| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |
Zakład Badań Komunikacji SpołecznejMarek Czyżewski
pokój: C-136

tel: +4842 635-53-74
e-mail: marek_czyzewski@uni.lodz.pl

Kariera naukowa


2006 - profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Łódzki)
2006 - doktor habilitowany (uniwersytet Magdeburg, Niemcy)
1980 - doktor socjologii (Uniwersytet Łódzki)
1977 - magister socjologii (Uniwersytet Łódzki)

Nazwa nauczanych przedmiotów


 • Współczesne Teorie Socjologiczne, Socjologia
 • Opinia publiczna, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Analiza dyskursu medialnego, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Seminarium magisterskie, Socjologia
 • Seminarium magisterskie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Analiza dyskursu i komunikowania publicznego, Socjologia

Współpraca z zagranicą w zakresie dydaktyki


  Program Socrates
 • 1999 - (1-14.06.), wykładowca, Współczesne teorie Socjologiczne, Teoria działania profesjonalnego, Uniwersytet Magdeburg, Niemcy

  Inne
 • udział w przygotowaniu nowego kierunku studiów: European Studies - we współpracy z: Uniwersytet Otto von Guericke w Magdeburgu (Niemcy) i Uniwersytet w Bangor (Walia),
 • udział w serii seminariów walijsko-niemiecko-polskich dotyczących tożsamości narodowej, organizowanych dla studentów niemieckich, polskich i brytyjskich
 • 10-18.05.1999 r. - w ramach ministerialnego programu polsko-austriackiej wymiany naukowej: wizyta na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Graz, konsultacje oraz wykłady w Instytutach Językoznawstwa obydwu uniwersytetów:
 • wykład w jęz. niemieckim na Uniwersytecie Wiedeńskim "Versuch eines grundlagentheoretischen, Schemes der alternativen Ablaufpfade im öffentlichen Diskurs,
 • wykład w jęz. niemieckim na Uniwersytecie Graz "Soziale Dramen und Inszenierungen im öffentlichen Diskurs"

Działalność badawcza


  Badania własne
 • 2001 - Analiza debaty o Jedwabnem
 • 2000 - Puby jako świat społeczny ( nr umowy : 505/407)
 • 1999 - Spory publiczne na temat prawicowego ekstremizmu w Niemczech i Polsce

  Otrzymane granty
 • 1992-1994 - grant KBN nr 1 1842 91 02, Biografia i tożsamość narodowa, wykonawca
 • 1995-1997 - grant KBN nr 1 P 10906906, Dyskurs polityczny i transformacja ustrojowa, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa, wykonawca

  Współpraca badawcza z zagranicą
 • procedura habilitacyjna na Uniwersytecie Magdeburg (Niemcy) i nostryfikacja habilitacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;
 • dwukrotny udział w komisji konkursowej Narodowego Centrum, konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą nauk o kulturze (konkurs 2006 i 2007);
 • prace redakcyjne nad polskim wydaniem książki Habermasa J. (2007) Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: PWN (podręcznik akademicki), redakcja naukowa i weryfikacja przekładu, udział w tłumaczeniu (patrz poniżej - publikacje);
 • prace redakcyjne nad książką habilitacyjną: Rechtsextremismus und Öffentlichkeit (2005);
 • współorganizacja warsztatów badawczych w ramach tematu: National Identity. Its Constructions and Transformations (2000 r.) - Uniw. w Magdeburgu - Niemcy, Uniwersytet w Bangor - Walia
 • Przemiany orientacji biograficznych w okresie transformacji w Polsce i Niemczech, 1997-1999, Uniwersytet w Magdeburgu - Niemcy
 • Problematyka tożsamości narodowej i kultury społeczeństw peryferyjnych w warunkach głębokich zmian społecznych, 1997-1999, Uniwersytet w Magdeburgu - Niemcy i Uniwersytet w Bangor - Walia
 • Problematyka dyskursu publicznego i kolektywnej symboliki w okresie transformacji (1997-1999), Uniwersytet w Magdeburgu - Niemcy
 • Tożsamość narodowa społeczności mniejszościowej na przykładzie Walii, 1997-1999, Uniwersytet w Magdeburgu, Uniwersytet w Bangor - Walia
 • Dyskurs publiczny a rasizm, 1997-99 - Instytut Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Wiedeńskiego, Austria

  Zagraniczne staże i stypendia naukowe
 • 1.10.1995 - 30.09.1996 - stypendium habilitacyjne (Magdeburg) przyznane przez Land Sachsen-Anhalt, Konferencję Niemieckich Akademii Naukowych
 • 13.04.1997- 15.05.1997 - zaproszenie Konferencji Niemieckich Akademii Naukowych (Magdeburg)
 • 1.06.1997- 31.07.1997; 1.02.1998 - 31.12.1998 - projekt badawczy nt. debat publicznych wokół prawicowego ekstremizmu (Magdeburg) przyznane przez Uniwersytet Magdeburg
 • 1.08.1997 - 31.01.1998 - stypendium habilitacyjne (Magdeburg) przyznane przez Land Sachsen-Anhalt

Publikacje


  Książki:
 1. Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T. red. (2010), Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 2. Czyżewski M,. Kulpińska J. (red.) (2009), Przegląd Socjologiczny, t. 58/4 (zeszyt anglojęzyczny)
 3. Czyżewski M., Kulpińska J. (red.) (2008), Przegląd Socjologiczny, t. 57/4 (zeszyt anglojęzyczny)
 4. Czyżewski M., Kulpińska J. (red.) (2008), Przegląd Socjologiczny, t.57/3 (zeszyt poświęcony problematyce "społeczeństwa opartego na wiedzy")
 5. Czyżewski M., Piotrowski A. (red.) (2008), Przegląd Socjologiczny, t. 57/2 (zeszyt poświęcony problematyce europejhskiej)
 6. Czyżewski M. (2007) Redakcja naukowa i weryfikacja przekładu książki: Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: PWN (podręcznik akademicki)
 7. Czyżewski M. (2005) Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus (książka habilitacyjna w jęz. niemieckim); Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
 8. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) (1997) Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Kraków: Aureus
 9. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.) (1997) Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury, wyd. II
 10. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.) (1996) Biografia a tożsamość narodowa. Łódź: Katedra Socjologii Kultury, wyd. I
 11. M. Czyżewski, E. Gulich, H. Hausendorf, M. Kastner (red.) (1995) Selbst- und Fremdbilder im Gesprach. Kommunikative Prozesse nach Wiedervereinigung Deutschalnds und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Opladen: Westdeutscher Verlag

  Artykuły:
 1. Czyżewski M. (2010) Analiza ramowa, czyli "co tu się dzieje?", [w:] Analiza ramowa, NOMOS
 2. Czyżewski M., Piotrowski A., Rostocki W.A. (2010) Negocjacje łódzkie. Analiza w kategoriach interakcji strategicznej, [w:] Strajk studentów łódzkich '81 w świetle analiz socjologicznych, Łóź: Wyd. UŁ, s. 159-193
 3. Czyżewski M. (2010) Mowa nienawiści jako przemoc, [w:] Societas/Communitas, nr 2: 26-29
 4. Czyżewski M. (2010) Der Film als Quelle kommunikativen Wissens und als didaktisches Mittel. Szenenanalyse von Norman Jewisons 'In der Hitze der Nacht', [w:] Text und Diskurs, nr 3: 99-113
 5. Czyżewski M. (2010) Od stylu do stylistycznej realizacji. Analiza wybranego tekstu prasowego, [w:] Styl - Dyskurs - Media (Bogołębska B., Worsowicz M., red.) Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
 6. Czyżewski M. (2010) Epilogue: Perspektiven der Kritischen Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Kritischen Diskursanalyse im Speziellen (autor fragmentu epilogu; pozostali autorzy: R. Wodak, F. Januschek, J. House, A. Duszak), [w:] Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive (Duszak A., House J., Kumięga Ł., red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 7. Czyżewski M. (2010) Der polnische Streit um Jan Tomasz Gross 'Strach' aus vermittelnder? diskursanalytischer Perspektive, [w:] Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive (Duszak A., House J., Kumięga Ł., red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 8. Czyżewski M. (2010) Retoryka i polityka - zamiast wstępu, współautorzy: S. Kowalski i T. Tabako, [w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji (Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T., red.), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 9. Czyżewski M. (2010), współautorzy: S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos - dwanaście lat później (wstęp do wydania drugiego), [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego (Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 10. Czyżewski M. (2010) Cudze problemy - dwadzieścia lat później (wstęp do wydania drugiego), współautorzy: K. Dunin i A. Piotrowski, [w:] Cudze problemy. O ważności tego co nieważne (Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., red.), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 11. Czyżewski M. (2009) Film jako źródło wiedzy o komunikowaniu i jako środek dydaktyczny. Analiza sceny z filmu "W upalną noc" Normana Jewisona, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej (Obrębska A., red.), Łódź: Primum Verbum
 12. Czyżewski M. (2009) wersja angielska: "Neo-apparent" Actions. Some Remarks on Changes of Public Communication and Academic Life, Przegląd Socjologiczny, nr 4: s. 9-30
 13. Czyżewski M. (2009) Działania "neopozorne". Uwagi na temat przeobrażeń komunikowania publicznego i życia naukowego, Przegląd Socjologiczny, nr 1: s. 9-31
 14. Czyżewski M. (2009) w jęz. ang.: Polish Debate around Fear by Jan Tomasz Gross from the Perspective of the Intermediary Discourse Analysis, [w:] Justice and Memory - Confronting Traumatic Pasts. An International Comparison (Wodak R., Auer Borea d'Olmo G., red.), Wiedeń: Passagen Verlag
 15. Czyżewski M. (2009) Między panoptyzmem i "rządomyślnością" - uwagi o kulturze naszych czasów, Kultura Współczesna nr 2: 83-95
 16. Czyżewski M. (2009) Polski spór o książkę Strach Jana Tomasza Grossa w perspektywie "pośredniczącej" analizy dyskursu, Studia Socjologiczne, nr 3: 5-26
 17. Czyżewski M. (2008) 'Demokracja deliberacyjna w Unii Europejskiej i europejska sfera publiczna, esej recenzyjny', Przegląd Socjologiczny t. LVII/2: 179-186
 18. Czyżewski M., Piotrowski A. (2008) 'Od redakcji', Przegląd Socjologiczny t. LVII/2: 7-8
 19. Czyżewski M. (2008) 'Debata na temat Jedwabnego oraz spór o "politykę historyczną" z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego', w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów. (Nowinowski S. M., Pomorski J., Stobiecki R., red.) Łódź: IPN
 20. Czyżewski M. (2008) 'Demokracja i różnica - wersja polska', w: Co nas łączy, co nas dzieli? (Mucha J., Narkiewicz-Niedbalec E., Zielińska M., red) Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 21. Czyżewski M. (2008) 'Elementy i całości. O niektórych dylematach analizy dyskursu', w: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. (Horolets A., red.) Toruń: Wyd. Adam Marszałek
 22. Czyżewski M. (2007) 'Wprowadzenie do wydania polskiego', w: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. (Habermas J., red.) Warszawa: PWN, (podręcznik akademicki)
 23. Czyżewski M. (2007) współpraca z Wandą Lipnik przy tłumaczeniu obydwu przedmów Habermasa J. w książce: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. (Habermas J., red.) Warszawa: PWN, (podręcznik akademicki):
  • a. 'Przedmowa' do nowego wydania z 1990 roku;
   b. 'Przedmowa' do wydania pierwszego;
 24. Czyżewski M. (2007) 'Sondaże: polityka, media, wiedza. Katalog wątpliwości', Przegląd Socjologiczny, t. LVI/1: s. 39-59
 25. Czyżewski M. (2007) 'Mannheim Károly. Elet, mü, hatás és jelentöség a Kelet-Európa-kutatás szamárá, Világosság, Tudássociológiai pillantás nyilvános vitákra: Mannheim Károly mai perspektívából', XLVIII evfolyam 2007/7-8, s. 151-173
 26. Czyżewski M. (2007) 'Ein wissenssoziologischer Blick auf öffentliche Debatten: Karl Mannheim aus heutiger Perspektive', w: Karl Mannheim - Leben, Werk, Wirkung und Bedeutung für die Osteuropaforschung. (Balla B, Sparschuh V., Strebling A., red.) Hamburg: Krämer
 27. Czyżewski M., (2007) współpraca z Wandą Lipnik przy tłumaczeniu obydwu przedmów Habermasa J. w książce: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. (Habermasa J., red.) Warszawa: PWN (podręcznik akademicki)
 28. Czyżewski M. (2006) 'Langfristige prozessanalytische Betrachtungen und kurzfristige statische Diagnosen bei der Kriegsdeutung: Ein Vergleich', w: Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und -deutung. (Glunz C., Pełka A., Schneider Th.F., red.) Schriften des Erich Maria Remarque-Archivs, t. 22 (jednocześnie: Krieg und Literatur/War and Literature XII): s. 54-67
 29. Czyżewski M. (2006) 'Dyskursy pro- i antyeuropejskie. Polaryzacja i 'praca pośrednicząca', Zarys problematyki badawczej', w: Europa w polskich dyskursach. (Horolets A., red.) Toruń: Wyd. Adam Marszałek
 30. Czyżewski M. (2005) 'Rola dziennikarza w dyskursie publicznym', w: Dziennikarstwo, media, społeczeństwo. (Mocek S., red.) Warszawa: Wyd. Collegium Civitas i ISP PAN
 31. Czyżewski M. (2004) 'Reflexivity of actors versus reflexivity of accounts', w: 4-tomowym zbiorze Harold Garfinkel. (Lynch M., Sharrock W., red.) Wydawnictwo Sage, tom 1
 32. Czyżewski M. (2003) "Trzy nurty socjologii przemocy jako odmiany dyskursu - o pułapkach czynienia przemocy wytłumaczalną", Przegląd Socjologiczny tom LII/1, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 33. Czyżewski M. (2003), "Perswazja w tekstach politycznych - spojrzenie socjologa", w: Język perswazji publicznej (Mosiołek-Kłosińska K., Zgółka T., red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 34. Czyżewski M. (2003) (głos w dyskusji), Język perswazji publicznej,(Mosiołek-Kłosińska K., Zgółka T., red.) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie
 35. Czyżewski M. (2002) "Uprzedzenie", w: Encyklopedia Socjologii, t. 4, Warszawa: Oficyna Naukowa
 36. M. Czyżewski (2002) "Bortbytingen" - tylko baśń czy świat cały?", Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Teatr Lalki i Aktora PINOKIO, Łódź
 37. M. Czyżewski (2002) "Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego" w: Kultura i Społeczeństwo t. XLVI, nr 3, s. 109-122.
 38. M. Czyżewski (2002) "Rozmowy w "Tyglu". "Mniejsze zło", czy...?" w: Tygiel Kultury, nr 10-12 (70-72), 2001, s. 71-72, 77, 78, 79, 80-82 (ukazało się z opóźnieniem w roku 2002).
 39. M. Czyżewski (2002), "Collective Symbolization in Public Debates on Right-Wing Extremist Violence" [w:] Elżbieta Hałas (ed.), Symbols, Power and Politics, Peter Lang, Europalscher Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, s. 45-62
 40. Czyżewski M. (2001) "Niepokojąca współczesność" jako topos w dyskursie publicznym, w: Niepokojąca współczesność (Miszalska A., Kowalewicz K., red.). Łódź: Instytut Socjologii UŁ, s. 235-260
 41. Czyżewski M. (2001) "The Anxieties of Our Time" as a Topos in Political Discourse", Polish Sociological Review nr 3 (135): 261-280
 42. Czyżewski M. (2001) "Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania", w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, (Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., red.), Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, s. 14-22
 43. Czyżewski M. (2000) ""Niepokojąca współczesność" jako topos w dyskursie publicznym", Kultura i Społeczeństwo nr 3: 119-141.
 44. Czyżewski M. (2000) ""External" and "internal" voices in the explanation of right wing extremist violence, w: The Semiotics of Racism Approaches in Critical Discourse Analysis (Reisigl Martin, Wodak Ruth, eds.) Passagen Verlag, Vienna: 17-40.
 45. Czyżewski M. (2000) (tłum. na jęz. polski - wraz z M. Koliską) M. Granosik, "Professionalität und Handlungsschemata der Sozialarbeit am Beispiel Polens", w: Zeitschrif für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung nr 1: 97-132
 46. Czyżewski M. (rec.) (1999) "Teun van Dijk, Ideology. A Multidisciplinary Approach, Sage", London 1998, Przegląd Socjologiczny t.XLVIII/2: 219-223.
 47. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (1999) Odpowiedź na recenzję, Studia Socjologiczne nr 2/153: 97-100.
 48. Czyżewski M. (1998) "Analiza jakościowa", Encyklopedia Socjologii t. I, Warszawa: Oficyna Naukowa: 24-28
 49. Czyżewski M. (1998) "Etnometodologia", Encyklopedia Socjologii t. I, Warszawa: Oficyna Naukowa: 198-202.
 50. Czyżewski M. (1998) "Goffman", Encyklopedia Socjologii t. I, Warszawa: Oficyna Naukowa: 245-247.
 51. Czyżewski M. (1998) "Między konfliktem i pojednaniem: o roli kompromisu w życiu publicznym", Kompromis w życiu społecznym. (Nowicka-Włodarczyk E., red.) Kraków: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, z. 35: 17-56.
 52. Czyżewski M., Kurczewska J. (1997) "Wprowadzenie", Studia Socjologiczne nr 1: 7-8
 53. Czyżewski M. (1997) "Wprowadzenie do tekstu Fritza Schützego", Studia Socjologiczne nr 1: 9-10.
 54. M. Czyżewski (1997) "Anselm Strauss, 18-12.1916 - 5.09.1996" nota pożegnalna, Studia Socjologiczne nr 1: 5-6.
 55. Czyżewski M. (tłum.) (1997), Fritz Schütze "Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej", Studia Socjologiczne nr 1: 11-56.
 56. Czyżewski M. (1997) "W poszukiwaniu przyczyn prawicowego ekstremizmu", w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. (Czyżewski M., Kowalski S.,Piotrowski A., red.) Kraków: Aureus
 57. Czyżewski M. (1997) "Historia nieudanej ceremonii. Dyskusja radiowa 'Cena wolności' - analiza przypadku", w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. (Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.) Kraków: Aureus
 58. Czyżewski M. (1997) "W stronę teorii dyskursu publicznego", w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. (Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.) Kraków: Aureus: 42-115.
 59. Czyżewski M., Piotrowski A. (1997) "Socjologiczna analiza dyskursu wobec innych perspektyw badawczych", fragment Wprowadzenia do: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. (Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.) Kraków: Aureus: 22-28.
 60. Czyżewski M. (1997) "Trzy rodzaje dyskursu", fragment Wprowadzenia do: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. (Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., red.) Kraków: Aureus: 10-22.
 61. Czyżewski M. (1997) "Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne", w: Biografia a tożsamość narodowa (Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., red.) wyd. II, Łódź: Katedra Socjologii Kultury,
 62. Czyżewski M. (1997) "Repatrianci i wypędzeni:Wzajemne uprzedzenia w relacjach autobiograficznych", w: Biografia a tożsamość narodowa. (Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., red.), wyd. II, Łódź: Katedra Socjologii Kultury, 159-172.
 63. Czyżewski M. (1997) "'Repatriierte' und Vertriebene: Wechselsetige Vorurteile in autobiographischen Berichten", w: Polen und Deutsche im Gespräch. (Schmitt R., Stickel G. , red.) Tübingen: Günter Narr
 64. Czyżewski M., (1996), "'Das verseh ich nich': Grenzen der Argumentation und andere kommunikative Markmale in der sprachlichen Beratung" w: 'Jeder Deutsche kann das versehen'. Probleme im interkulturellem Arbeitsgespräch. (Kokemohr R., Koller H.-Ch., red.) Weinheim: Deutscher Studien Verlag: 25-36.
 65. Czyżewski M. (1996) "Rechtsextremismus und Massenmedien in Deutschland ind Polen. Ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben", Akademie Journal nr 2, 30-35. 24.27. Czyżewski M., Rosa K. (1996), "Samobójstwa w okresie transformacji. Fakty i interpretacje", Kultura i Społeczeństwo nr 2, 117-129. 25.28.
 66. Czyżewski M. (1996), "Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne", w: Biografia a tożsamość narodowa, (Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., red.), wyd. I, Łódź: Katedra Socjologii Kultury,
 67. Czyżewski M. (1996), "Repatrianci i wypędzeni: Wzajemne uprzedzenia w relacjach autobiograficznych", w: Biografia a tożsamość narodowa, (Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A., red.), wyd. I, Łódź: Katedra Socjologii Kultury, 159-172
 68. Czyżewski M. (1995), "Etyka ponowoczesna i Lévinas. Polemika z książką Zygmunta Baumana Postmodern Ethics", Studia Socjologiczne nr 1-2: 117-128
 69. Czyżewski M., (1995), "Repatrianci i wypędzeni: Wzajemne uprzedzenia w relacjach autobiograficznych", Kultura i Społeczeństwo nr 4: 113-126.
 70. Czyżewski M. (1995) "Soziologische Fragestellungen zur sozialen Identität", oraz "Charakteristik der konversationsanalytischen Vorgehensweise", w: Nationale Selbst-und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach Wiedervereingung Deutschland und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. (Czyżewski M., Gülich G., Hausendorf H., Kastner M., red.), Opladen: Westdeutscher Verlag: 16-20, 26-33
 71. Czyżewski M. (1995), "man mu 8 diese jugend rEtten und nIcht hassen. Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus in deutschen und polnischen Massenmedien", w: Nationale Selbst-und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach Wiedervereingung Deutschland und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. (Czyżewski M., Gülich G., Hausendorf H., Kastner M., red.), Opladen: Westdeutscher Verlag
 72. Czyżewski M. (1995), "Das Gewöhnliche in Auschwitz-Darstellungen: Lagerkommandant und Häftling", w: Biographien in Deutschand. Soziologische Rekonstruktionen gelebter Gesellschaftsgeschiche. (Fischer-Rostenthal W., Alheit P., red.), Opladen: Westdeutscher Verlag: 456-465.
 73. Czyżewski M., Piotrowski A. (1995), "Streit über AIDS: Wer herrscht im moralischen Diskurs in Polen", w: Totalitäre Sprache-langue de bois - Language of Dictatorship. (Wodak R., Kirsch F. P., red.), Vien: Passagen Verlag: 243-260.
 74. Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (1994), "Deciphering "Felix"", w: Lebensgeschichte als Text. Zur biographischen Artikulation problematischer Bildungsprozesse, (Kokemohr R., Koller H. Ch., red.) Weinheim: Deutscher Studien Verlag: 61-78
 75. Czyżewski M., Kowalski S. (1994), "Rhetorik Lech Wałęsas", w: Politikertypen in Europa. (Berking H., Hitzler R., Neckel S., red.), Frankfurt a.M: Fischer: 175-186.

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach


 • III Ogólnopolski Zjazd PTS, wrzesień 2007 (sesja plenarna), Zielona Góra; referat: 'Demokracja i różnica - wersja polska';
 • Information Warfare. Die Rolle der Medien (Literatur, Kunst, Photographie, Film, Fernsehen, Theater, Presse, Korrespondenz) bei der Kriegsdarstellung und -deutung, Uniwersytet Łódzki, wrzesień 2006, sesja plenarna, Łódź; referat w j. niem: 'Langfristige prozessanalytische Betrachtungen und kurzfristige statische Diagnosen bei der Kriegsdeutung: Ein Vergleich';
 • Socjologia wschodnio- i środkowowschodnia socjologia, Niemieckie Towarzystwo Socjologicznemarzec 2006, Tutzing (Niemcy); referat w j. niem: 'Ein wissenssoziologischer Blick auf öffentliche Debatten: Karl Mannheim aus heutiger Perspektive';
 • Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, Collegium Civitas, 2005, Warszawa; referat: 'Rola dziennikarza w dyskursie publicznym';
 • Panel "Polacy-Niemcy", maj 2001, Collegium Civitas, Warszawa
 • Europäische und Nationale identitäten, Instytut Filozofii UŁ, 22-25.05.2000, Łódź; ref. "Nationale Identitäten im Elitandiskurs. Der "alte" und der "neue" Verrat der Intellektuellen"
 • Symbols, Power and Politics, KUL, 18-21.06.2000, Lublin
 • The Construction of National Identity of Welsh Society: the Contribution of the Cultural Elite, Katedra Socjologii Kultury UŁ, 19-20.XII.2000 r., Łódź współorganizacja, ref.:"National Identity in Welsh and Polish Historiography"
 • XI Ogólnopolski Zjazd PTS, Rzeszów 20-23.09.2000; ref. "Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O warunkach społeczeństwa obywatelskiego"
 • Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, konferencja Rady Języka Polskiego, Cedzyna k. Kielc, 12-14.X.2000 r.; ref. "Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania"
 • Marginality as a chance in an international communication. The Comparison: Wales, Germany, Poland, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Łódź, maj 1999, referat: "The comparison of the three conceptions of the stranger and marginal man: Simmel, Schütz and Park/Stonequist"
 • Transformation as Epochal Change in Middle and Eastern Europe, Uniwersytet Magdeburg, Niemcy, 26-29.11.1998, referat: "Öffentliche Debatten unter Bedingungen des Systemwandels".
 • Rola kompromisu w życiu społecznym, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 9.10.1998, referat: "Między konfliktem a pojednaniem: o roli kompromisu w życiu publicznym.
 • Discourse and Racism - An Issue for Critical Analysis, Uniwersytet Wiedeński, 14-16.05.1998, Wiedeń, referat: "External' and "internal" voices".
 • New Directions in Comparative Research on Racism and Xenophobia, European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, 23-25.04.1998, Utrecht - Holandia, referat: "The status of racism as a concept in the explanations of right-wing extremist violence"
 • Experiencing and Promoting "Welsh Welshness", Uniwersytet Magdeburg, 20-21.11.1998, Magdeburg, referat: "Durkheim's conception on collective representations and Benedict's conception on culture and personalaity and their applicability on Wales"
 • Student Excursions as Ethnographic Exploration,, Uniwersytet Magdeburg, 10-11-06.1998, Magdeburg, referat: "The Proto-Ethnographic Exploration Perspective of Alexis de Tocqueville's "Democracy in America" and Marquis de Custine's Letters from Russia"
 • Preliminary Overview of the Materials, Uniwersytet Magdeburg, 9-10.01.1998, Madgeburg, referat: "An Analysis of the Polish-German Discussion on Welsh Nationalism"
 • Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften, Stipendiatentreffen, maj 1996, Mainz, referat: Rechtsextremismus und Massenmedien in Deutschland und Polen"
 • Polnisch-deutsche interkulturelle Kommunikation, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (ZiF), 10-12.04.1995, Bielefeld, współkierownictwo naukowe oraz wystąpienie w panelu podsumowującym
 • International Conference on Oral History, Columbia Univeristy, czerwiec 1994, New York - USA,
 • Migration und interkulturelle Kommunikation, Hamburg, 1994,
 • XIII World Congress of Sociology, Research Committee for Sociolinguistics, Session "The Discourse of War and Peace, 1994, Bielefeld

Działalność w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych


 • Działalność w organizacjach naukowych / np. komitety PAN, rady naukowe / - Polskie Towarzystwo Socjologiczne (członek)
 • Działalność w redakcjach czasopism naukowych - Przegląd Socjologiczny (członek redakcji)

Działalność organizacyjna na rzecz Uczelni


 • dwukrotny udział w komisji konkursowej Narodowego Centrum, konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą nauk o kulturze (konkurs 2006 i 2007).
 • udział w Radzie Naukowej kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, od jesieni 2007

Redagowanie czasopism naukowych


 • 1989-1998 - Studia Socjologiczne - członek Redakcji
 • od 1998 - Przegląd Socjologiczny - członek Redakcji
Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego