Czwartek, 22 marca 2018, tydzień parzysty (12)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

KonkursyWskazówki dla składających wnioski

 OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2018 r. ogłosiło nabór wniosków do konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Wnioski można składać do dnia 15 czerwca 2018 r. więcej....

 


NCN wprowadził korzystne zmiany dla Kierowników projektów

NCN ogłosił ułatwienia dla osób prowadzących projekty. Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów. Wiecej informacji znajdą Państwo w Intranecie lub na stronie NCN.


NPRH: nowe nabory

Nabór wniosków do konkursów w modułach „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2” zostanie uruchomiony 15 stycznia i potrwa do 28 lutego. W ramach modułu  „Dziedzictwo narodowe” będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
więcej....

Program INTEREG Europa Środkowa
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu INTERREG Europa Środkowa. Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska i innowacjami. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące potrzeb i problemów, z którymi nie można uporać się samodzielnie na poziomie krajowym oraz zawierające opis sposobów wykorzystania rezultatów badań w praktyce. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Warunkiem dodatkowym jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018r. Wnioski można składać do 9 kwietnia 2018r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Centrum Nauki UŁ: Barbara Łukomska barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171 lub Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138

Więcej informacji znajduje się na stronie URL


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - spotkanie

Osoby, instytucje (organizacje pozarządowe, gminy, samorządy lokalne, szkoły, uczelnie, instytucje badawcze) zainteresowane uzyskaniem informacji o zasadach składania wniosków na projekty finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym o godzinie 15.00 w dniu 6 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej A_120 w Art Inkubatorze w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3). Najbliższy nabór wniosków projektowych, finansowany z tego źródła zostanie uruchomiony w styczniu 2018.

Więcej informacji na stronie UML.


Pilne! Nabór w konkursie Miniatura 1 wstrzymany

Narodowe Centrum Nauki poinformowało w dniu 9.11.2017, że ze względu na duże zainteresowanie konkursem ostatecznie wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r., godz. 23:59:59.

Wnioski wysłane w systemie OSF po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło:Narodowe Centrum Nauki


Konkurs na projekty DAINA 1, HERA oraz EqUIP
Narodowe Cenrum Nauki ogłosiło konkursy:
 • DAINA 1 - na przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Wnioski składane przez polskich wykonawców będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF więcej...
 • HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe - na projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Wnioski składać mogą konsorcja złożone z minimum 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Konkurs przebiega w dwóch etapach: do 24 paźdzernika 2017 r. należy złożyć pre-proposals. Autorzy wniosków, które przejdą pozytywną ocenę na tym etapie będą przygotowywać full proposals, którą nalezy złożyć do maja 2018 r. więcej...
 • EqUIP - na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) i przynajmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w języku angielskim składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. więcej...
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138.

Ogłoszenie konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14

W dniu 15 września 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące dwa konkursy:

 • OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach


Konkurs na projekty Heritage in Changing Environments

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach - Heritage in Changing Environments. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie MKiDN. 


 Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (C138).

konkursy _WES_czerwiec 2017


Poniżej znajdują się następujące informacje:

 • Informacja o podpisach wymaganych w przypadku wniosków składanych do NCN
 • Wskazówki dla osób składających wnioski do NCN
 • Lista niezbędnych dokumentów do procedowania projektów realizowanych na WES
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź