Poniedziałek, 24 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PROCEDURA APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

OPIS PROCEDURY APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE NA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

  1. Pracownik składa „wniosek o zgodę” [1] do Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów.
  2. Możliwość konsultacji Pracownika z Prodziekanem ds. Projektów
  3. Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów wraz z Prodziekanem ds. Projektów przedstawiają wniosek i opis projektu Dziekanowi.
  4. Decyzja Dziekana o składaniu wniosku o projekt [2]
  5. Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów składa „wniosek o zgodę” do Rektoratu, w celu uzyskania podpisu Rektora / Prorektora / Kwestora.
  6. Możliwość konsultacji Pracownika z Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespołem projektów celem złożenia właściwego „wniosku o projekt” [3]  – sprawdzenie pod kątem formalnym, finansowym oraz zgodności z kryteriami oceny przyjętymi w danym postępowaniu konkursowym.
  7. W przypadku uzyskania finansowania zewnętrznego:

         a. Kierownik Projektu przekazuje do Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów informację o wygranym konkursie oraz kartę oceny wniosku

        b. Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów wspomaga Pracownika w kontaktach z pracownikami i właściwymi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu, na etapie realizacji projektu

8. W przypadku nie uzyskania finansowania zewnętrznego:

         a. Kierownik Projektu przekazuje do Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów informację o wynikach konkursu oraz kartę oceny wniosku

         b. Centrum Nauki i Spraw Pracownika - zespół projektów konsultuje z Pracownikiem możliwości ponowienia wniosku w innych postępowaniach konkursowych

 

[1] Wniosek o wydanie zgody na wystąpienie o dofinansowanie projektu”, dostępny pod adresem http://www.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-6-rektora-ul-z-dnia-19.10.2007.doc. Umożliwia przystąpienie do składania właściwego „wniosku o projekt”.

[2] Decyzja o wydaniu zgody lub odmowie wystąpienia o dofinansowanie, będzie podejmowana w oparciu o precyzyjny i zwięzły opis zakresu działań w projekcie oraz wskazaniu korzyści dla Wydziału i jego Pracowników. Opis powinien znaleźć się we wspomnianym wniosku, odpowiednio w rubrykach: „zakres działań w projekcie” oraz „uzasadnienie celu realizacji projektu”.

[3] Wniosek składany w konkretnym postępowaniu konkursowych, zgodnie z jego wymogami.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź