Środa, 26 lipca 2017, tydzień parzysty (30)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY

X edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016 KNF PAN

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Komitet Nauk o Finansach PAN ogłosił X edycję konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016.
Proszę o zapoznanie się z informacją podaną w załączeniu oraz na stronie Komitetu www.knfpan.pan.pl.

Opublikowane: 14-07-2017

XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły można przesyłać w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.
Więcej informacji o konkursie  na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html

Opublikowane: 11-07-2017

Konkurs na projekty w ramach programu GOSPOSTRATEG

NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.  Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wnioski można składać w terminie od 14 sierpnia 2017r. do 12 września 2017r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN.

Opublikowane: 04-07-2017

Nowe konkursy MNiSW dla nauk humanistycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu NPRH „Uniwersalia” dwa konkursy dla nauk humanistycznych:
2.1 konkurs na  finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
2.2 konkurs na finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

Opublikowane: 28-06-2017

Ogłoszenia konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Chętnych do składania wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (D315)

Opublikowane: 19-06-2017

Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (D315).

konkursy _WES_czerwiec 2017

Opublikowane: 19-06-2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Sylwii Męcfal

I Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-006, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Sylwii Męcfal nt. Prasa lokalna w jej otoczeniu społecznym –grupy interesu, kluczowi aktorzy, problemy funkcjonowania – na przykładzie studiów przypadku tygodników lokalnych w województwie łódzkim. Promotor: dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Recenzenci: prof. zw. dr hab. D. Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki), dr hab. G. Romańczuk-Woroniecka, prof. nadzw. UW (Uniwersytet Warszawski). Z pracą zapoznać się można w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32.

Opublikowane: 14-06-2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Murawskiej

II Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, sala C-140, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Murawskiej nt. Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa – struktura i uwarunkowania. Promotor: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Recenzenci: prof. zw. dr hab. Piotr Kryczka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw. UMCS (Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej). Z pracą zapoznać się można w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32.

Opublikowane: 09-06-2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wieloch

VI Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wieloch nt. Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu. Promotor: prof. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki). Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański). Z pracą zapoznać się można w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32.

Opublikowane: 06-06-2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Brózdy-Wilamek

VI Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Brózdy-Wilamek pt. Stopa procentowa jako kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984-2015. Promotor: prof. dr hab. Janusz Bilski (Uniwersytet Łódzki), recenzenci: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu). Z pracą zapoznać się można w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32.

Opublikowane: 30-05-2017

NPRH: Nabór wniosków

Do 23 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
2.1.Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
2.2.Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3.Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
2.4.Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Środki zaplanowane na finansowanie projektów w tym konkursie wynoszą 26 milionów.
Procedura drugiego konkursu w zmienionej formule została uzupełniona o rozmowy z kierownikami projektów w drugim etapie oceny i zmodyfikowane kryteria oceny.
W czerwcu zostaną ogłoszone konkursy w ramach modułu „Uniwersalia”.

Opublikowane: 29-05-2017

XXVI Konferencja Naukowa pt. „Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej”

W dniach 12-13 czerwca 2017r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Rogowskiej 26 odbędzie się XXVI Konferencja Naukowa pt. „Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej”. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego.  Serdecznie zapraszamy.

Opublikowane: 29-05-2017

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Miszczyńskiej pt. „Ocena efektywności funkcjonowania jednostek zamkniętej opieki zdrowotnej na przykładzie wybranych szpitali w Łodzi”

W imieniu Pana dr hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ – Z-cy Przewodniczącej V Wydziałowej Komisji ds. przewodów  doktorskich w zakresie finansów - uprzejmie informuję, że 2 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, sala nr C-140   odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Miszczyńskiej pt. „Ocena efektywności funkcjonowania jednostek zamkniętej opieki zdrowotnej na przykładzie wybranych szpitali w Łodzi”

Promotor  –  dr hab. Beata Guziejewska, prof.nadzw. UŁ

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki, dr hab. Maria Węgrzyn, prof. nadzw.  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Opublikowane: 25-05-2017

Zaproszenie do uczestnictwa w programie High-end Foreign Experts Program - Chiny

Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, uczelnia partnerska Uniwersytetu Łódzkiego, serdecznie zaprasza  pracowników naukowych do udziału w programie "High-end Foreign Experts Program" dotyczącym wyjazdów na wykłady i prowadzenia badań naukowych w Chinach. Szczegóły w załączniku.

Opublikowane: 15-05-2017

HelloEksoc! - naukowo w Dzień Eksocu 18 maja 2017

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ serdecznie zaprasza do udziału w Dniu Eksocu, w tym w części naukowej wydarzenia obejmującego:

Debatę i wykład –  10:30-13:30, sala Rady Wydziału C140
Debata „Polityka oparta na wiedzy, czyli po co miastu uniwersytety?”, poświęcona będzie wykorzystaniu potencjału badawczego łódzkich uczelni dla dobra miasta Łodzi, regionu łódzkiego i jego mieszkańców. Dyskusję poprzedzi wykład profesora Sampo Ruoppili o doświadczeniach kierowania programem badań miejskich w fińskim mieście Turku.
Projekt Café –  13:30-14:30, Biblioteka Wydziałowa
Rozmowy przy kawie o tym, jak skutecznie składać wnioski na projekty badawcze, z udziałem kierowników grantów, ekspertów i recenzentów oraz pracowników administracji wydziałowej i uniwersyteckiej obeznanych w tajnikach biurokratycznych procedur.
Science Dating  –  14:15-15:00, budynek E, piętro III

Science Dating to niepowtarzalna okazja by w trakcie krótkich spotkań podzielić się pomysłami na badania naukowe, efektami swoich działań, szukać partnerów do wspólnych badań. Forma wydarzenia oparta została na idei szybkich randek.

Opublikowane: 10-05-2017

Program stypendialny rządu francuskiego

plakat-bgf-pobyt-badawczy-2017-page-001.jpg

Zachęcamy do ubiegania się o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF). Termin składania wniosków upływa 16 maja. Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin. Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Opublikowane: 05-05-2017

Spotkanie informacyjne na temat programów Interreg

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach programu Interreg Europa oraz zaplanowanymi na jesień konkursami w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują 9 maja 2017 spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Chęcinach k/o Kielc. Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Programu dla Europy Środkowej.

Opublikowane: 21-04-2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.”

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów organizuje w dniu 18 maja 2017 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych. Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego.” Konferencja umożliwi spotkanie i wymianę poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach. Celem konferencji, oprócz wymiany opinii i prezentacji wyników badań poświęconych tej tematyce, jest także dyskusja o kontrowersjach wokół niskiej w naszym społeczeństwie świadomości finansowo-prawnej konsumenta korzystającego z usług instytucji finansowych. Szczegóły konferencji znajdują się na stronie.

 

Opublikowane: 21-04-2017

Obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

W imieniu Pani dr hab. Beaty Guziejewskiej, prof. nadzw. UŁ - Przewodniczącej V Wydziałowej Komisji ds. przewodów  doktorskich w zakresie finansów - uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00, w sali T401 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Milana Popovića  pt. „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”

Promotor  –  prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

  • dr hab. Ewa Ziemba, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. nadzw.  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opublikowane: 11-04-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Konferencja "Rozumienie granic Granice rozumienia"

granice_plakat_web-01.jpg

Zapraszamy do udziału w konferencji "Rozumienie granic Granice rozumienia" organizowanej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 27 kwietnia w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej 68 w Łodzi. Ponieważ miejsce konferencyjne może pomieścić ograniczoną liczbę osób, zdecydowano się na następującą formę zapisów: zapisy na sesje poranne (1 i 2), na sesje popołudniowe (3 i 4) oraz na całość. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: granicerozumienia@gmail.com.  Wejścia na wernisaże i wystawy towarzyszące konferencji są nielimitowane.
Organizatorzy: dr Kamila Biały, Instytut Socjologii UŁ, dr hab. Marek Domański, Wydział Sztuk Wizualnych, ASP w Łodzi.
Program konferencji

Opublikowane: 10-04-2017

Zaproszenie na Panel Ekspertów w Indiach

Chandigarh University w Indiach serdecznie zaprasza ekspertów ze wszystkich dziedzin naukowych do udziału w panelach ekspertów (Experts for Faculty Development Program), które odbędą się w terminie 10-14 lipca 2017 roku. Pracownicy naukowi zainteresowani wyjazdem proszeni są o przesłanie swoich danych osobowych i naukowego profilu na adres cu.rajansharma@gmail.com do 30 kwietnia 2017 r.

Opublikowane: 05-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Konferencja „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi, przy ul. Rogowskiej 26.  Organizatorem konferencji są Katedra Mikroekonomii UŁ, Katedra Makroekonomii UŁ oraz Oddział Okręgowy NBP w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.makroekonomia.uni.lodz.pl w zakładce konferencje.

Opublikowane: 22-03-2017

Prace dyplomowe a system APD

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie „Zarządzenie nr 68 Rektora w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”.

Zgodnie z treścią Zarządzenia student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie wcześniej jednak, niż po jej zaakceptowaniu przez promotora pracy. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego możliwe będzie po umieszczeniu przez promotora i recenzenta recenzji w systemie APD.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej dostępnymi pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/prace-i-egzaminy-dyplomowe/#nav

Serwis APD wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-03-2017

Posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej

Uprzejmie informuję, że dniu 6 marca 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401, odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej:

- godz. 11.00 - mgr Emilia Garncarek  praca pt.: „Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności” promotor  – dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ

recenzenci - dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, UŁ; dr hab. Krzysztof Arcimowicz, Unw. w Białymstoku.

Opublikowane: 24-02-2017

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji: www.knf.gov.pl

Opublikowane: 21-02-2017

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Institutu francuskiego w Polsce.

Opublikowane: 15-02-2017

Ministerstwo Nauki oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach

Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Opublikowane: 15-02-2017

Dołącz do projektu Marie Skłodkowskiej – Curie (Horizon2020): The political framework for rural development and social entrepreneurship

Jest to projekt dedykowany początkującym naukowcom, którzy mają szanse dołączyć do międzynarodowego zespołu badawczego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.03.2017

Więcej informacji: Early-Stage Researcher position

Opublikowane: 10-02-2017

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517). Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 09-02-2017

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ustanowił nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu np. ukazujące godność osoby ludzkiej, jej innowacyjność, działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Więcej informacji na stronie

Opublikowane: 09-02-2017

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XVIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk technicznych, nauk o zdrowiu i medycznych, sztuki.
Prace magisterskie i dyplomowe wraz z wnioskiem i recenzją zgłoszonej do konkursu pracy magisterskiej lub dyplomowej (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w terminie do 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Obsługi Studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (pokój D5). Regulamin konkursu

Opublikowane: 08-02-2017

Uczelniana Konferencja „Seminarium Młodych Naukowców”

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Uczelnianej Konferencji „Seminarium Młodych Naukowców”, która skierowana jest do rozpoczynających swoją karierę naukową Studentów i Doktorantów naszej Uczelni. Konferencja ta odbędzie się w dniu 1.03.2017 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego (Rektorat UŁ, ul. Narutowicza 68) o godzinie 9:30. Seminarium stwarza doskonałą możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy badawczej, a także wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy Młodymi Naukowcami z rożnych obszarów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego.
Udział w Seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mlodzinaukowcy@uni.lodz.pl. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa dnia 22.02.2017r. (wzór streszczenia w języku polskim zostanie wysłany do uczestników po zgłoszeniu drogą mailową). Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone.

Opublikowane: 08-02-2017

IX edycja ogólnopolskiego Konkursu DOKTORAT

Ruszyła dziewiąta już edycja ogólnopolskiego Konkursu PTKS na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej „DOKTORAT `16”. Do udziału w nim uprawnieni są autorzy rozpraw doktorskich obronionych w roku 2016 na uczelniach publicznych i niepublicznych. Więcej informacji

Opublikowane: 08-02-2017

VI Transdyscyplinare Sympozjum Badań Jakościowych we Wrocławiu

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w kolejnym, VI Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się w dniach 20-21-22 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Sympozjum poprzedzać będą jednodniowe warsztaty metodologiczne, zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r.
Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o nadsyłanie zgłoszeń. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz karty zgłoszenia udziału w Sympozjum znajdują się na stronie internetowej VI TSBJ

Opublikowane: 08-02-2017

VI edycji konkursu „Grant Oral History”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór wniosków do VI edycji konkursu „Grant Oral History”. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów Uczelni Wyższych oraz doktorów, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią Wrocławia lub polskich polskich Ziem Zachodnich, wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej. Termin  nadsyłania aplikacji upływa 17 lutego 2017 r. Więcej informacji

Opublikowane: 06-02-2017

VI edycja konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ. Nagroda przyznawana jest  młodym pracownikom i doktorantom UŁ (do 35 roku życia)  za szczególne osiągnięcia naukowe. Dorobek naukowy powinien obejmować 2 ostatnie lata (2015-2016). Kapituła Konkursu będzie oceniać wnioski w oparciu o cztery kryteria:

  1. dorobek publikacyjny (od 0 do 65 pkt.),
  2. udział w projektach badawczych - krajowych i zagranicznych (od 0 do 15 pkt.),
  3. aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (od 0 do 10 pkt.),
  4. inne osiągnięcia - odznaczenia, nagrody, itp. (od o do 10 pkt.).

Regulamin konkursu znajduje się na stronie
Wnioski należy składać do 24 lutego 2017 r. w Centrum Nauki i Spraw Pracownika (pokój D-107)

Opublikowane: 06-02-2017

EU SSSI 2017 Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

The University of Lodz is proud to host the 8th Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI), Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, which will be held at the Faculty of Economics and Sociology from July 4th-8th, 2017. The conference seeks to build upon the organizational experiences and successful practices established through the previous EU SSSI conferences in Pisa (2010), Kassel (2011), Rotterdam (2012), Uppsala (2013), Aalborg (2014), Salford (2015), and Topola (2016). The aim is to provide an interdisciplinary and international forum within which to utilize and extend symbolic interactionist theory and methods in the thick description and exploration of human lived experience as an evolving social process embedded in the individual’s understanding of how to manage social and cultural constraints within given contexts. The conference is also intended to foster consideration of the ways in which such empirical endeavors contribute to a more generic understanding of human group life as represented in people’s perspectives, identities, activities, relationships, collective ventures, and the like. More information

Opublikowane: 01-02-2017

Politics and policy of sport and recreation

Regardless of some naïve appeals for excluding sport from political conflicts, it remains an inherently political phenomenon. In recent years various aspects of sport politics and policies have been discussed in vivid public debates and approached by researchers from all around the globe. The conference will provide a forum for wide-ranging and interdisciplinary debate concerning all issues referring to the topic of sport politics and policies from a variety of academic fields, including: sociology, political science, social policy, criminology, history, law, geography, and sport studies. We understand sport broadly, including: elite/high performance sport, competitive and recreational sports, disability sport and lifestyle sports.  Conference will be held at the Faculty of Economics and Sociology from September 20th-22th, 2017. More information

Opublikowane: 01-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 25-01-2017

Konkurs Etyka w finansach

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską edycję konkursu Etyka w finansach. Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profitw Genewie. Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów-pracowników sektora finansowego oraz środowisko akademickie.

Opublikowane: 24-01-2017

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Prace należy nadesłać do 31 marca 2017 roku. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2015 oraz 2016. Więcej informacji

Opublikowane: 24-01-2017

Nowe kryteria otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi kryteriami otwarcia przewodu doktorskiego rekomendowanymi przez Komisją Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zmiany dotyczą osób, które przygotowują dysertację oraz tych osób, które chcą otworzyć przewód doktorski na podstawie cyklu artykułów naukowych.

Opublikowane: 30-12-2016

Popraw widoczność i cytowalność swoich artykułów z LEWP!

Zapraszamy do publikowania anglojęzycznych tekstów naukowych w serii Lodz Economics Working Papers. Obecność artykułu w LEWP nie zamyka drogi do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy „A” MNiSW! (gdyby docelowe czasopismo wykluczało wcześniejszą publikację artykułu w formie working paper, jest możliwość jego wycofania – wystarczy wysłanie prośby na adres lewp@uni.lodz.pl)
Dzięki publikacji w LEWP:
- zwiększa się widoczność Państwa badań, a także Wydziału.
- zwiększa się cytowalność prac (co pomaga w walce o granty badawcze i stanowi atut m.in. przy postępowaniach awansowych).
- rosną możliwości otrzymywania propozycji współpracy z innych ośrodków, także zagranicznych.
Seria LEWP rozpoczęła działalność w październiku 2014 r. Od tego czasu opublikowano tam 22 artykuły naukowe, które zostały pobrane przez prawie 1200 naukowców z całego świata i już zaowocowały kilkunastoma cytowaniami oraz kilkoma propozycjami współpracy z zewnątrz. Większość artykułów została później opublikowana w czasopismach z listy „A” lub jest w fazie recenzji! Więcej informacji

Opublikowane: 29-12-2016

Nowe zasady dofinansowania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami dofinansowywania z rezerwy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) i korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych.

Opublikowane: 21-12-2016

Program mobilności krajowej pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach programu mobilności krajowej pracowników. Program zapewnia możliwość wyjazdu  pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym Wydziału do innych uczelni w obrębie kraju w celu rozwoju naukowego kadry oraz wzmocnienia współpracy między Wydziałem a innymi jednostkami naukowymi.  Z możliwości wyjazdu w ramach programu, trwającego 4 tygodnie,  można skorzystać raz na trzy lata. Na ten czas uczestnik otrzymuje jednorazowy dodatek do wynagrodzenia na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem. Więcej informacji

Opublikowane: 21-12-2016

Oferta wyjazdu na konferencję organizowaną przez uczelnię chińską

Kolegium Dziekańskie zaprasza do zgłoszenia tematów wykładów na konferencję organizowaną przez Uniwersytet Nankai w Chinach. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. Temat proponowanego referatu należy przesłać do 22 grudnia do prodziekan ds. rozwoju Agnieszki Kurczewskiej. Wybrana osoba będzie miała pokryte koszty przelotu i noclegów. Tematyka referatów powinna dotyczyć: Comparative study about institutional transition and economic growth, Innovating economic growth mode and modernizing national governance, Building the governance infrastructure for inclusive economic growth, The national governance mode under “New Normal”, The role of government in the transformation of economic growth mode, Local government innovation in China、Russia and Eastern Europe, “One Belt And One Road” and cooperation among China, Russia and Eastern Europe, How to benefit more and more people from economic growth and development.

Opublikowane: 20-12-2016

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski rozpoczęły przyjmowanie wniosków w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF).  Stypendia przyznawane są na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych. Programy stypendialne umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro). Więcej informacji na stronie

Opublikowane: 15-12-2016

Wysoko punktowany artykuł dra Tomasz Drabowicza

Dr Tomasz Drabowicz z Katedry Socjologii Struktur i Zmian Społecznych opublikował artykuł "Social Theory of Internet Use: Corroboration or Rejection among the Digital Natives? Correspondence Analysis of Adolescents in Two Societies" w Computers & Education, Vol. 105, February, pp 57–67. Computers & Education - czasopismo z listy JCR z IF=2,88, 5-letnim IF=3,77, najczęściej cytowane czasopismo w naukach społecznych wg Google Scholar, 45 punktów na liście A.

Opublikowane: 12-12-2016

Stypendium w ramach projektu „Enabling green-blue infrastructure in complex social-ecological regions – system solutions to wicked problems (ENABLE)”

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które są doktorantami/doktorantkami, bardzo dobrze posługują się językami: polskim i angielskim, ukończyły studia ekonomiczne lub związane z ochroną środowiska, posiadają doświadczenie badawcze, w szczególności potwierdzone publikacjami, posiadają minimum podstawową wiedzę nt. systemów społeczno-ekologicznych i sprawiedliwości środowiskowej. W ramach jednego ze stypendiów, doktorant/ka skoncentruje się na analizie dostępności terenów zieleni w mieście z perspektywy instytucjonalnej. W ramach drugiego ze stypendiów doktorant/ka skoncentruje się na analizie przestrzennej tych samych zagadnień. W obu przypadkach kluczowa dla analiz będzie perspektywa sprawiedliwości środowiskowej, a także błękitnej i zielonej infrastruktury. Więcej informacji 

Opublikowane: 22-11-2016

Konkurs SUGI

Już wkrótce ogłoszenie nowego konkursu SUGI (Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative) – planowany termin grudzień 2016 r. Celem konkursu SUGI, organizowanego z udziałem NCN we współpracy ze światową organizacją Belmont Forum, jest finansowanie projektów dotyczących rozwoju mobilności, łączności i transportu miejskiego, również w zakresie badań podstawowych. Więcej informcji dotyczących konkursu

Opublikowane: 18-11-2016

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza na  XXV Ogólnopolską Konferencję Naukową „RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI” , która odbędzie się 16-18 maja 2017 r. w Świnoujściu. XXV Konferencja będzie forum prezentacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących problemów współczesnej rachunkowości. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie.

Opublikowane: 18-11-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź