| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |History


Instytut Socjologii jest federacją 9 katedr i 3 zakładów. Są to:

Z Instytutem związany jest Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych. Do 2010 roku z Instytutem Socjologii związana była Biblioteka Socjologiczna im. Józefa Chałasińskiego, obecnie włączona do Biblioteku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

W katedrach wchodzących w skład IS UŁ zatrudnionych jest na pełnych etatach 7 profesorów tytularnych, 14 doktorów habilitowanych, 48 doktorów, 16 magistrów, 7 pracowników inżynieryjno-technicznych i 2 pracowników administracyjnych. Nadto 1 profesor tytularny i 1 nadzwyczajny jest zatrudniony na 1/4 etatu.


.
Institute of Sociology University of Łódź, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego