| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii OgólnejMarta Petelewicz
pokój: A-113

tel: +4842 635 54 50
e-mail: m.petelewicz@gmail.com

Kariera naukowa


2014 - doktor
2003 - magister

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Podstawy socjologii, Socjologia, Praca socjalna
 • Zróżnicowanie społeczne, Socjologia
 • Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach socjologicznych, Socjologia
 • Socjologia i psychologia cyklu życia, zajęcia do wyboru

Działalność badawcza


 • 2011-2012 - Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, projekt badawczy finansowany przez Urząd Miasta Łodzi; kierownik projektu: E.Rokicka
 • 2004-2007 - projekt finansowany w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej: Research Assistant w 6 Programie Ramowym CIT2-CT-2004-506245, PROFIT (Policy Responses Overcoming Factors in the Integenerational Inheritance of Inequalities); Instytut Socjologii UŁ we współpracy z 7 uniwersytetami, koordynator projektu: W. Warzywoda-Kruszyńska
 • 2008-2010 - "WZLOT- Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego" (UDA- POKL.07.02.01-10 -033/08) - realizatorka badania (części ilościowej)
 • 02.2004-10.2004 - Research Assistant w międzynarodowym projekcie badawczym LEARNing: Learning in European Agricultural and Rural Networks: institutions, networks and governance, koordynowanym przez instytut INRA Paryż

Publikacje


  Książki:
 1. Golczyńska-Grondas A., Holets N., Petelewicz M., Starzyńska D. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Łódź; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 2. Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Starzyńska D. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Bełchatów; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 3. Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Tomczak M. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Pabianice; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 4. Golczyńska-Grondas A., Kruszyński K., Petelewicz M. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Radomsko; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 5. Golczyńska-Grondas A., Kruszyński K., Petelewicz M. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Tomaszów Mazowiecki; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 6. Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Starzyńska D. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Zgierz; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 7. Golczyńska-Grondas A., Petelewicz M., Tomczak M. (2010) Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego - WZLOT Piotrków Trybunalski; Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 8. Warzywoda-Kruszyńska W., Petelewicz M. (2010) Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym, Łódź: IS UŁ, Wyd. Biblioteka
 9. Petelewicz M., Warzywoda-Kruszyńska W. (2009), Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym w przyszłości, Łódź: Wyd. Biblioteka

  Artykuły:
 1. Petelewicz M. (2010) 'Wykluczenie dzieci z wybranych aktywności społecznych w okresie adolescencji', Polityka Społeczna. Numer specjalny, IPiSS: 118-134
 2. Petelewicz M. (2009) Recenzja książki: K.Roberts, Youth In Transition. Eastern Europe and the West, 2009, [w:] Journal of Contemporary European Studies, vol. 17, no 2: 313-314
 3. Petelewicz M. (2009), 'Zaniedbane podwórka. Enklawy dziecięcej biedy w Łodzi', Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Uniwersytet Szczeciński: 507–521
 4. Petelewicz M. (2008) ‘Przeciwdziałanie dziedziczeniu nierówności społecznych w opiniach twórców i realizatorów polityki lokalnej’, Polityka Społeczna numer specjalny: Dziedziczenie nierówności społecznych: 21-26
 5. Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Woźniak W., Petelewicz M., Rek-Woźniak M., Drabowicz T. (2007), 'Scientific description of PROFIT project result in comparative perspective', European Studies on Inequalities and Social Cohesion No 3/4/2007 Łódź: Wydawnictwo UŁ: 40-78
 6. Petelewicz M. (2008) ‘Similarties and dissimilarties in stakeholders' perception of intergenerational inheritance of inequalities’, Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 117-133
 7. Woźniak W., Petelewicz M, Rek-Woźniak M. (2008) ‘Policy learning’, European Studies on Inequalities and Social Cohesion vol. 3-4: 155-175;
 8. Petelewicz M. (et. al)(2007), 'Perception of intergenerational transmission of inequalities in Poland', Przegląd socjologiczny tom LVI/2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe: 117-133
 9. Petelewicz M. Rek. M. (2007), 'Overcoming intergenerational transmission of social inequalities in a middle size town in Poland. The opinion of local stakeholders', w: Comparative Research in the Social Sciences. (N. Genov red.) Paris-Sofia: International Social Science Council, Research Centre: Regional and Global Development: 85-92
 10. Petelewicz M. (2007) ‘A child on the street’, Przegląd Socjologiczny t. LVI/2: 268-270
 11. Petelewicz M. (et. al) (2006), 'On policy responses overcoming the transmission of inequalities in Tomaszów Mazowiecki', European Studies on Inequalities and Social Cohesion No 3/4/2006 Łódź: Wydawnictwo UŁ

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • 2011 - 10th Conference of the European Sociological Association, Genewa, Szwajcaria; referat: Poverty and well-being of children living in the poverty pockets in Lodz in Poland
 • 2011 - 10th Conference of the European Sociological Association, Genewa, Szwajcaria; referat: The mismatch between welfare provision and the needs of the adolescents living in poverty
 • 2008 - 2nd Conference on Qualitative Research Methods, HANKEN Swedish School of Economics and Business Administration, University of Vaasa, , 20-21.05.2008 Vaasa, Finlandia; referat: 'A succesfull story? – applicability of vignette technique'
 • 2006 - Czwarta Sesja Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO-MOST/ ISSC Comparative Research in the Social Sciences: Field Studies, 07-17.09.2006, Sofia; referat: 'Overcoming Social Inequalities on the Local Level: A Case of Middle Size Town in Poland' (wspólnie z mgr M. Rek–Woźniak)
 • 2006 - Triple E-DOSE International Conference Days of Socio-Economy: Education, Employment, Europe, Uniwersytet Jagielloński, 21-22.09.2006, Kraków; referat: 'Selection processes and inequalities at the level of pre-school education'
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego