| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy SocjalnejMagdalena Rek-Woźniak
pokój: A-112

tel: +4842 635-50-94
e-mail: magdaer@tlen.pl

Kariera naukowa


2004 - magister

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych, Socjologia i Praca Socjalna I stopnia
 • Metodyka pracy socjalnej, Praca Socjalna, studia stacjonarne I stopnia, I rok
 • Szanse i zagrożenia społeczne w optyce mediów, Socjologia, studia stacjonarne I stopnia, III rok (moduł specjalizacyjny)
 • Medialne obrazy zagrożeń społecznych - zajęcia do wyboru

Działalność badawcza


  Badania własne
 • Instytucjonalne ramy biografii a mobilność społeczna, 2009, nr 505/0551

Publikacje


  Artykuły:
 1. Rek-Woźniak M. (2012) Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1, Odmiany nierówności, Warszawa: Wyd. Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN
 2. Rek-Woźniak M. (2011), Book review: "Professional Discretion in Welfare Services. Beyond Street-Level Bureaucracy Offices by Tony Evans", [w:] Qualitative Sociological Review, vol. VII, nr 1, ss. 90-93
 3. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Rek-Woźniak M. (2010), "Poverty and unemployment of Young Europeans from an Intergenerational Perspective, w: Youth in Contemporary Europe (J. Leaman, M. Worsching red.), New York, Oxon: Routlege
 4. Rek-Woźniak M. (2008), 'Polityka społeczna i jej instytucje w walce z reprodukcją nierówności. Refleksje młodych mieszkańców miast średniej wielkości zagrożonych dziedziczeniem niskiego statusu', Polityka Społeczna. Numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych, IPiSS
 5. Rek-Woźniak M. (2008), 'Nierówności społeczne w debacie prasowej: dyskusja o polskiej biedzie na łamach Gazety Wyborczej', w: Oblicza nierówności społecznych, (J. Klebaniuk red.) Warszawa: Wyd. Eneteia
 6. Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2008), 'Międzygeneracyjna transmisja nierówności społecznych jako problem polityczny z perspektywy polskich parlamentarzystów', [w:] Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw. (I.Desperak red.) Pabianice: Omega-Praksis
 7. Desperak I., Rek-Woźniak M. (2008) 'Ubóstwo', [w:] Polityka równości płci. Polska 2007, Raport. (Chołuj B., red.) Warszawa: UNDP
 8. Rek-Woźniak M., Woźniak W., Petelewicz M. (2007) "Policy learning", European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 155-175;
 9. Rek-Woźniak M. (2007) "Programy wczesnej interwencji jako instrument polityki społecznej w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród dzieci. Przykład brytyjskiego "Sure Start", w: Badania w pracy socjalnej/społecznej - przegląd dokonań i perspektywy. (Marynowicz - Hetka E., Granosik M., Wolska - Prylińska D., red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
 10. Rek-Woźniak M. (2008) "Polityka społeczna i jej instytucje w walce a reprodukcją nierówności społecznych. Refleksje młodych mieszkańców miast średniej wielkości zagrożonych dziedziczeniem niskiego statusu", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 26-29;
 11. Rek-Woźniak M., Desperak I. (2008) "Ubóstwo", w: Polityka równości płci. Polska 2007, Raport. (Chołuj B., red.) Warszawa: UNDP;
 12. Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2008) "Międzygeneracyjna transmisja nierówności społecznych jako problem polityczny z perspektywy polskich parlamentarzystów", w: Homofobia, mizoginia i ciemnogród? Burzliwe losy kontrowersyjnych ustaw. Pabianice: Omega-Praksis;
 13. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Petelewicz M, Rek-Woźniak M., Drabowicz T. (2007) "Scientific description of PROFIT project result in comparative perspective", European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 40-78;
 14. Warzywoda-Kruszyńska W., Rek-Woźniak M. (2008) "Life stories of Young adults from low status families", Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 171-189;

 15. Recenzje książek:
 16. Rek-Woźniak M. (2008) "The future of the welfare state. Crisis myths and crisis realities", Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 41-42;
 17. Rek-Woźniak M. (2008) "Broadcasters and Citizens in Europe: Trends in Media Accountability & Viewer Participation", Journal of Contemporary European Studies vol.16, issue 3: 133-134;

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • 9 kongres Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego: Social Relations in Turbulent Times, referat: Young adults between individual risk, conservative norms and chaotic policy. On shaping life-course regime in Poland. Szwajcaria, Genewa, 7-10.09.2011r.
 • 9th Annual ESPAnet Conference 2011: Sustainability and transformation of European Social Policy, organizator: European Social Policy Analysis Network, referat: "Totalitarian state", "social workers as baby snatchers" and "children snitching on parents". On the ambiguities of Polish discourse on the lawagainst domestic violence, (W.Woźniak – współautor), Hiszpania, Walencja, 8-10.09.2011r.
 • 8 konferencja ESPAnet, Budapeszt, Węgry, 2010; referat: "Social Workers in Poland - Missionaries, Professionals and Working Poor"
 • 7 Kongres Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Lizbona, Portugalia, 2009; referat: 'Elements of Inequalities in the Life Course of Young Adults- Comparing the life course of young adults in two medium-size towns in Poland and in Finland' (współautor: P. Naumanen)
 • MidTerm Conference of the ISA WG05 Poverty and Marginalization in Globalized World, Łódź, 2008: sekretarz konferencji; referat: 'Young Poles from medium size town-in fit of hope and despair'
 • 2nd Conference on Qualitative Research, HANKEN - Svenska handelshögskolanVaasa, Vaasa, Finlandia, 2008; referat: '(Re)constructing the fraes of life-courses. The case of social policy-oriented project'
 • Youth Culture/s in Europe, Loughborough, Wielka Brytania, 2007; referat: 'Poverty and unemployment of the Young Europeans in intergenerational perspective' (współautorstwo: Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E.)
 • Change and Resistance. An International Conference on Social Transformations and Education, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Wolverhampton, Gdańsk, 2007; referat: 'Life stories of young adults from post-socialist countries'
 • Education, employment, Europe, konferencja organizowana w ramach projektu Tripl-E DOSE na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, 2006; prezentacja: 'Good practice in education. Examples from European countries'
 • 4-ta edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej Comparative research in social sciences: field studies organizowanej przez program UNESCO/MOST Programme i International Social Science Council, Sofia, Bułgaria, 2006; referat: 'Counteracting Social Inequalities at the local level. The case of the medium-size town in Poland' (współautorstwo: M. Petelewicz)
 • 6 Europejska Konferencja Badań nad Płcią Gender and Citizenship in a Multicultural Context, organizowana przez Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe, Łódź, 2006; referat: 'Gender equality as a goal of European policy. Challenges for post-socialist countries'
 • 7 Kongres Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego Rethinking Inequalities, 2005; referat: 'Inheritance of Inequalities as a challenge for policy making in opinions of Polish politicians' (współautorstwo: W. Woźniak)
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego