| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Katedra Socjologii SztukiTomasz Ferenc
pokój: A223

tel: +4842 635-50-92
e-mail: tomasz.ferenc@wp.pl

Kariera naukowa


2013 - doktor habilitowany
2004 - doktor
1997 - magister

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Badania mediów, Socjologia, moduł specjalizacyjny: Kultura, sztuka, kultura masowa
 • Reklama, Socjologia, moduł specjalizacyjny: Kultura, sztuka, kultura masowa
 • Problemy społeczne w kinie dokumentalnym, Praca socjalna
 • Socjologia wizualna, Socjologia
 • Przedmiot opcyjny, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Metody badań medioznawczych, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Socjologia ogólna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Warsztat fotoreportera, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Fotografia reporterska, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Socjologiczny dokument filmowy, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Vorkshop of Photography, Sokrates

Działalność badawcza


  Badania własne
 • 2006-2010 - Polska emigracja artystyczna - studium socjologiczne
 • 2000 - Funkcja fotografii w środowisku wielkomiejskim (nr 505/412)

Publikacje


  Książki:
 1. Ferenc T. (2014) Dennis – biographical story of an American, Łódź Art Center, Łódź
 2. Ferenc T. (2014) Artysta jako obcy. Fotografie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 50
 3. Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P. (red.) (2014), Wojna, obraz, propaganda. Zbiór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 230
 4. Ferenc T., Domański M. (red.) (2013), Architektura Przymusu. Interdyscyplinarne studia nad opresyjnymi funkcjami architektury, Łódź: Wydawnictwo ASP
 5. Ferenc T. (2012), Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Łódź: Wydawnictwo UŁ oraz Wydawnictwo PWSFTViT
 6. Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P. (red.) (2011), Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, Łódź: Wydawnictwo UŁ
 7. Ferenc T., Kowalewicz K. (red.) (2009) Interpretując Fotografię. Śladami Susan Sontag, Kraków: Wydawnictwo Galeria f5
 8. Ferenc T., Olechnicki K. (red.) (2008) Obrazy w Sieci. Antropologia i socjologia Internetu, wydawnictwo UMK
 9. Ferenc T., Studzińska J. (red.) (2007) Światło i mrok. Eseje o fotografii hiszpańskiej, Fundacja Edukacji Wizualnej, Seria Biblioteka FEW
 10. Ferenc T. (red.) (2006) Odwaga Patrzenia. Eseje o fotografii, Łódź: Wydawnictwo Galeria f5
 11. Ferenc T., Makowski K. (red.) (2005) Przestrzenie Fotografii. Antologia tekstów, Łódź: Wydawnictwo Galeria f5
 12. Ferenc T. (red.) (2004) Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź: Galeria f5& Księgarnia Fotograficzna

  Artykuły:
 1. Ferenc T. (2014) Obraz – kultura – okrucieństwo. Fotografia i współczesna ikonosfera przemocy, [w:] "Ethos", Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, Rok 27 (2014) nr 2(106), Lublin, s. 393-409
 2. Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P. (red.) (2014), "I want you…" i "We can do it" – szkic do analizy kulturowych transformacji plakatów wojennych, [w:] Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 132-157
 3. Ferenc T. (2014) recenzja książki: Emmison Michael, Smith Philip, Mayall Margery (2012), Researching the visual. Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, PSJ Tom X Numer 1.
 4. Ferenc T. (2014) book review: Emmison Michael, Philip Smith, and Margery Mayall. 2012. Researching the visual. 2nd ed. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, QSR Volume X Issue 2
 5. Ferenc T. (2011) Bohater, wróg, zdrajca - amerykańskie i niemieckie plakaty wojenne z okresu II wojny światowej, [w:] "Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej", red. T.Ferenc, W.Dymarczyk, P.Chomczyński, Łódź: Wydawnictwo UŁ: 151-181
 6. Ferenc T. (2011) Wstęp: plakat jako narzędzie propagandy wojennej, [w:] "Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej", red. T.Ferenc, W.Dymarczyk, P.Chomczyński, Łódź: Wydawnictwo UŁ: 11-17
 7. Ferenc T. (2011) Fotografia miejska a przemiany struktury i kulturyt miasta, [w:] "Przegląd Socjologiczny", t. LX/2-3: 323-342
 8. Ferenc T. (2010) Polscy twórcy w Paryżu - strategie budowania kariery artystycznej, [w:] "Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji", red. A. Matuchniak-Krasuska, B. Sułkowski, N. Bandier, A. Hammouche, Łódź
 9. Ferenc T. (2009) Fascynujące koszmary Diany Arbus, [w:] "Interpretując Fotografię. Śladami Susan Sontag", red. T.Ferenc, K.Kowalewicz, Kraków: Wydawnictwo Galeria f5: 173-194
 10. Ferenc T. (2009) Bohater, wróg, zdrajca - amerykańskie i niemieckie plakaty z okresu II wojny światowej, [w:] "Sztuki wizualne jako nośniki ideologii", red. M.Lisiecki (afiliacja UMK), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 245-266
 11. Ferenc T. (2009) Okiem kamery - semiologia obrazów przemocy, wspólnie z profesorem B. Sułkowskim, "Kultura i Społeczeństwo" nr 4: 75-96
 12. Ferenc T. (2007) O celach i sposobach ukazywania ubóstwa na fotografiach, [w:] "Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań" (red. A.Janiak, W.Krzemińska, A.Wojtasik-Tokarz), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu
 13. Ferenc T. (2007) Analiza obrazu - przegląd metod i inspiracji teoretycznych, [w:] "Folia Sociologica" nr 32 (red. B.Sułkowski), Łódź: Wydawnictwo UŁ: 5-26
 14. Ferenc T. (2006) (red.), Odwaga patrzenia. Eseje o fotografii, Łódź: Wydawnictwo Fundacja Edukacji Wizualnej: s.200
 15. Ferenc T. (2006) "Nieprzekładalność naukowego i potocznego dyskursu teatralnego", [w:[] Przegląd Socjologiczny nr 2/LV: 77-98
 16. Ferenc T. (2006) "Wstęp. Patrzeć, widzieć, rozumieć…", w: Odwaga patrzenia. Eseje o fotografii (Ferenc T., red.), Łódź: Wydawnictwo Fundacja Edukacji Wizualnej, s. 7-10
 17. Ferenc T. (2006) "Medialna pornografia śmierci" (rec. Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Sułkowski B., Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego), w: Przegląd Socjologiczny nr 2/LV, s. 192
 18. Ferenc T. (2006) "Socjolog i fotografia" (rec. Socjologia wizualna. Fotografia jako metod badawcza, Sztompka P.), Warszawa: PWN), w: Przegląd Socjologiczny nr 2/LV: 189-190
 19. Ferenc T. (2005) "Sztuka fotografowania biedy - komu służą zdjęcia nędzy?", w: Warszawa: Kultura i Społeczeństwo nr 4/XLIX, s. 165-184
 20. Ferenc T. (2005) "Vilema Flussera traktat o błędnym kole programowanej wolności" (rec.: Ku filozofii fotografii, V. Flusse, Katowice 2004), w: Kultura i Społeczeństwo nr 4/XLIX, Warszawa 2005, ss. 216-219
 21. Ferenc T. (2005) "Odrzucony język fotografii mortualnej", w: Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, (Ferenc T., red.), Łódź: Galeria f.5&Księgarnia Fotograficzna: 79-108
 22. Ferenc T. Sułkowski B. (2004) "Fotografia i telenowela - dwa przykłady konstruowania rzeczywistości", w: Kultura i Społeczeństwo rok XLVIII, nr 4, ss. 85-96
 23. Ferenc T. (2004) "Między koncepcją świadectwa a ideologicznym uwikłaniem fotografii", Kultura i Społeczeństwo nr 1
 24. Ferenc T. (2004) "Photo galleries in the cultural landscape of Łódź and Lyon. Traditional and alternative expository institutions", w: Pratiques culturelles et logiques des institutions: Lyon - Łódź. / "The Cultural Practicies and the Logic of Institutions: Lyon - Łódź", (Bandier N., Matuchniak-Krasuska A., Sułkowski B., red.) Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 109-127
 25. Ferenc T. (2004) "Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści", Łódź: Wydawnictwo Galeria f5, s. 325
 26. Ferenc T. (2004) "Zwrot w stronę obrazu, czyli o fotografii i naukach społecznych", recenzja książki Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych (Olechnicki K., red.) Warszawa: Oficyna Naukowa, Przegląd Socjologiczny, s. 209-212
 27. Ferenc T. (2004) współautorstwo opracowania informatora programu Socrates-Erasmus dla Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania - wersja angielskojęzyczna
 28. Ferenc T. (2003) "Odkrywanie miasta - szkic o socjologicznych warsztatach fotograficznych", Innowacje w edukacji akademickiej nr 1
 29. Ferenc T. (2001) "Socjologia obrazu, socjologia fotografii - praktyki badawcze", Przegląd Socjologiczny, t. L/2: 81-100
 30. Ferenc T. (2001) "Etyczne problemy fotografa", w: Wzorce i wzory wybranych ról społecznych (Walczak-Duraj D., red.) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica nr 29: 147-163

  Prace popularno-naukowe:
 1. Ferenc T. (2005) "Horus i Tańczący Niedźwiedź. O dwóch strategiach kolekcjonowania fotografii, w: Biuletyn Fotograficzny nr 9, ss. 14-16
 2. Ferenc T. (2005) "U Pana Fotografa" (cz. 1), Biuletyn Fotograficzny nr 11, ss.22-23
 3. Ferenc T. (2005) "Disfarmer (u Pana Fotografa)", cz. 2), Biuletyn Fotograficzny, nr 11, ss. 34-35
 4. Ferenc T. (2005) "Izby nie z tego świata", w: Foto - Pozytyw nr 11/12, ss. 18-24
 5. Ferenc T. (2004) "Neonazistowska pielgrzymka do Predappio", Pozytyw nr 3/2004, s. 68-71
 6. Ferenc T. (2004) "Pan Światło, ziemniaki i Opium", Biuletyn Fotograficzny nr 12
 7. Ferenc T. (2003) "Destrukcja rastro", Pozytyw nr 2
 8. Ferenc T. (2003) "Wiecznotrwałe obrazy", Pozytyw nr 4
 9. Ferenc T. (2003) "Złe fotografie", Pozytyw nr 7
 10. Ferenc T. (2001) "Jan Saudek", Pozytyw nr 1: 28-30
 11. Ferenc T. (2001) "Wielki Brat w Sękocinie", Pozytyw nr 1: 74-76
 12. Ferenc T. (2001) "Lata 20, lata 30", Pozytyw nr 2: 32
 13. Ferenc T. (2001) "Semiologia pośladków" Pozytyw nr 3: 48-49
 14. Ferenc T. (2001) "Bundeswehra na Bałkanach" Pozytyw nr 4: 52-54
 15. Ferenc T. (2001) "Edward S. Courtis - Indian Summer" Pozytyw nr 5: 26-28
 16. Ferenc T. (2001) "Bruno Schulz, czyli okrucieństwo nóg: Pozytyw nr 6: 35-36
 17. Ferenc T. (2001) "Jak nas widzą..." Pozytyw nr 7: 66-67
 18. Ferenc T. (2001) "Decydujące momenty Bogdana Dziworskiego: Pozytyw nr 8: 80
 19. Ferenc T. (2001) "Fotograficzna lekcja tolerancji" Pozytyw nr 9: 46-48
 20. Ferenc T. (2001) "Fabryka Kabli, czyli Fińskie Muzeum Fotografii, szkoła pejzażu i Arno Rafael Minkkinen" Pozytyw nr 11: 33-35
 21. Ferenc T. (2000) "Światło, kreacja, iluzja", Pozytyw nr 1: 18-2000
 22. Ferenc T. (2000) "Dziewczyna z plakatu", Pozytyw nr 2: 86-88
 23. Ferenc T. (2000) "FSA - największy reportaż w historii fotografii", Pozytyw nr 3: 43-44
 24. Ferenc T. (2000) "Malowane foto-iluzje", Pozytyw nr 4: 74-76
 25. Ferenc T. (2000) "Araki - z obiektywem w kwiat lotosu", Pozytyw nr 5: 26-28
 26. Ferenc T. (2000) "Agencja Magnum", Pozytyw nr 6: 11-16
 27. Ferenc T. (2000) "Czy fotografom potrzebne są oczy", Pozytyw nr 9: 76
 28. Ferenc T. (2000) "Photokina Raport", Pozytyw nr 10: 85
 29. Ferenc T. (2000) "Just printer", Pozytyw nr 10: 64-65
 30. Ferenc T. (2000) "Szkoła fotografowania National Geographic", Pozytyw nr 12: 22-24
 31. Ferenc T. (1999) "Inwazja obrazów", Foto-Pozytyw nr 2 (05): 13-14
 32. Ferenc T. (1999) "Strzały z aparatu", Foto-Pozytyw nr 2 (05): 52-54
 33. Ferenc T. (1999) "Fotoanaliza", Foto-Pozytyw nr 3 (06): 21-24
 34. Ferenc T. (1999) "Lep na wzrok", Foto-Pozytyw nr 4 (09): 18-20
 35. Ferenc T. (1999) "Przybyłem, zobaczyłem, sfotografowałem", Foto-Pozytyw nr 5 (10): 67-68
 36. Ferenc T.,(1999) "Edward Weston", Foto-Pozytyw nr 6 (11): 28-29
 37. Ferenc T. (1999) "Po co nam Zorka 5", Foto-Pozytyw nr 7 (12): 25-27

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjunych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, referat: Emocje w narracjach biograficznych na przykładzie opowieści polskich artystów emigrantów, Łódź, czerwiec 2011

Zagraniczne staże i stypendia naukowe


  2004 - Universite Lyon 2, wymiana bilateralna
  2001 - Uniwersytet Tampere, stypendium w ramach programu Socrates
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego