| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii Edukacji
Katedra Socjologii Kultury
Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
Katedra Socjologii Ogólnej
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Katedra Socjologii Polityki i Moralności
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Katedra Socjologii Sztuki
Katedra Socjologii Wsi i Miasta

Zakład Badań Komunikacji Społecznej
Zakład Badań Kultury Europejskiej
Zakład Socjologii Płci i Ruchów SpołecznychZakład Badań Komunikacji SpołecznejStrona internetowa:
Zakład Badań Komunikacji Społecznej

Sekretariat


czynny: od poniedziałku do piątku - w godz. 7.30 - 15.30

mgr Agata Świątczak - pracownik administracyjny

Pokój: A-128

tel.: +48 42 635-52-52

e-mail: soc_dziennikarstwo@uni.lodz.pl

Skład osobowy


kierownik: dr hab. Marek Czyżewski, prof.nadzw.UŁ
dr Karol Franczak, adiunkt
dr Magdalena Nowicka, adiunkt
dr Izabela Franckiewicz-Olczak, adiunkt
mgr Jerzy Stachowiak, asystent


doktoranci:
mgr Wojciech Bednarski - e-mail: wojciech.tomasz.bednarski@gmail.com
mgr Paweł Gużyński e-mail: znaczek@dominikanie.pl
mgr Jerzy Pawlik - e-mail: jerzy.pawlik89@gmail.com
mgr Daniel Szmalenberg - e-mail: szmalenberg@gmail.com

Działalność dydaktyczno-badawcza

 • Ogólnopolskie "Warsztaty Analizy Dyskursu" zainicjowane przez ZBKS i współorganizowane w różnych ośrodkach akademickich: czerwiec 2009 - Uniwersytet Łódzki; listopad 2009 - Uniwersytet Warszawski; kwiecień 2010 - Uniwersytet Wrocławski; grudzień 2010 - Uniwersytet Warszawski; czerwiec 2011 - Uniwersytet Łódzki; listopad 2011 - UAM w Poznaniu); dalsze warsztaty planowane są na następne lata
 • Przygotowania do utworzenia Konsorcjum Naukowego "Analiza Dyskursu" z udziałem 11 uczelni i jednego wydawnictwa
 • Działalność badawcza

   Granty KBN
  • Projekt badawczy KBN nr 1 P 10906906 nt. "Dyskurs polityczny i transformacja ustrojowa", kierownik projektu - dr S. Kowalski, ISP PAN, wykonawcy - dr M. Czyżewski, dr A. Piotrowski, (1995-1997)
   Granty inne
  • Projekt badawczy Fundacji Batorego nt. "Język wrogości", projekt afiliowany przy Collegium Civitas i wykonany w ZBKS, kierownik projektu - dr hab. M. Czyżewski, prof. UŁ (2006-2008)
  • Grant Narodowego Centrum Nauki nt. Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy, Projekt badawczy nr 2011/01/N/HS6/02530, kierownik projektu - mgr Jerzy Stachowiak; opiekun naukowy - dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ (2011-2012)
   Tematy badań realizowanych we współpracy z zagranicą
  • Problematyka tożsamości narodowej i kultury społeczeństw peryferyjnych w warunkach głębokich zmian społecznych, 1997-1999, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Magdeburgu (Niemcy), Uniwersytet w Bangor (Wielka Brytania)
  • Populizm i antypopulizm w dyskursie publicznym, 2009-2011, Instytut Lingwistyki i Języka Angielskiego, Lancaster University (Wlk. Brytania)
  • Komunikowanie w sferze publicznej i prawicowy ekstremizm, Uniwersytet w Magdeburgu;
  • Tożsamość narodowa, 1999, Uniwersytet w Bangor, Wlk, Brytania,
  • Stereotypy i uprzedzenia w dyskursie publicznym, 1999, Instytut Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria)
  • Ideologie w dyskursie publicznym, 1999, Uniwersytet Amsterdamski, Holandia
  • Przemiany orientacji biograficznych w okresie transformacji w Polsce i Niemczech, 2000, Uniwersytet w Magdeburgu (Niemcy)
  • Problematyka dyskursu publicznego i kolektywnej symboliki w okresie transformacji, 2000, Uniwersytet w Magdeburgu (Niemcy)
  • Tożsamość narodowa społeczności mniejszościowej na przykładzie Walii, 2000, Uniwersytet w Magdeburgu (Niemcy), Uniwersytet w Bangor (Wlk. Brytania)
  • National Identity. Its Construction and Transformations, 2000, Uniwersytet w Magdeburgu (Niemcy), Uniwersytet w Bangor (Wlk. Brytania)
   Tematy badań własnych
  • Populizm i antypopulizm w dyskursie publicznym (2010)
  • Język wrogości w polskich debatach publicznych (2009)
  • Analiza debaty o Jedwabnem (2001)
  • Niepokojąca współczesność (2000)
   Tematy badań realizowanych w ramach działalności statutowej
  • Demokracja i komunikowanie publiczne
  • Język wrogości w polskiej sferze publicznej
  • Sztuka, literatura i publicystyka w przestrzeni publicznej
  • Jakościowa analiza dyskursu jako metoda badawcza
  • "Społeczeństwo wiedzy" jako przedmiot analizy socjologicznej
  • Reguły panowania w dyskursie publicznym - rola elit symbolicznych
  • Teoria społeczna

  Publikacje książkowe

  1. Czyżewski M., Marynowicz-Hetka E., Woroniecka G. (red. tomu)(2013), Societas Communitas, nr 2 (15) 2013, zeszyt tematyczny pt. Pedagogizacja życia społecznego, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
  2. Czyżewski M., Franczak K., Nowicka M., Stachowiak J. (red.)(2014), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno
  3. Franczak K. (2013), Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością, Kraków: Universitaqs
  4. Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T. red. (2010), Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
  5. Franckiewicz I. (2010), Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach medialnych. Warszawa: NERITON
  6. Czyżewski M. (2007) redakcja naukowa i weryfikacja przekładu książki: Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: PWN (podręcznik akademicki)
  7. Czyżewski M. (2005), Öffentliche kommunikation und rechtsextremismus, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  8. Czyżewski M. (2000) red. tomu XLIX/2 Przeglądu Socjologicznego
  9. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Aureus,
  10. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.) (1997) Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury, wyd. II
  11. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.) (1996) Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury, wyd. I
  12. Czyżewski M., Gulich E., Hausendorf H., Kastner M. (red.) (1995) Selbst- und Fremdbilder im Gesprach. Kommunikative Prozesse nach Wiedervereinigung Deutschalnds und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Opladen: Westdeutscher Verlag
  Aktualizacja: 10.10.2011
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
  e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

  Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego