Wtorek, 28 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

Konkurs Mobilność Plus V

Termin składania wniosków do 15 marca 2017 r.

Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Więcej informacji

________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący otwartego konkursu na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), organizowany przez. Projekty RISE dotyczą międzynarodowej i międzysektorowej współpracy naukowej opartej o wymianę pracowników.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie. Program spotkania oraz możliwość rejestracji na konkurs znajdują się na stronie. Więcej informacji o projektach RISE na stronach KPK


Konkurs CORE 2017 na projekty polsko-luksemburskie

System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje


Joint Research Centre of the European Commission (JRC)w ramach programu Horyzont 2020 ogłosiło konkurs Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) w sześciu obszarach badawczych:

  • Energy and transport modelling
  • Soil and land use change
  • Bioeconomy and forests
  • Machine learning
  • Genomics and bioinformatics
  • Nuclear decommissioning and waste management

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2017 r. Szczegółowe informacje 


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:


Konkursy w ramach programu Erasmus Plus Partnerstwo Strategiczne w sektorze Szkolnictwo Wyższe

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna , termin składania wniosków  2 luty 2017, godz. 12. 00 czasu brukselskiego/ Więcej informacji

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, termin składania wniosków 29 marca 2017, godz. 12.00 czasu brukselskiego Więcej informacji


Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat
Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł
Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy. Więcej informacji


Strumienie finansowania dla doktorantów. Więcej informacji


Ruszają kolejne nabory do programów team-team -tech i team-tech-core-facility. Więcej informacji

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź