| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998
Publikacje 2016

Konecki, Krzysztof T. (2016), Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon, Kraków: Jagiellonian University Press (Contents)

Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego