| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Studia doktoranckie
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

STUDIUM DOKTORANCKIE SOCJOLOGII
90-255 Łódź, ul. POW 3/5;
tel. (0-42) 635-53-58, fax (0-42) 635-40-25

kierownik: prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Studium Doktoranckie Socjologii


Informacje dotyczące stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich socjologii znajdują się na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/


zakładki:

STREFA DOKTORANTA :

 • rozkłady zajęć
 • plany studiów
 • akty prawne
 • stypendia
 • dokumenty


 • STREFA PRACOWNIKA - Przewody doktorskie:
 • Wydziałowe komisje do przeprowadzenia obron rozpraw doktorskich
 • wykaz egzaminatorów
 • zagadnienia i literatura do egzaminów doktorskich


 • OFERTA KSZTAŁCENIA:
 • Wydziałowe Komisje ds. kwalifikacji na studia doktoranckie
 • zasady rekrutacji
 • wykaz wymaganych dokumentów
 • wykaz opiekunów dla doktorantów socjologii
 • Aktualizacja: 10.10.2011
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
  e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

  Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego