| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Deaneries at IS


Dziekanat studiów stacjonarnych
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek, czwartek, piątek: 9.00-12.00
wtorek: 12.00-15.00
środa: nieczynny
mgr Agnieszka Witecka

e-mail: agnieszka.witecka@uni.lodz.pl
tel. +48 42-635-51-17
fax +48 42-635-50-32

pokój D-5

KIERUNKI:
Socjologia - studia jednolite magisterskie
Socjologia - studia stacjonarne I stopnia
Praca socjalna - studia stacjonarne I stopnia
mgr Katarzyna Linkiewicz

e-mail: katarzyna.linkiewicz@uni.lodz.pl
tel. +48 42-635-51-16
fax +48 42-635-50-32

pokój D-2

KIERUNEK:
Socjologia - studia stacjonarne II stopnia
Praca socjalna - studia stacjonarne II stopnia
Europeistyka - studia stacjonarne II stopnia
mgr Justyna Stańczyk

e-mail: justyna.stanczyk@uni.lodz.pl
tel. +48 42-635-51-19
fax +48 42-635-50-32

pokój D-5

KIERUNEK:
Europeistyka- studia stacjonarne I stopnia
Dziekanat studiów niestacjonarnych
mgr Jadwiga Miszczak

email: jadwiga.miszczak@uni.lodz.pl
tel. +48 42-635-51-11
fax +48 42-635-50-32

pokój D-7

KIERUNKI
Socjologia - studia niestacjonarne I stopnia
Praca socjalna - studia niestacjonarne I stopnia

Przedłużanie legitymacji studenckich elektronicznych
mgr Małgorzata Bocianowska

email: malgorzata.bocianowska@uni.lodz.pl
tel. +48 42-635-51-13
fax +48 42-635-50-32

pokój D-4

KIERUNEK:
Socjologia - studia niestacjonarne II stopnia
Praca socjalna - studia niestacjonarne II stopnia
Dziekanat ds. USOS, zapisy elektroniczne na zajęcia
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10.00 - 14.00
środa - nieczynny
mgr Aleksandra Sulwińska-Kuraś

email: aleksandra.sulwinskakuras@uni.lodz.pl

mgr Magdalena Górska

email: magdalena.gorska@uni.lodz.pl

tel. +48 42-635-51-32
fax +48 42-635-50-32

pokój E-006
.
Institute of Sociology University of Łódź, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego