| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Publications 2013

Messyasz K. (2013), Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Ober-Domagalska B. (2013) Młodzież szkolna wobec etyki pracy i jej kontekstu instytucjonalnego. Polsko-norweskie badania porównawcze, Łódź: Wydawnictwo UŁ

Dopierała R. (2013) Prywatność w perspektywie zmiany społecznej, Kraków: Wydawnictwo NOMOSWarzywoda-Kruszyńska W. (red.) (2012) Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Łódź: Wydawnictwo UŁKaźmierska K. (red.) (2012) Metoda biograficzna w socjologii, antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo NOMOS
.
Institute of Sociology University of Łódź, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego