Środa, 22 listopada 2017, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ZREALIZOWANE PROJEKTY

  • FOLPSEC - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond), (termin realizacji: 05.01.2012 r.- 31.12.2015 r.), kierownicy: prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz, dr Mariusz Sokołowicz
  • HUM - Human Security in the Contemporary World Partners (termin realizacji 07.07.2013-30.07.2015), kierownik dr hab. Paweł Straosta, prof. nadzw. UŁ
  • RICK’S CAFE - Recreating Inter-cultral and International Competences and Knowledge Space (termin realizacji: 01.12.2010-30.11.2013), kierownik mgr Dorota Borkowska

OPUS 6

  • Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków prac (termin realizacji: 28.07.2014-27.05.2017) - dr Katarzyna Skorupińska

OPUS 7

  • System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościowych i ilościowych (termin realizacji: 18.02.2015-17.02.2017) - dr hab. Beata Guziejewska, prof. nadzw. UŁ

PRELUDIUM 5

  • Możliwości wykorzystania modeli DSGE w analizie związków pomiędzy polityką pieniężną a bezrobociem na przykładzie gospodarki polskiej (termin realizacji: 29.08.2013-28.02.2017) - mgr Przemysław Włodarczyk
  • Ekonometryczne modelowanie cen energii elektrycznej przy znacznym udziale źródeł odnawialnych. Analiza porównawcza specyfikacji modelu dla polskiego i holenderskiego rynku energii (termin realizacji: 01.04.2014-31.03.2017) – mgr Łukasz Gątarek

 PRELUDIUM 7

  • Wpływ członkostwa w strefie euro na złożoność produktów w eksporcie (termin realizacji: 18.02.2015-17.09.2017) - dr Tomasz Serwach
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź