| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2003
Grotowska-Leder 2003

Bocheńska-Seweryn M., Grotowska-Leder J. (red.), Old and New Poverty in Post-Communist Europe, Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii, Kraków 2003.

Doktór-Konecki-Kruszyńska2003

Doktór K, Konecki K.T., Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Praca. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.

Kubiak2003

Kubiak A. , Łapownictwo w świadomośi i doświadczeniu potocznym Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Rokicka-Starosta2003

Rokicka E., Starosta P. (red.), Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Warzywoda-Kruszyńska2003

Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Kruszyńska-Krzyszkowski-Leder2003

Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Zimnica2003

Zimnica-Kuzioła E. , Światła na widownię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego