| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Władze

Dyrektor Instytutu Socjologiidr hab. Kaja kaźmierska, prof. nadzw. UŁ

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. nadzw. UŁ

dyżury:
w czasie sesji w semestrze zimowym:

19 stycznia (wtorek) 8.30 - 10.00
25 stycznia (poniedziałek) 9.30 - 11.00
8 lutego (poniedziałek) 9.00 - 10.30


pokój: A-128

telefon: 0-42 635-53-58
e-mail: kajakaz@uni.lodz.pl

Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii ds. dydaktycznych i ECTSdr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman

dyżur:

wtorek: 11.30 - 13.00

pokój: A-130

telefon: 0-42 635-55-34
e-mail: gmlerman@uni.lodz.plAktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego