Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

« Przejdź do listy aktualności

MSZ pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów intersujących się polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie na najlepsza pracę magisterską z zakresu niżej wymienionej problematyki:

  • ×          priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • ×          stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • ×          członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • ×          polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • ×          polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • ×          polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • ×          promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • ×          prawa człowieka;
  • ×          współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • ×          zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

ZASADY I TERMINY ZGŁASZANIA PRAC

Prace konkursowe należy zgłaszać do 8 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres agnieszka.wilinska@uni.lodz.pl  dołączając:
a)   opinię recenzenta;
b)   opinię promotora;
c)    życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź