Sobota, 29 kwietnia 2017, tydzień nieparzysty (17)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

Konkurs PTE na najlepszy podręcznik akademicki oraz najlepszą pracę naukową

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłosiło dwa konkursy w zakresie publikacji naukowych z ekonomii:

Zainteresowani mogą składać wnioski o przyznanie nagrody w terminie do 31.05.2017 r. do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49. Więcej informacji na stronie: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


MINIATURA 1 – zmiana terminu naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło informację o zmianie terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu Miniatura 1. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 do 31 grudnia 2017. Aktualny harmonogram konkursów NCN dostępny tutaj.


III edycja programu Interreg  Europa

Uruchomiono nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do działań w obszarach: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy między partnerami regionalnymi z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 r.
Aby ułatwić nawiązywanie współpracy w ramach projektów udostępniono formularz umożliwiający poszukiwanie międzynarodowych partnerów. Więcej informacji o programie na stronie: Europejskiej Współpracy Terytorialnej


Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów:

Nabór wniosków rusza: 15 marca 2017 r. i kończy się 16 czerwca 2017 r.


Studenckie Granty Badawcze

Rusza 1. edycja Studenckich Grantów Badawczych pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Celem programu jest przekazanie młodym osobom zainteresowanym tematyką badań naukowych informacji dotyczących możliwości uzyskania finasowania na przeprowadzenie działań badawczych. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do napisania wniosku o dofinansowanie, a następnie będą mogli złożyć własny wniosek o dofinansowanie oraz zrealizować zaprojektowane badanie naukowe i opublikować wyniki swoich badań. Adresatami programu są studenci I i II stopnia studiów. Maksymalna kwota dofinansowania: 3500 PLN. Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków zostanie ogłoszona na stronie Uniwersytetu Łódzkiego po zrealizowaniu szkoleń. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na koniec maja 2017 r. Więcej informacji oraz terminy szkoleń są dostępne na stronie: studenckiegranty.uni.lodz.pl


Konkurs polsko-ukraiński na wymianę osobową 2018-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy prowadzą nabór na projekty badawcze zakładające wymianę osobową między badaczami z Polski i Ukrainy. Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

  • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
  • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
  • nowe materiały;
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • technologie obronne.

Dodatkowo premiowany będzie udział w projekcie młodych naukowców – studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały stopień doktora. Zgłoszenia można nadsyłać do 24 kwietnia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie MNiSW


Konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący otwartego konkursu na projekty Marii Skłodowskiej-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), organizowany przez. Projekty RISE dotyczą międzynarodowej i międzysektorowej współpracy naukowej opartej o wymianę pracowników.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie. Program spotkania oraz możliwość rejestracji na konkurs znajdują się na stronie. Więcej informacji o projektach RISE na stronach KPK


Konkurs CORE 2017 na projekty polsko-luksemburskie

System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje


Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat
Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł
Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy. Więcej informacji


Strumienie finansowania dla doktorantów. Więcej informacji


Ruszają kolejne nabory do programów team-team -tech i team-tech-core-facility. Więcej informacji

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź