| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |O Instytucie
Instytut Socjologii jest federacją 9 katedr i 2 zakładów. Są to:

Dydaktyka w Instytucie Socjologii  Formy i tryby studiów w IS:

 • trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Socjologia;
 • trzyletnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Socjologia;
 • dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Socjologia;
 • dwuletnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Socjologia;


 • trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Praca socjalna;
 • trzyletnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Praca Socjalna;
 • dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Praca Socjalna;
 • dwuletnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, kierunek Praca Socjalna;


 • trzyletnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, kierunek Europeistyka;
 • międzywydziałowy kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne)


 • czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie;


 • roczne podyplomowe studia Organizacja Pomocy Społecznej;
 • roczne podyplomowe studia Public Relations;
 • roczne podyplomowe studia Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi;
 • roczne podyplomowe studia Metody wspierania rozwoju kompetencji społecznych. COACHING, MENTORING, KONSULTING PERSONALNY (STUDIUM CMK);
 • roczne podyplomowe studia Komunikacja w biznesie;
 • roczne podyplomowe studia Badania społeczne - projekty badawcze i ich realizacja;
 • roczne podyplomowe studia Liderzy w środowisku lokalnym. Psychospołeczne i systemowe podstawy działania;
 • roczne podyplomowe studia Gerontologia Społeczna;
 • roczne podyplomowe studia Zarządzanie Pomocą Społeczną;


 • kursy w języku angielskim dla studentów Socratesa.

W ramach Programu Mobilności Studentów (MOST) w Instytucie Socjologii studiowały dwie osoby, z naszego kierunku studiowało w ramach MOST sześcioro studentów.
W ramach programu Erasmus, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów, w latach 2007-2011 na stypendia wyjechało do uczelni europejskich 32 studentów socjologii i 10 studentów europeistyki.

Działalność naukowo-badawcza w Instytucie Socjologii


Badania naukowe i współpraca zagraniczna IS w latach 2007-2012

Działalność Instytutu Socjologii


Sprawozdanie dyrektora z działalności Instytutu Socjologii w 2014 roku
Sprawozdanie dyrektora z działalności Instytutu Socjologii w 2013 roku
Sprawozdanie dyrektora z działalności Instytutu Socjologii w 2012 roku
Sprawozdanie dyrektora z działalności Instytutu Socjologii w 2011 rokuAktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego