Środa, 22 listopada 2017, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Zapraszamy na coroczną konferencję „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” poświęconą praktycznym aspektom planowania badań empirycz­nych i zastosowaniom metod analizy danych w badaniach naukowych. Referaty wygłoszą specjaliści zajmujący się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych jak i stosujący je z powodzeniem w praktyce badawczej. Tematyka wystąpień obejmuje m. in. problematykę z zakresu badań ekonomicz­nych, przyrodniczych i medycznych. Seminarium odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych wystąpień.

Udział w seminarium bez opłat. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Opublikowane: 16-11-2017

Warsztaty w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego nt: "Po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę?"

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada b.r.  w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, w sali 102, w godzinach 11.00-14.00 odbędą się warsztaty "Po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę?", które poprowadzi Pani Natalia Osica. Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych UŁ do wzięcia udziału w szkoleniu. Link do rejestracji http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/#registration

Opublikowane: 13-11-2017

Wydziałowa Komisja V ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  przy ul. Rewolucji 1905 r. 41 w sali C 140 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji V ds. Przewodów Doktorskich w sprawie obrony pracy doktorskiej mgra Łukasza Dopierały pt. ,,Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń’’

 • promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, Uniwersytet Gdański
 • promotor pomocniczy: dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański
 • recenzenci: dr hab. Marek Szczepański, prof. PP, Politechnika Poznańska, dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 10-11-2017

Pilne! Nabór w konkursie Miniatura 1 wstrzymany

Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 9.11.2017, że ze względu na duże zainteresowanie konkursem ostatecznie wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski wysłane w systemie OSF po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło:Narodowe Centrum Nauki

Opublikowane: 10-11-2017

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2018

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne w roku 2017.

Pełna informacja o nagrodach znajduje się na stronie:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html


Termin składania wniosków do 20 grudnia 2017 w CNiSP pokój D-102.

Opublikowane: 10-11-2017

Warsztaty dla młodych naukowców COST

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów i asystentów oraz doktorów, którzy obronili doktorat nie dawniej niż 8 lat temu do uczestnictwa w dniu 27 listopada 2017 r. w godzinach 14:30 – 16:30 w sali T006 w bezpłatnych warsztatach z zakresu pozyskiwania środków na udział w konferencjach międzynarodowych. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym harmonogramem warsztatów oraz do zapisywania się na warsztaty poprzez  formularz zgłoszeniowy.

Opublikowane: 07-11-2017

Wydziałowa Komisja II ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym  przy ul. Rewolucji 1905 r. 41 w sali C 140 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II ds.Przewodów Doktorskich w sprawie obrony pracy doktorskiej mgra Hai Man Vana pt. „Family Values of Vietnamese Living in Vietnam and Poland” (Wartości rodzinne Wietnamczyków mieszkających w Polsce i w Wietnamie)

 • promotor: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ,
 • promotor pomocniczy: dr Izabela Desperak,
 • recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Slany, UJ w Krakowie, prof. dr hab. Tomasz Szlendak, UMK w Toruniu

Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 02-11-2017

Współpraca z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen - wymiana osobowa w 2018 r.

W związku z planowaniem wymiany osobowej z partnerskim Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wyjazdami do Gießen lub chcące zgłosić przyjazd na Wydział pracownika z Gießen o zgłoszenie tego faktu do dnia 13.11.2017 r. na adres marzena.krawczyk@uni.lodz.pl. Wyjazdy lub przyjazdy należy zgłaszać poprzez wypełnienie właściwych formularzy.

Opublikowane: 02-11-2017

Dni Kariery i Mobilności pt. Projekt NAUKOWIEC

Zapraszamy na bezpłatne spotkania ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu, które odbędą się w Łodzi w dniach 23-25 października. Tematem imprezy jest pomoc w świadomym budowaniu kariery naukowej.
Więcej informacji na stronach organizatora oraz wydarzenia.

Opublikowane: 18-10-2017

"8. Seminarium Open Access"

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki.
Seminarium odbędzie się w formie warsztatów (liczba miejsc ograniczona), podczas których uczestnicy zapoznają się między innymi: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić i uporządkować swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych. Warsztaty odbędą się w następujących dniach: 24.10., 25.10., 26.10. i 27.10.2017 r. Program i rejestracja na warsztaty dostępne na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/

Opublikowane: 13-10-2017

Konferencja "Metody i zastosowania badań operacyjnych"

W dniach 15 – 17 października 2017 r. Katedra Badań Operacyjnych UŁ organizuje XXXVI Ogólnopolską Konferencję im. Prof. Władysława Bukietyńskiego pt. "Metody i zastosowania badań operacyjnych". Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań operacyjnych i ich zastosowań. Preferowane są wystąpienia młodych pracowników nauki. Dyskusja ukierunkowana będzie także na ocenę jakości prezentacji takich badań. Program konferencji.
We wtorek 17 października odbędzie się także uroczysty jubileusz 70 rocznicy urodzin Profesora Jana B. Gajdy połączony z obchodami 47-lecia jego pracy naukowej, na który serdecznie zapraszamy. Więcej informacji.

Opublikowane: 10-10-2017

Wydziałowa Komisja VII ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 października 2017 r. (poniedziałek) w sali T401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji VII ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgra Piotra Czembrowskiego  nt. ,,The development of hedonic pricing by integrating it  with non-monetary valuation methods (Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej)’’.
- promotor: dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
- promotor pomocniczy: dr Edyta Łaszkiewicz
- recenzenci: dr hab. Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-10-2017

Wydziałowa Komisja V ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) w sali T401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji V ds. Przewodów Doktorskich w sprawie publicznej obrony pracy doktorskiej mgr Ewy Stawasz nt. ,,Eurpejski Bank Centralny jako poożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro’’.
- promotor: prof. dr hab. Janusz Bilski
- promotor pomocniczy: dr Ewa Feder-Stempach
- recenzenci: prof. dr hab. Ewa Oziewicz, UG, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, SGH
Praca wyłożona jest do wglądu osób zainteresowanych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

Opublikowane: 05-10-2017

Zaproszenie do udziału w otwartym sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science, które odbędzie się w dniu 12 października 2017 r., na Wydziałe w auli C101. Szczegóły wydarzenia znajdują się w zaproszeniu. Więcej informacji o sympozjum moźna znaleźć na stronie. Przed sympozjum organizowane będą warsztaty dla młodych naukowców dotyczące przygotowywania publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 03-10-2017

Konkurs na projekty DAINA 1, HERA oraz EqUIP

Narodowe Cenrum Nauki ogłosiło konkursy:
 • DAINA 1 - na przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Wnioski składane przez polskich wykonawców będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF więcej
 • HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe - na projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Wnioski składać mogą konsorcja złożone z minimum 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Konkurs przebiega w dwóch etapach: do 24 paźdzernika 2017 r. należy złożyć pre-proposals. Autorzy wniosków, które przejdą pozytywną ocenę na tym etapie będą przygotowywać full proposals, którą nalezy złożyć do maja 2018 r. więcej
 • EqUIP - na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) i przynajmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w języku angielskim składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. więcej
  W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138.
Opublikowane: 02-10-2017

Ogłoszenie konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14

W dniu 15 września 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące dwa konkursy:

 • OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach

Opublikowane: 02-10-2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz warsztaty nt. „Regions of Tomorrow – Hopes & Threats”

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „REGIONS OF TOMORROW – HOPES & THREATS” połączoną z warsztatami. Konferencja i warsztaty odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniu, zbajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 02-10-2017

Zaproszenie do udziału w seminarium nt. Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich

Katedra Socjologii Wsi i Miasta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz  Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) wraz z Komisją Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwem Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w seminarium nt. „Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich”, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 25-09-2017

XIX edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej

Uprzejmie informujemy, że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych uruchomił XIX edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Zapraszamy  do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.ipiss.com.pl

Opublikowane: 20-09-2017

Wydziałowa Komisja II ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 września 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401
o godz.
14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej mgr Ewy Gabryelak pt. “Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego”.

- promotor: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

- recenzenci: dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ; dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK

Opublikowane: 13-09-2017

Komisja ds. Nauki - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Nauki odbędzie się 11 września 2017 r. W związku z tym termin przyjmowania dokumentów został przedłużony do 5 września br.

Opublikowane: 31-08-2017

X edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016 KNF PAN

Komitet Nauk o Finansach PAN ogłosił X edycję konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016. Proszę o zapoznanie się z informacją podaną w załączeniu oraz na stronie Komitetu www.knfpan.pan.pl.

Opublikowane: 14-07-2017

XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły można przesyłać w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.
Więcej informacji o konkursie  na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html

Opublikowane: 11-07-2017

Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (D315). konkursy _WES_czerwiec 2017

Opublikowane: 19-06-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Prace dyplomowe a system APD

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie „Zarządzenie nr 68 Rektora w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”. Zgodnie z treścią Zarządzenia student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie wcześniej jednak, niż po jej zaakceptowaniu przez promotora pracy. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego możliwe będzie po umieszczeniu przez promotora i recenzenta recenzji w systemie APD. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej dostępnymi pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/prace-i-egzaminy-dyplomowe/#nav Serwis APD wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-03-2017

Politics and policy of sport and recreation

Regardless of some naïve appeals for excluding sport from political conflicts, it remains an inherently political phenomenon. In recent years various aspects of sport politics and policies have been discussed in vivid public debates and approached by researchers from all around the globe. The conference will provide a forum for wide-ranging and interdisciplinary debate concerning all issues referring to the topic of sport politics and policies from a variety of academic fields, including: sociology, political science, social policy, criminology, history, law, geography, and sport studies. We understand sport broadly, including: elite/high performance sport, competitive and recreational sports, disability sport and lifestyle sports.  Conference will be held at the Faculty of Economics and Sociology from September 20th-22th, 2017. More information

Opublikowane: 01-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 25-01-2017

Nowe kryteria otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi kryteriami otwarcia przewodu doktorskiego rekomendowanymi przez Komisją Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zmiany dotyczą osób, które przygotowują dysertację oraz tych osób, które chcą otworzyć przewód doktorski na podstawie cyklu artykułów naukowych.

Opublikowane: 30-12-2016

Popraw widoczność i cytowalność swoich artykułów z LEWP!

Zapraszamy do publikowania anglojęzycznych tekstów naukowych w serii Lodz Economics Working Papers. Obecność artykułu w LEWP nie zamyka drogi do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy „A” MNiSW! (gdyby docelowe czasopismo wykluczało wcześniejszą publikację artykułu w formie working paper, jest możliwość jego wycofania – wystarczy wysłanie prośby na adres lewp@uni.lodz.pl)
Dzięki publikacji w LEWP:
- zwiększa się widoczność Państwa badań, a także Wydziału.
- zwiększa się cytowalność prac (co pomaga w walce o granty badawcze i stanowi atut m.in. przy postępowaniach awansowych).
- rosną możliwości otrzymywania propozycji współpracy z innych ośrodków, także zagranicznych.
Seria LEWP rozpoczęła działalność w październiku 2014 r. Od tego czasu opublikowano tam 22 artykuły naukowe, które zostały pobrane przez prawie 1200 naukowców z całego świata i już zaowocowały kilkunastoma cytowaniami oraz kilkoma propozycjami współpracy z zewnątrz. Większość artykułów została później opublikowana w czasopismach z listy „A” lub jest w fazie recenzji! Więcej informacji

Opublikowane: 29-12-2016

Nowe zasady dofinansowania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami dofinansowywania z rezerwy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) i korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych.

Opublikowane: 21-12-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź