i stanowi atut m.in. przy postępowaniach awansowych).
- rosną możliwości otrzymywania propozycji współpracy z innych ośrodków, także zagranicznych.
Seria LEWP rozpoczęła działalność w październiku 2014 r. Od tego czasu opublikowano tam 22 artykuły naukowe, które zostały pobrane przez prawie 1200 naukowców z całego świata i już zaowocowały kilkunastoma cytowaniami oraz kilkoma propozycjami współpracy z zewnątrz. Większość artykułów została później opublikowana w czasopismach z listy „A” lub jest w fazie recenzji! Więcej informacji

Opublikowane: 29-12-2016

Nowe zasady dofinansowania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami dofinansowywania z rezerwy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) i korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych.

Opublikowane: 21-12-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź