Piątek, 25 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

KonkursyWskazówki dla składających wnioski

Konkurs NCN i NCBiR - TANGO 3

NCN i NCBiR ogłosiło nabór wniosków w ramach  konkursu TANGO 3. Jest to konkurs w ramach którego mozna składać wnioski na dofinansowanie działań zwiększających stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy. Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie NCBiR .

 


KOnkurs "Miniatura 2" ogłoszono

NCN ogłosił nabór na drugą edycję "małych grantów". W ramach konkursu MINIATURA 2 można ubiegać się o środki na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje i inne działania naukowe. Więcej informacji...

 


Nabór: granty Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Do 16 kwietnia trwa nabór w konkursie głównym  głoszonym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów badawczych, których budżet wynosi od do 80 000 euro.


Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Preludium 15, Opus 15, Miniatura 2

Centrum Nauki UŁ zaprasza na spotkanie dotyczące konkursów OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, organizowane z udziałem pracowników NCN 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Sali Senatu mieszczącej się w Rektoracie (ul. Narutowicza 68). Spotkanie dotyczyc będzie zasad:

 • przygotowania wniosków w w/w konkursach;
 • rozliczania projektów finansowanych przez NCN.

Program spotkania

Zapisy na spotkanie odbywają się formie elektronicznej poprzez Formularz zgłoszeniowy

 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Iwona Rytych-Kaleta

tel.: (42) 635-41-58

e-mail: iwona.kaleta@uni.lodz.pl


Spotkanie w sprawie konkursu "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc."

W dniu 04 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w auli A5 na Wydziale Filologicznym UŁ (Sala Rady Wydziału, ul Pomorska 171/173) odbędzie sie spotkanie informacyjno-warsztatowe dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2018 konkurs pt.: "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc."


Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2018 konkurs pt.: "Odrodzona po latach niewoli - kompedia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc." Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów takich, jak słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie etc. prezentujacych w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Minimalna kwota dofinansowania to 500 tys. zł, a maksymalna to 1,8 mln. zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy skladać drogą elektroniczną za pomocą systemu OSF. Termin składania wniosków to 20 marca 2018 r. - 30 kwietnia 2018 r. więcej... 

 


OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2018 r. ogłosiło nabór wniosków do konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski można składać do dnia 15 czerwca 2018 r. więcej....

 


NCN wprowadził korzystne zmiany dla Kierowników projektów

NCN ogłosił ułatwienia dla osób prowadzących projekty. Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów. Wiecej informacji znajdą Państwo w Intranecie lub na stronie NCN.


NPRH: nowe nabory

Nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” zostanie uruchomiony 15 stycznia i potrwa do 28 lutego. W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
więcej....

Program INTEREG Europa Środkowa
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska i innowacjami. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące potrzeb i problemów, z którymi nie można uporać się samodzielnie na poziomie krajowym oraz zawierające opis sposobów wykorzystania rezultatów badań w praktyce. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Warunkiem dodatkowym jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018r. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2018r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Centrum Nauki UŁ: Barbara Łukomska barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171 lub Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138

Więcej informacji znajduje się na stronie URL


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - spotkanie

Osoby, instytucje (organizacje pozarządowe, gminy, samorządy lokalne, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze) zainteresowane uzyskaniem informacji o zasadach składania wniosków na projekty finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym o godzinie 15.00 w dniu 6 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej A_120 w Art Inkubatorze w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3). Najbliższy nabór wniosków projektowych, finansowany z tego źródła zostanie uruchomiony w styczniu 2018.

Więcej informacji na stronie UML.


Pilne! Nabór w konkursie Miniatura 1 wstrzymany

Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 9.11.2017, że ze względu na duże zainteresowanie konkursem ostatecznie wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski wysłane w systemie OSF po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło:Narodowe Centrum Nauki


Konkurs na projekty DAINA 1, HERA oraz EqUIP
Narodowe Cenrum Nauki ogłosiło konkursy:
 • DAINA 1 - na przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Wnioski składane przez polskich wykonawców będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF więcej...
 • HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe - na projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Wnioski składać mogą konsorcja złożone z minimum 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Konkurs przebiega w dwóch etapach: do 24 paźdzernika 2017 r. należy złożyć pre-proposals. Autorzy wniosków, które przejdą pozytywną ocenę na tym etapie będą przygotowywać full proposals, którą nalezy złożyć do maja 2018 r. więcej...
 • EqUIP - na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) i przynajmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w języku angielskim składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. więcej...
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138.

Ogłoszenie konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14

W dniu 15 września 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące dwa konkursy:

 • OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach


Konkurs na projekty Heritage in Changing Environments

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach - Heritage in Changing Environments. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie MKiDN. 


 Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (C138).

konkursy _WES_czerwiec 2017


Poniżej znajdują się następujące informacje:

 • Informacja o podpisach wymaganych w przypadku wniosków składanych do NCN
 • Wskazówki dla osób składających wnioski do NCN
 • Lista niezbędnych dokumentów do procedowania projektów realizowanych na WES
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź