Wtorek, 19 września 2017, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY

Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz warsztaty nt. „Regions of Tomorrow – Hopes & Threats”

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „REGIONS OF TOMORROW – HOPES & THREATS” połączoną z warsztatami. Konferencja i warsztaty odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2017r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W zaproszeniu do uczestnictwa w wydarzeniu, zbajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 15-09-2017

Zaproszenie do udziału w otwartym sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w sympozjum nt. Urban Resilience and Sustainability Science, które odbędzie się w dniu 12 października 2017r., na Wydziałe w auli C101. Szczegóły wydarzenia znajdują się w zaproszeniu. Więcej informacji o sympozjum moźna znaleźć na stronie http://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/jak-beda-wygladaly-miasta-wspolczesnego-swiata. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 14-09-2017

Zaproszenie do udziału w seminarium nt. Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich

Katedra Socjologii Wsi i Miasta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz  Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) wraz z Komisją Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwem Geograficznego serdecznie zapraszają do udziału w seminarium nt. „Społeczny wymiar innowacyjności. Na obszarach wiejskich”, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2017r. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowane: 14-09-2017

Wydziałowa Komisja II ds. Przewodów Doktorskich

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 września 2017 roku (poniedziałek) w sali T-401
o godz.
14.00 odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji II w sprawie obrony pracy doktorskiej mgr Ewy Gabryelak pt. “Fundusze Unii Europejskiej jako instrument poprawy sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa łódzkiego”.

- promotor: dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska

- recenzenci: dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ; dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK

Opublikowane: 13-09-2017

Konkurs na projekty Heritage in Changing Environments

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach - Heritage in Changing Environments. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie MKiDN. 

Opublikowane: 11-09-2017

Komisja ds. Nauki - zmiana terminu

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Nauki odbędzie się 11 września 2017 r. W związku z tym termin przyjmowania dokumentów został przedłużony do 5 września br.

Opublikowane: 31-08-2017

Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces

HERA: Public Spaces: Culture and Integration in Europe to konkurs na projekty z obszaru nauk humanistycznych, obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami takimi, jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Poza instytucjami badawczymi wymagani są także partnerzy pozaakademiccy (instytucje kultury, organizacje pozarządowe itp.).

Opublikowane: 30-08-2017

COST Info Day na Uniwersytecie Łódzkim

26 września 2017 roku w godz. 10.30-16.30 na Uniwersytecie Łódzkim (Rektorat, Sala Senatu) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. W programie warsztaty składania wniosków i konsultacje z beneficjentami programu. COST  to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych. Zapisy poprzez formularz on-line na stronie: www.centrumnauki.uni.lodz.pl
Program spotkania

Dalszych informacji udziela Centrum Nauki UŁ oraz wydziałowy Zespół projektów (pok. C138).

Opublikowane: 23-08-2017

Przeniesienie Zespołu projektów

Zespół projektów został przeniesiony do pokoju C138. Zespół funkcjonuje pod dotychczasowym numerem tel.: 42 635 47 31.

Opublikowane: 01-08-2017

X edycja konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016 KNF PAN

Komitet Nauk o Finansach PAN ogłosił X edycję konkursu na najlepszą pracę z zakresu finansów za rok 2016. Proszę o zapoznanie się z informacją podaną w załączeniu oraz na stronie Komitetu www.knfpan.pan.pl.

Opublikowane: 14-07-2017

XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. Artykuły można przesyłać w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.
Więcej informacji o konkursie  na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-artykul-popularnonaukowy.html

Opublikowane: 11-07-2017

Konkurs na projekty w ramach programu GOSPOSTRATEG

NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.  Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wnioski można składać w terminie od 14 sierpnia 2017 r. do 12 września 2017 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN.

Opublikowane: 04-07-2017

Ogłoszenia konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Chętnych do składania wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (D315)

Opublikowane: 19-06-2017

Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (D315). konkursy _WES_czerwiec 2017

Opublikowane: 19-06-2017

XI Konferencja Naukowa – MASEP 2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń UŁ serdecznie zapraszają do udziału w XI Konferencji Naukowej – MASEP 2017, pt.: „Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych”. Akcent tematyki XI Konferencji zostanie położony przede wszystkim na mikro- i makroekonomiczne skutki procesów integracji i globalizacji, a w szczególności: innowacyjność, ubezpieczenia, starzenie się społeczeństw, rynek pracy. Konferencja odbędzie się w dniach 29.11.2017 r. - 1.12.2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi i będzie stanowiła forum wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z zastosowaniem metod ilościowych do oceny współczesnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Bieżąca konferencja jest już jedenastą edycją spotkań naukowców i praktyków zajmujących się metodologicznymi aspektami społecznych i ekonomicznych wyzwań współczesnego świata, w tym  funkcjonowaniem gospodarek oraz aktywnością ekonomiczną i jakością życia ludności. Więcej informacji na www.masep.uni.lodz.pl

Opublikowane: 11-04-2017

Nowa inicjatywa Kolegium Dziekańskiego – konkurs na projekt naukowy w Brukseli

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli ogłasza dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału konkurs na projekt naukowy realizowany w Brukseli. Celem konkursu jest wspieranie kariery naukowej pracowników Wydziału poprzez umożliwienie im rozwoju zainteresowań naukowych i zdobycia doświadczeń międzynarodowych. Laureat konkursu otrzymuje wsparcie  na realizację 3- lub 4-tygodniowego projektu naukowego w Brukseli. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.

Opublikowane: 30-03-2017

Prace dyplomowe a system APD

Informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2016 r. weszło w życie „Zarządzenie nr 68 Rektora w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim”. Zgodnie z treścią Zarządzenia student zobowiązany jest wydrukować ostateczną wersję pracy dyplomowej z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych), nie wcześniej jednak, niż po jej zaakceptowaniu przez promotora pracy. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego możliwe będzie po umieszczeniu przez promotora i recenzenta recenzji w systemie APD. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na Wydziale zasadami dotyczącymi przygotowania pracy dyplomowej dostępnymi pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/strefa-studenta/sprawy-organizacyjne/prace-i-egzaminy-dyplomowe/#nav Serwis APD wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/

Opublikowane: 14-03-2017

Politics and policy of sport and recreation

Regardless of some naïve appeals for excluding sport from political conflicts, it remains an inherently political phenomenon. In recent years various aspects of sport politics and policies have been discussed in vivid public debates and approached by researchers from all around the globe. The conference will provide a forum for wide-ranging and interdisciplinary debate concerning all issues referring to the topic of sport politics and policies from a variety of academic fields, including: sociology, political science, social policy, criminology, history, law, geography, and sport studies. We understand sport broadly, including: elite/high performance sport, competitive and recreational sports, disability sport and lifestyle sports.  Conference will be held at the Faculty of Economics and Sociology from September 20th-22th, 2017. More information

Opublikowane: 01-02-2017

The EKSOC Fellowship Programme

In order to foster international cooperation in research and teaching, as well as to raise the academic profile of the Faculty of Economics and Sociology at the University of Lodz, each year it selects a number of distinguished academics who wish to spend a minimum of three months at the Faculty and engage in scholarly work. The idea underlying the EKSOC Visiting Fellowship Programme is to build on strategic areas within the Faculty, i.e. enhancing its educational offer, strengthening academic networks, and achieving excellence in research. Read more

Opublikowane: 25-01-2017

Nowe kryteria otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi kryteriami otwarcia przewodu doktorskiego rekomendowanymi przez Komisją Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Zmiany dotyczą osób, które przygotowują dysertację oraz tych osób, które chcą otworzyć przewód doktorski na podstawie cyklu artykułów naukowych.

Opublikowane: 30-12-2016

Popraw widoczność i cytowalność swoich artykułów z LEWP!

Zapraszamy do publikowania anglojęzycznych tekstów naukowych w serii Lodz Economics Working Papers. Obecność artykułu w LEWP nie zamyka drogi do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy „A” MNiSW! (gdyby docelowe czasopismo wykluczało wcześniejszą publikację artykułu w formie working paper, jest możliwość jego wycofania – wystarczy wysłanie prośby na adres lewp@uni.lodz.pl)
Dzięki publikacji w LEWP:
- zwiększa się widoczność Państwa badań, a także Wydziału.
- zwiększa się cytowalność prac (co pomaga w walce o granty badawcze i stanowi atut m.in. przy postępowaniach awansowych).
- rosną możliwości otrzymywania propozycji współpracy z innych ośrodków, także zagranicznych.
Seria LEWP rozpoczęła działalność w październiku 2014 r. Od tego czasu opublikowano tam 22 artykuły naukowe, które zostały pobrane przez prawie 1200 naukowców z całego świata i już zaowocowały kilkunastoma cytowaniami oraz kilkoma propozycjami współpracy z zewnątrz. Większość artykułów została później opublikowana w czasopismach z listy „A” lub jest w fazie recenzji! Więcej informacji

Opublikowane: 29-12-2016

Nowe zasady dofinansowania opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym oraz korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami dofinansowywania z rezerwy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ opłat za złożenie publikacji w czasopiśmie naukowym (ang. submission fee) i korekt językowych artykułów pisanych w językach obcych.

Opublikowane: 21-12-2016
ARCHIWUM ›
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź