| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |ECTS

Punktacja na rok akademicki 2013-2014


znajduje się w zakładce przy danym kierunkuAktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego