| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Doctoral Studies


UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

STUDIUM DOKTORANCKIE SOCJOLOGII
90-214 Łódź, ul Rewolucji 1905 r. nr 41;
tel. (0-42) 635-40-77, fax (0-42) 635-40-76

kierownik: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ

Wydziałowa Komisja ds. kwalifikacji na studia doktoranckie socjologii - 2011/2012 (Studia stacjonarne i niestacjonarne)


 1. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ, prodziekan WES
 2. dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ, kierownik Studium Doktoranckiego Socjologii
 3. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
 4. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ
 5. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. nadzw. UŁ
 6. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
 7. dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ

Komisje do przeprowadzania egzaminów doktorskich


  Z przedmiotu podstawowego w zakresie socjologii:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji I do przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie socjologii,
 • promotor pracy
 • recenzent pracy zatrudniony w UŁ
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
  2. dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ
  3. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ
  4. prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
  5. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
  Z przedmiotu dodatkowego w zakresie socjologii dla doktorantów w zakresie ekonomii i zarządzania:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
  2. dr hab. Kryspin Karczmarczuk, prof. nadzw. UŁ
  Z przedmiotu dodatkowego w zakresie socjologii dla kierunków nieekonomicznych:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
  2. dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ
  Z przedmiotu dodatkowego w zakresie ekonomii:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ
  2. prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf,
  3. prof. zw. dr hab. Anna Krajewska,
  Z przedmiotu dodatkowego w zakresie psychologii dla kierunku socjologia:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. dr hab. Lucyna Golińska, prof. nadzw. UŁ
  2. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. nadzw. UŁ
  Z przedmiotu dodatkowego w zakresie filozofii dla kierunku socjologia:
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden samodzielny pracownik naukowy spośród:
  1. prof. zw. dr hab. Barbara Tuchańska
  2. dr hab. Aldona Pobojewska, prof. nadzw. UŁ
  Z języka obcego nowożytnego (język angielski):
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden lektor jeden lektor języka francuskiego spośród niżej wymienionych:
  1. mgr Jolanta Miśkiewicz
  2. mgr Danuta Karkowska
  3. mgr Katarzyna Walińska
  Z języka obcego nowożytnego (język francuski):
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden lektor jeden lektor języka francuskiego spośród niżej wymienionych:
  1. mgr Monika Kozłowska
  2. mgr Ilona Pawlak
  Z języka obcego nowożytnego (język niemiecki):
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden lektor jeden lektor języka francuskiego spośród niżej wymienionych:
  1. mgr Jolanta Koj
  2. mgr Anna Tranda
  Z języka obcego nowożytnego (język rosyjski):
 • przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiedniej do tematyki pracy doktorskiej komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich,
 • promotor pracy
 • minimum jeden lektor jeden lektor języka francuskiego spośród niżej wymienionych:
  1. mgr Anna Iwaniec
  2. mgr Jolanta Wojtowicz-Szymańska

KOMUNIKAT NR 2
Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie powołania Wydziałowych Komisji
ds. Przewodów Doktorskich


Dziekan powołuje na okres kadencji od 1 października 2008 r. do 30 września 2012 r. następujące Komisje ds. Przewodów Doktorskich:


  KOMISJA I
  w zakresie socjologii
 1. prof. zw. dr hab. Anna Buchner - Jeziorska
 2. prof. zw. dr hab. Zbigniew Bokszański
 3. dr hab. Marek Czyżewski, prof. nadzw. UŁ
 4. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ
 5. dr hab. Kryspin Karczmarczuk, prof. nadzw. UŁ
 6. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki
 7. dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. nadzw. UŁ
 8. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ
 9. dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw. UŁ
 10. dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ
 11. dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ
 12. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, prof. nadzw. UŁ
 13. dr hab. Grzegorz Matuszak, prof. nadzw. UŁ
 14. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
 15. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. nadzw. UŁ
 16. dr hab. Ewa Rokicka, prof. nadzw. UŁ
 17. dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ
 18. dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ
 19. prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka
 20. prof. zw. dr hab. Bogusław Sułkowski
 21. prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
 22. prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
 23. dr hab.Anita Wojciechowska.Miszalska, prof. nadzw. UŁ

  KOMISJA II
  w zakresie finansów, międzynarodowych stosunków gospodarczych
 1. dr hab. Maria Bijak-Kaszuba, prof. nadzw. UŁ
 2. prof. dr hab. Janusz Bilski
 3. dr hab. Iwona Czechowska, prof. nadzw. UŁ
 4. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ
 5. dr hab. Krystyna Kietlińska, prof.nadzw. UŁ
 6. dr hab. Nina Łapińska-Sobczak, prof. nadzw. UŁ
 7. dr Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ
 8. dr hab. Bożena Mikołajczyk, prof.nadzw. UŁ
 9. prof. zw. dr hab. Władysław Milo
 10. dr hab. Jolanta Młodawska, prof. nadzw. UŁ
 11. prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska -Marczak
 12. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. UŁ
 13. prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 14. prof. dr hab. Stanisław Wieteska
 15. prof. zw. dr hab. Janina Witkowska
 16. dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw. UŁ

  KOMISJA III
  w zakresie ekonometrii, statystyki, demografii
 1. prof. zw. dr hab. Czesław Domański
 2. prof. zw. dr hab. Jan Gajda
 3. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. UŁ
 4. dr hab. Nina Łapińska-Sobczak, prof. nadzw. UŁ
 5. dr hab. Anna Malarska, prof. nadzw. UŁ
 6. prof. zw. dr hab. Władysław Milo
 7. dr hab. Marek Miszczyński, prof. nadzw. UŁ
 8. prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński
 9. dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ
 10. dr hab. Krystyna Pruska, prof. nadzw. UŁ
 11. dr hab. Agnieszka Rossa, prof. nadzw. UŁ
 12. prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska
 13. prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka
 14. prof. dr hab. Bogdan Suchecki
 15. prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 16. prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz
 17. prof. zw. dr hab. Aleksander Welfe
 18. prof. zw. dr hab. Władysław Welfe
 19. prof. dr hab. Stanisław Wieteska

  KOMISJA IV
  w zakresie ekonomii, historii myśli ekonomicznej
 1. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. nadzw. UŁ
 2. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, prof. nadzw. UŁ
 3. dr hab. Marianna Greta, prof. nadzw. UŁ
 4. dr hab. Witold Kaspekiewicz, prof. nadzw. UŁ
 5. prof. zw. dr hab. Anna Krajewska
 6. prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski
 7. prof. zw. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
 8. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
 9. prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
 10. dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ
 11. dr hab. Jolanta Młodawska, prof. nadzw. UŁ
 12. prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki
 13. dr hab. Włodzimierz Puliński, prof. nadzw. UŁ
 14. prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf
 15. prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
 16. prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 17. dr hab. Stanisław Szukalski, prof. nadzw. UŁ
 18. dr hab. Piotr Urbanek, prof. nadzw. UŁ
 19. prof. zw. dr hab. Janina Witkowska
 20. prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska

  KOMISJA V
  w zakresie ekonomii stosowanej, informatyki ekonomicznej
 1. prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska
 2. dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ
 3. prof. zw. dr hab. Jan Duraj
 4. prof. zw. Dr hab. Jan B.Gajda
 5. dr hab. Jerzy Gajdka, prof. nadzw. UŁ
 6. prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz
 7. dr hab. Grażyna Juszczak - Szumacher, prof. nadzw. UŁ
 8. prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska
 9. dr hab. Kryspin Karczmarczuk, prof. nadzw. UŁ
 10. dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ
 11. prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
 12. prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska - Stasiak
 13. dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ
 14. prof. zw. dr hab. Halina Mortimer-Szymczak
 15. prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński
 16. dr hab.inż. Maria Pietruszka, prof. nadzw. UŁ
 17. dr hab. Mariusz Plich, prof. nadzw. UŁ
 18. prof. dr hab. Bogdan Suchecki
 19. prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf
 20. dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. nadzw. UŁ
 21. dr hab. Weronika Wiśniewska, prof. nadzw. UŁ
 22. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski
 23. prof. dr hab. Mykhaylo Yatsymirskyy
.
Institute of Sociology University of Łódź, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego