| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2006
Ferenc 2006

Ferenc T. (red.), Odwaga Patrzenia. Eseje o fotografii, Fundacja Edukacji Wizulanej, Łódź 2006.

Golczyńska-Grondas 2006

Golczyńska-Grondas A., Dunajew-Tarnowska Ł.(red.), Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2006.

Kacperczyk 2006

Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Konecki 2006

Konecki K.T. (red.), Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane problemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Krzewińska 2006

Krzewińska A., O wywiadzie kwestionariuszowym: Psychologia Poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Socjologii, Łódź 2006.

Krzszkowski 2006

Krzyszkowski J., Piątek K. (red.), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, Częstochowa 2006.

Lerman2006

Mikołajczyk-Lerman G., Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Miszalska - Piotrowski 2006

Miszalska A., Piotrowski A. (red.), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Sułkowski2006

Sułkowski B., Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Duraj2006

Walczak-Duraj D. (red.), Development of SME in Poland and China. Multidimensional Research Studies , Wydawnictwo Omega-Praksis, Pabianice 2006.

Duraj 2006

Walczak-Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Duraj 2006

Walczak-Duraj D. (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Wydawnictwo Omega-Praksis, Pabianice 2006.

Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego