| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Zakład Badań Komunikacji SpołecznejMagdalena Nowicka
pokój: C-135a

tel: +4842 635-53-73
e-mail: m.a.nowicka@tlen.pl

Kariera naukowa


2013 - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologia
2009 - magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Uniwersytet Warszawski)
2008 - magister socjologii (Uniwersytet Łódzki)

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Analiza przekazów medialnych, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Reguły i strategie dyskursu publicznego, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Antropologia i semiotyka kultury popularnej, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Teoria komunikowania masowego, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edycja tekstu naukowego, Socjologia, studia doktoranckie
 • Komunikacja medialna i polityczna w XXI wieku, Europeistyka

Działalność badawcza


  Badania własne
 • 2013 - "Wędrująca teoria". Spuścizna Edwarda W. Saida i jej recepcja w Europie Wschodniej
 • 2012 - Głos z zewnątrz - gry figurą obcego w sporach o pamięć zbiorową

Publikacje


  Artykuły:
 1. Nowicka M. (2013) "Ist Dispositiv nur ein Modebegriff? Zur Poetik des‚ dispositif turns'?", [w:] Verortungen des Dispositiv-Begriffs. Analytische Einsätze zu Raum, Bildung, Politik. (Caborn Wengler J., Hoffarth B., Kumięga Ł. red.), Wiesbaden: Springer VS: 37-54;
 2. Nowicka M. (2012) Żyd, czarownica i stara szafa. O konstruowaniu żydowskości autorów piszących o trudnej przeszłości, "Teksty drugie" nr 4, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", 231-266;
 3. Nowicka M., Kumięga Ł. (2012) "Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech", Oblicza Komunikacji, nr 5: 129-154;
 4. Nowicka M. (2012) Intelektualista jako nośnik pamięci publicznej. Koncepcja Edwarda W. Saida a analiza sporów o pamięć, [w:] "Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości" (Hałas E. red.), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS: 256-273;
 5. Nowicka M. (2012) Bezczyn i zaniechanie jako agency. Między sprawczym działaniem a ujarzmieniem, [w:] "Performatywne wymiary kultury" (Skowronek K., Leszczyńska K. red.), Kraków: Wydawnictwo Libron: 45-60;
 6. Nowicka M. (2011) Tworzenie rzeczywistości w studio telewizyjnym. Analiza dyskursu medialnego z elementami analizy performatycznej, [w:] "Kategorialne aspekty komunikacji. Rozmowy o komunikacji 5" (Habrajska G. red.), Łódź: Primum Verbum: 108-125;
 7. Nowicka M. (2011) Pisarze i publicyści w ramach dyspozytywu władzy. Perspektywa analizy dyskursu i koncepcji władzy-wiedzy Michela Foucaulta, [w:] "Władca, władza. Literackie doświadczenie Europejczyków. Wiek XX i XXI" (Poradecki M., Szymor-Rólczak M. red.), Łódź: Katedra Edytorstwa, Uniwersytet Łódzki: 339-347;
 8. Nowicka, M. (2011) 'Urządzenie', 'zastosowanie', 'układ'... - kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla Postfoucaultowskich analiz władzy, "Przegląd Socjologii Jakościowej", tom VII/2: 94-110;
 9. Nowicka M. (2010) Czy teoria postkolonialna jest kobieca? Narodziny, rozwój i zmierzch postkolonializmu, "Przegląd Socjologiczny" tom LIX/3: 109-130;
 10. Nowicka M. (2010) "Jestem jak spot, co przerywa taką signitywną ciszę - poezja i nowe media", [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe (Mucha J., red.), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS: 185-194 ;
 11. Nowicka M. (2010) "Głos z zewnątrz w dyskursie publicznym. Przypadek Oriany Fallaci", Kultura i Społeczeństwo tom LIV/2: 109-129
 12. Nowicka M. (2010) "Kaci (tak) nie mówią - spór o styl wokół powieści "Łaskawe" Jonathana Littella we Francji i w Niemczech" w: Styl, dyskurs, media. (Bogołębska B., Worsowicz M., red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: 145-154;
 13. Nowicka M. (2010) "Analiza porównawcza wizerunku medialnego państwa i narodów (na przykładzie przekazów z tygodników "Polityka" i "Der Spiegel"', Media - Kultura - Społeczeństwo nr 5: 73-96;

  Eseje i artykuły popularno-naukowe:
 1. Nowicka M. (2013) 'Licencja na zbawienie'”, Książki w Tygodniku (dodatek do Tygodnika Powszechnego), nr 3-4: 16
 2. Nowicka M. (2013) "Intruz na wojennej ścieżce", Tygodnik Powszechny, nr 6: 30-31
 3. Nowicka M. (2013) "Moda na memy", Wiedza i Życie, nr 1: 58-61
 4. Nowicka M. (2012) "Polski Żyd w polskiej szafie", Film, nr 10: 42-46
 5. Nowicka M. (2012) "Stulecie narodzin i śmierci", Książki w Tygodniku (dodatek do Tygodnika Powszechnego), nr 9-10: 16
 6. Nowicka M. (2012) "Nonkonformista do bólu Tygodnik Powszechny, nr 39: 34-35
 7. Nowicka M. (2012) "Ile nas łączy, ile nas dzieli", Wiedza i Życie, nr 8: 54-57
 8. Nowicka M. (2012) "Podglądając czytelnika", Tygodnik Powszechny, nr 30: 38-39
 9. Nowicka M. (2012) "Podróże w cudzych twarzach", Tygodnik Powszechny, nr 23: 30-31
 10. Nowicka M. (2012) "Kusząca pseudoprawda", Wiedza i Życie, nr 6: 64-67
 11. Nowicka M. (2012) "Mieszczanin antysemitą", Res Publica Nowa, nr 17: 60-64
 12. Nowicka M. (2012) "Ile jest przecieru ze słowa?", Topos, nr 1-2: 170-175
 13. Nowicka M. (2012) "Kino z Niemiec, Niemcy w kinie", Film, nr 3: 62-65
 14. Nowicka M. (2012) "Musi pani zrozumieć", Tygodnik Powszechny, nr 9: 36-37
 15. Nowicka M. (2011) "Hannah, Rahel i przeznaczenie", Odra nr 9: 45-50
 16. Nowicka M. (2011) "Gabinet złych pragnień", Film nr 9: 54-57
 17. Nowicka M. (2011) "Czy parytet to priorytet?", Wiedza i Życie nr 9: 52-55
 18. Nowicka M. (2011) "Rachunek wystawiony historii", Wiedza i Życie nr 5: 60-63
 19. Nowicka M. (2011) "Cud ożywienia obrazu", Film nr 3: 58-61
 20. Nowicka M. (2011) "Przyjdź wieczorem na naszą ławkę", Polityka nr 6: 46-48
 21. Nowicka M. (2010) "Nowy (prawie) wspaniały świat”, Wiedza i Życie nr 12: 42-45
 22. Nowicka M. (2010) "W krzyżowym ogniu pytań" ,Wiedza i Życie nr 10: 58-61
 23. Nowicka M. (2010) "Cichy Nabiau brzegi WWW", Red. nr 2: 45-48
 24. Nowicka M. (2010) "Sherlock Holmes na miarę naszej epoki", Film nr: 16-22
 25. Nowicka M. (2009) "Przestrzeń zniewolona - duch wyzwolony", Autoportret nr 4: 4-7
 26. Nowicka M. (2009) "Niezrozumienie i niedosyt. Łódź w literaturze", Kronika Miasta Łodzi nr 4
 27. Nowicka M. (2009) "Państwo to ja", Wiedza i Życie nr 11: 52-55
 28. Nowicka M. (2009) "Alfa-dziewczęta, czyli feminizm dla księżniczek", Odra nr 7-8: 25-29
 29. Nowicka M. (2009) "Spektakl zwany demokracją", Wiedza i Życie nr 5: 30-33
 30. Nowicka M. (2009) "Heros über alles", Film nr 3: 40-45
 31. Nowicka M. (2009) "Wygnany przez wygnańców", Tygodnik Powszechny nr 4: 32-33
 32. Nowicka M. (2008) "Jak zostać faszystą w tydzień", Wiedza i Życie nr 12: 58-61
 33. Nowicka M. (2008) "Besserwisserzy, kasandry, dobre wróżki", Wiedza i Życie nr 6: 42-45
 34. Nowicka M. (2008) "Przyjacielu, gdzie poszedł twój wróg", Red. nr 1: 72-75
 35. Nowicka M. (2007) "Borat na polskich drogach", Red. nr 3-4: 24-27
 36. Nowicka M. (2007) "Post-Katyń", Odra nr 11: 90-94
 37. Nowicka M. (2007) "Fallaci krzyczy, Negri jest cierpliwy", [fo:pa] nr 13: 86-92
 38. Nowicka M. (2007) "Pier Paolo, światło zgasło", Gazeta Wyborcza 15-16.09.2007: 28
 39. Nowicka M. (2007) "Rzeczpospolita postkolonialna", Wiedza i Życie nr 9: 42-45
 40. Nowicka M. (2006) "Szczyty fotografii", Wiedza i Życie nr 11: 6-12
 41. Nowicka M. (2005) "O (Re)Animowanej królewnie. Baśń bez morału", Kino nr 2: 44-46

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • Dreiländerkongress: Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. III Kongres Socjologiczny Niemieckiego, Austriackiego i Szwajcarskiego Towarzystwa Socjologicznego, 29.09.-01.10.2011, Innsbruck, referat: "Dispositiv des kollektiven Gedächtnisses als Antwort auf einen öffentlichen Krisenzustand. Zwischen Habermas und Foucault"
 • "Z mowy obcej do polskiej i z powrotem". Tłumaczenia książek socjologicznych - jakość, problemy, wyzwania, PTS, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania ISUŁ, 27-28.05.2010, Łódź, referat: "'Urządzenie', 'zastosowanie', 'układ' - tłumaczenia pojęcia le dispositif Michela Foucaulta i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy"
 • Seminarium Krzysztofa Wodiczki "Trauma, postkolonializm, wojna w Iraku, pomniki i sztuka", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 9-10.01.2010, referat: "Rzeczpospolita postkolonialna. Wstęp do teorii postkolonialnej i jej zastosowanie w Polsce"
 • Nowicka M., Władca, władza - literackie doświadczenia Europejczyków, Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego, 12-13.04.2010, Łódź; referat: "Pisarze i publicyści w ramach dyspozytywu władzy. Perspektywa analizy dyskursu i koncepcji władzy-wiedzy Michela Foucaulta"
 • Nowicka M., Styl - Dyskurs - Media, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 21-22.09.2009, Łódź; referat: "Kaci (tak) nie mówią - spór o styl wokół powieści "Łaskawe" Jonathana Littella we Francji i w Niemczech"
 • Nowicka M., Społeczeństwo - Kultura - Technologia, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 21-22.05.2009, Kraków; referat: "Jestem jak spot, co przerywa taką signitywną ciszę - poezja i nowe media"

Nagrody za działalność naukową


 • 2009 - Nagroda II stopnia im. Floriana Znanieckiego, przyznawana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, za pracę magisterską pt. Oriana Fallaci – głos z zewnątrz w dyskursie publicznym w Polsce napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Czyżewskiego
 • 2008 - Nagroda im. Jana Lutyńskiego, przyznawana przez Instytut Socjologii UŁ, za pracę magisterską pt. Oriana Fallaci – głos z zewnątrz w dyskursie publicznym w Polsce napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Czyżewskiego
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego