| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Wydarzenia

Konkurs Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - 2015 rok


dr Piotr Miller - otrzymał nagrodę drugiego stopnia w kategorii prac doktorskich, za rozprawę: "Wolni strzelcy" na rynku pracy. Doświadczanie kariery zawodowej poza organizacją formalną. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna , napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa T. Koneckiego

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - 2014 rok


dr Izabela Ślęzak-Niedbalska - otrzymała wyróżnienie w kategorii prac doktorskich, za rozprawę: Sytuacja pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencji towarzyskiej. Studium z perspektywy socjologii interakcjonistycznej, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Koneckiego

Konkurs Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - 2014 rok


dr Jakub Niedbalski - otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego za rok 2013, za książkę pt. Żyć i pracować w domu pomocy społecznej

Konkurs Narodowego Centrum Kultury - 2013 rok


dr Magdalena Nowicka - otrzymała III nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, za pracę pt. Głos z zewnątrz - gry figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, prof. nadzw. UŁ

Nagroda dziennikarzy - 2013 rok


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za publikację Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne pod redakcją Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, otrzymało Nagrodę dziennikarzy w postaci darmowego stoiska na XVIII Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej w 2014 r.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
im. Floriana Znanieckiego - 2013 rok


mgr Ewa Kabzińska w konkursie o Nagrodę im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie w roku 2012, otrzymała nagrodę II stopnia za pracę magisterską pt. "Respondent 'driven sampling' jako technika badania populacji trudno dostępnych", przygotowaną pod kierunkiem dr Katarzyny Grzeszkiewicz-Radulskiej

Konkurs OTWARTE DRZWI - 2013 rok


Praca doktorska Jakuba Niedbalskiego "Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa T. Koneckiego, zgłoszona do X edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI, zdobyła nagrodę główną w kategorii prace doktorskie

Nagroda Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w 2012 roku


Dr Jakub Niedbalski z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania otrzymał nagrodę trzeciego stopnia w XIV edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- za pracę doktorską Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki

Konkurs "Uczelnia 2050"


Doktoranci Instytutu z katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania oraz Socjologii Wsi i Miasta zajęli dwa pierwsze miejsca w konkursie "Uczelnia 2050" organizowanym w ramach konferencji "Nauka dla gospodarki" organizowanej przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 30.11.-01.12.2012 r.

Konkurs polegał na zaprojektowaniu uczelni przyszłości – uczelni atrakcyjnej zarówno dla studentów, naukowców jak i dla pracodawców.

Pierwsze miejsce zajął zespół Katarzyny Kostrzewy (KSOiZ) w składzie: Michał Lesiak (KSOiZ), Miłosz Socha (KSWiM); technicznego rysu projektowi nadał Grzegorz Liśkiewicz (PŁ Wydział Mechaniczny, Instytut Maszyn Przepływowych).

Drugie miejsce zajął zespół Patryka Zaręby (KSOiZ) w składzie: Kamil Głowacki (KSOiZ) wspierany przez Aleksandrę Jakubowską (PŁ, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej).


Linki do prezentacji promujące wizerunek Uczelni 2050:


prezentacja zespołu 1
http://prezi.com/uadmp_w5_jmz/uczelnia-2050/


prezentacja zespołu 2
http://prezi.com/xpupjo953pri/konkurs-uczelnia-2050/?kw=view-xpupjo953pri&rc=ref-25301227

Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim


W październiku 2012 roku, mgr Maciej Guz otrzymał nagrodę za pracę magisterską Twórcy ludowi w procesie komercjalizacji kultury ludowej na potrzeby rynku turystycznego. Przykład Ziemi Łowickiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Sułkowskiego z Katedry Socjologii Sztuki

Nagroda w konkursie im. Stanisława Ossowskiego


dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz otrzymała nagrodę im. St. Ossowskiego za książkę Aborcja - między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, Łódź: Wydawnictwo UŁ

XII Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki wydany w roku 2010


dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ otrzymał II nagrodę za podręcznik pt. "Socjologia i przestrzeń miejska", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej


Prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska otrzymała nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, za książkę Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie, Potoczna M., Warzywoda-Kruszyńska W. (2009); Łódź: Wydawnictwo UŁ

Nagroda Prezydenta dla dr Pawła Ciołkiewicza


Dr Paweł Ciołkiewicz, były doktorant Instytutu Socjologii, zdobył główną nagrodę w konkursie Polskie wyzwania: państwo-tożsamość-rozwój, w którym wybierani są autorzy najlepszych prac doktorskich w dziedzinie nauk społecznych. Praca napisana w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łózkiego, pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, prof. nadzw. UŁ, zatytułowana Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej została nagrodzona w kategorii Debata publiczna.

Nagroda Miasta Łodzi dla profesor Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej


Uchwałą Nr XII/159/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku Rada Miejska w Łodzi przyznała prof. Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej Nagrodę Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej.

Nagroda im. Floriana Znanieckiego dla mgr Magdaleny Wojciechowskiej


mgr Magdalena Wojciechowska otrzymała w 2011 roku Nagrodę im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie w roku 2010, za pracę pt. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości profesjonalnej prostytuujących się kobiet napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Koneckiego.

Nagroda dla dr Katarzyny Zajdy


Dr Katarzyna Zajda z Katedry Socjologii Wsi i Miasta została laureatką Konkursu "Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców" w ramach projektu "PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców.

Nagroda im. Stefana Nowaka dla profesor Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej


Nagrodę im. Stefana Nowaka przyznawaną za osiągnięcia w metodologii badań społecznych oraz za nowatorskie metodologiczne badania społeczeństwa polskiego w roku 2010 otrzymała prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska za badania nad ekologią i dynamiką biedy w wielkim mieście, przyznaną przez Jury Nagrody im. Stefana Nowaka pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Marody.

Nagroda im. Jana Lutyńskiego dla mgr Magdaleny Wojciechowskiej


mgr Magdalena Wojciechowska otrzymała w 2010 roku nagrodę w konkursie im. Jana Lutyńskiego na najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Socjologii UŁ w 2010 roku za pracę pt. "Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu konstruowania tożsamości profesjonalnej prostytuujących się kobiet" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Koneckiego.

Wyróżnienie dla mgr Marty Zwolińskiej


mgr Marta Zwolińska otrzymała w 2010 roku wyróżnienie w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej za pracę magisterską "Społeczny świat sprzedaży bezpośredniej. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Koneckiego.
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego