Niedziela, 19 sierpnia 2018, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • FOLPSEC - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond), (termin realizacji: 05.01.2012 r.- 31.12.2015 r.), kierownicy: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, dr Mariusz Sokołowicz
 • HUM - Human Security in the Contemporary World Partners (termin realizacji 07.07.2013-30.07.2015), kierownik dr hab. Paweł Straosta, prof. nadzw. UŁ
 • RICK’S CAFE - Recreating Inter-cultral and International Competences and Knowledge Space (termin realizacji: 01.12.2010-30.11.2013), kierownik mgr Dorota Borkowska

OPUS 6

 • Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków prac (termin realizacji: 28.07.2014-27.05.2017) - dr Katarzyna Skorupińska
 • Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, (termin realizacji: 06.08.2014-05.08.2017) - prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

OPUS 7

 • System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościowych i ilościowych (termin realizacji: 18.02.2015-17.02.2017) - dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ

PRELUDIUM 5

 • Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej (termin realizacji: 29.08.2013-28.02.2017) - mgr Przemysław Włodarczyk
 • Ekonometryczne modelowanie cen energii elektrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyfikacji modelu dla polskiego i holenderskiego rynku energii (termin realizacji: 01.04.2014-31.03.2017) – mgr Łukasz Gątarek

 PRELUDIUM 7

 • Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie (termin realizacji: 18.02.2015-17.09.2017) - dr Tomasz Serwach

PRELUDIUM 9

 • Determinanty kształtowania się rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach tzw. strefy euro, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu programu bezwarunkowych transakcji monetarnych Europejskiego Banku Centralnego (termin realizacji: 03.03.2016-02.09.2017) - mgr Ewa Stawasz

HARMONIA 7

 • Metody wnioskowania statystycznego o ścieżkach prognoz i funkcjach reakcji na impulsy z modeli szeregów czasowych (termin realizacji: 07.05.2015-06.05.2017) - dr Anna Staszewska-Bystrova (grant dotyczy współpracy międzynarodowej)

SONATA 3

 • Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem (termin realizacji: 04.02.2013-03.02.2017) - dr Piotr Kębłowski


 • Age management in Germany (termin realizacji: 01.03.2017-30.09.2017); kierownik: dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ.

PROGRAMY RAMOWE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - 7PR

 • GREEN SURGE. Zielona infrastruktura i miejska bioróżnorodność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i zielonej gospodarki (termin realizacji: 01.11.2013-31.10.2017); strona projektu: http://greensurge.eu; lider projektu: Uniwersytet Kopenhaski; kierownik projektu UŁ: dr hab. Jakub Kronenberg prof. UŁ
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź