Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH PROGRAMU „DIAMENTOWY GRANT”.

« Przejdź do listy konkursów

 Adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie mogą być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. muszą posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. muszą prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Nauki UŁ: Ewa Łasica-Podsiedlik, tel. (42) 635-41-59; e-mail: ewa.lasica@uni.lodz.pl

 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź