| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2010

Kacperczyk A., Konecki K.T. (red.) (2010) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści
Książka na stronie Wydawnictwa UŁ

Matuchniak-Krasuska 2010

Matuchniak-Krasuska A. (2010) Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu', Warszawa: Oficyna Naukowa


Spis treści

Czyżewski, Dunin, Piotrowski 2010

Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (red.) (2010) Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne


Spis treści: Część 1, Część 2

Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) (2010) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne


Spis treści: Część 1, Część 2

Czyżewski, Kowalski, Tabako 2010

Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T. (red.) (2010) Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne


Spis treści

Michałowska 2010

Michałowska E. (2010) Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież według zjawisk patologii społecznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści

Duraj 2010

Walczak-Duraj D. (2010) Socjologia dla ekonomistów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne


Spis treści

Franckiewicz 2010

Franckiewicz I. (2010) Kolor, dźwięk i rytm. Relacja obrazu i dźwięku w sztukach, Warszawa: Neriton


Spis treści

Duraj 2010a

Walczak-Duraj D. (2010) Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści

Majer 2010

Majer A. (2010) Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN


Spis treści

Żyła 2010

Michalska-Żyła A. (2010) Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści

Lewandowski 2010

Lewandowski E. (2010) Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne, Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ

wzlot 2010

Praca socjalna (2010) Numer specjalny, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych


Spis treści

wzlot 2010 - Raport końcowy

Warzywoda-Kruszyńska W., Golczyńska-Grondas A., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT. (Raport końcowy + Rekomendacje), Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - Bieda w dzieciństwie

Petelewicz M., Warzywoda-Kruszyńska W., Raport: Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości., Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy 10 lat później

Jankowski B., Warzywoda-Kruszyńska W., Raport: Mieszkańcy łódzkich enklaw biedy 10 lat później , Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

Wczesne rodzicielstwo

Bunio-Mroczek P., Warzywoda-Kruszyńska W., Raport: Wczesne rodzicielstwo jako zagrożenie biedą i wykluczenie społecznym, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

Niepełnosprawność w dzieciństwie

Dytrych J., Grotowska-Leder J., Raport: Niepełnosprawność w dzieciństwie jako szczególne zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym w przyszłości, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - BEŁCHATÓW

Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Starzyńska D., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT BEŁCHATÓW, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - ŁÓDŹ

Golczyńska-Grondas A., Holets N., Petelewicz M., Starzyńska D., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT ŁÓDŹ, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - PABIANICE

Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Tomczak M., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT PABIANICE, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - RADOMSKO

Golczyńska-Grondas A., Kruszyński K., Petelewicz M., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT RADOMSKO, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - TOMASZÓW MAZOWIECKI

Golczyńska-Grondas A., Kruszyński K., Petelewicz M., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT TOMASZÓW MAZOWIECKI, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

wzlot 2010 - ZGIERZ

Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Starzyńska D., Raport: Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców województwa łódzkiego - WZLOT ZGIERZ, Wydawnictwo "Biblioteka", Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Instytutu Inicjatyw Społecznych.


Raport w wersji PDF

Przegląd Socjologiczny

Grotowska-Leder J. (red. tomu) (2010) Przegląd Socjologiczny, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe


Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego