| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Egzamin licencjacki

Prace dyplomowe na WE-S UŁ
Praca dyplomowa - wymogi formalne

Druki oświadczeń do pracy dyplomowej
Druk nr 1
Druk nr 2
Druk nr 3

Punkt Regulaminu studiów w UŁDziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalizacja
SPRAWY PUBLICZNE I KOMUNIKACJA MEDIALNA
w ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego