| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2015

Zajda K., Michalska S. (red.) (2015), Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Spis treści

Majer A. (2015), Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Spis treści

Dzwonkowska-Godula K. (2015), Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Spis treści

Kaźmierska K., Waniek K., Zysiak A. (2015), Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Michalska-Żyła A. (red.) (2015), Procesy społeczne w miastach postprzemysłowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 52; Łódź: Wydawnictwo UŁ

Spis treści

H. Podedworna, A. Pilichowski, W. Knieć (red.) (2015), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Warszawa: Wydawnictwo SGGW

Spis treści

Grotowska-Leder J., Rokicka E. (red.) (2015), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Grotowska-Leder J. (red.) (2014), Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje 28(1)/2015, Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Instytut Polityki Społecznej WDINP Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego