| Strona Wydziału | USOS Web | Poczta UŁ | Biblioteka UŁ | eCampus |Sekretariat Instytutu Socjologii


OFERTA EDUKACYJNA

pracowników Instytutu Socjologii

dla STUDENTÓW ERASMUSA

Folder zajęć
Z inicjatywy Katedry Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny podpisał umowę z firmą Cadas Software - dostawcą oprogramowania do prowadzenia badań sondażowych wspomaganych komputerowo.

W ramach tej umowy na Wydziale jest realizowany projekt o charakterze edukacyjnym pt.

Laboratorium CADAS

Opis projektu

Raport - korporacje

Raport - edukacyjno-zawodowy

Raport - Bezdomność w opiniach studentów

Raport - Studenci o uzależnieniach i swoim stosunku do religii

Raport - Różne sprawy 1

Raport - Różne sprawy 2


Aktualizacja: 10.10.2011
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, tel.:0-42 635-52-52; 0-42 633-15-53, fax:0-42 635-53-09
e-mail: inssoc@uni.lodz.pl

Copyright © Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego