Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

EKSOC POPIERA PROTEST PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

« Przejdź do listy aktualności

Podobnie jak nasze koleżanki i koledzy protestujący w innych miastach uważamy, że Uniwersytet to dobro wspólne. Jako takie stanowi autonomiczną wspólnotę zbudowaną na wiedzy, współpracy i solidarności, a w związku z tym posiada ogromne znaczenie dla życia społecznego kraju. Proponowana ustawa – której treść podlega wciąż niekontrolowanym przekształceniom - na wielu poziomach jest wroga takiej wizji Uniwersytetu.

Wyrażamy solidarność z ośrodkami akademickimi zagrożonymi osłabieniem i marginalizacją. Protestujemy przeciw ograniczaniu różnorodności i wolności prowadzenia badań naukowych. Sprzeciwiamy się podporządkowaniu Uniwersytetu logice rynkowej zarówno w wymiarze ideowym, jak i w praktycznych działaniach. Negatywne konsekwencje tego typu przekształceń dostrzeżono już w innych krajach i z ich doświadczeń chcemy  wyciągnąć lekcję. Wyrażamy także sprzeciw wobec obniżenia rangi badań i publikacji w języku polskim. Uważamy, że wypracowana wspólnie wiedza powinna być dostępna społeczeństwu, w ramach którego Uniwersytet funkcjonuje.

Wierzymy, że Uniwersytet powinien być przestrzenią bezinteresownej wymiany myśli, poglądów i idei i o taki jego kształt się upominamy.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź