| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Egzamin licencjacki
Praca socjalna


Prace dyplomowe na WE-S UŁ
Praca dyplomowa - wymogi formalne

Druki oświadczeń do pracy dyplomowej
Druk nr 1
Druk nr 2
Druk nr 3

Punkt Regulaminu studiów w UŁ



Praca socjalna - studia I stopnia

Plany studiów stacjonarnych I stopnia (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Plany studiów niestacjonarnych I stopnia (siatki zajęć, egzaminów i godzin):

Moduły specjalizacyjne
- studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


 • Praca ze społecznością lokalną


 • Zarządzanie pomocą w cyklu życia


 • Asystentura rodzinna i praca z rodziną


 • Integracja społeczna trwale wykluczonych



 • Siatki modułów specjalizacyjnych

  Moduły specjalizacyjne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - I i II rok



  Moduły specjalizacyjne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - III rok


  Moduły wybieralne
  - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


  Siatki modułów wybieralnych

  Moduły wybieralne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - I i II



  Moduły wybieralne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - III rok
































  Aktualizacja: 10.10.2011
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
  e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

  Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego