Czwartek, 19 października 2017, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

KONKURSY I OGŁOSZENIA

KonkursyWskazówki dla składających wnioski
Konkurs na projekty DAINA 1, HERA oraz EqUIP
Narodowe Cenrum Nauki ogłosiło konkursy:
 • DAINA 1 - na przyznawanie środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Wnioski składane przez polskich wykonawców będą przyjmowane do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF więcej...
 • HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe - na projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Wnioski składać mogą konsorcja złożone z minimum 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Konkurs przebiega w dwóch etapach: do 24 paźdzernika 2017 r. należy złożyć pre-proposals. Autorzy wniosków, które przejdą pozytywną ocenę na tym etapie będą przygotowywać full proposals, którą nalezy złożyć do maja 2018 r. więcej...
 • EqUIP - na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. W skład konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) i przynajmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Wniosek w języku angielskim składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. więcej...
W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138.

Ogłoszenie konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14

W dniu 15 września 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące dwa konkursy:

 • OPUS 14- na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach


Spotkanie: program START dla młodych naukowców

Program START Fundacji Nauki Polskiej skierowany jest do wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wyróżnienie w postaci stypendium ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Dla osób zainteresowanych przygotowaniem wniosku zorganizowane zostało spotkanie, które odbędzie się 28 września o godz. 12 w Sali Senatu (ul. Narutowicza 68), a dotyczyć będzie zasad przygotowania wniosku oraz kryteriów i procedury oceny.

Więcej informacji o programie na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Rejestracja: formularz on-line: https://goo.gl/XEqnTS

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Centrum Nauki UŁ.


Konkurs na projekty Heritage in Changing Environments

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs na dofinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach - Heritage in Changing Environments. W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments).

Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku. W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie MKiDN. 


Konkurs na projekty GOSPOSTRATEG

NCBiR ogłosił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Wnioski można składać w terminie od 31 października 2017r. do 12 września 2017r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 150 mln PLN. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 mln PLN i nie wyższe niż 30 mln PLN. Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce lub tylko fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBiR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  Wydziałowym Zespołem projektów, pok. C138 lub Centrum Nauki UŁ: Barbara Łukomska: barbara.lukomska@uni.lodz.pl;  tel. 42/635 41 71, Małgorzata Mstowska: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl; tel. 42/635 41 68


 Nowe konkursy MNiSW dla nauk humanistycznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w ramach modułu NPRH „Uniwersalia” dwa konkursy dla nauk humanistycznych: 

Jesienią planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” w następujących tematach:

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym.
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku.
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz do aplikowania w w/w konkursach. Osoby zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do Zespołu projektów (C138) lub do Centrum Nauki w Rektoracie UŁ: Danuta Klimaszewska telefon: 635-41-65, e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl Ewa Łasica – Podsiedlik telefon: 635-41-59, e-mail:ewa.lasica@uni.lodz.pl


Aktualny harmonogram konkursów grantowych

Informacje na temat aktualnie otwartych konkursów, a w niej m.in. interesujące programy Komisji Europejskiej, konkursy NCN i NCBiR, znajdą Państwo w znajdującym się poniżej linku do tabeli z informacjami szczegółowymi. Chętnych od składania wniosków zapraszamy do kontaktów z Zespołem projektów (C138).

konkursy _WES_czerwiec 2017


MINIATURA 1 – zmiana terminu naboru wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło informację o zmianie terminu rozpoczęcia naboru w ramach konkursu Miniatura 1. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 do 31 grudnia 2017. Aktualny harmonogram konkursów NCN dostępny tutaj.


Studenckie Granty Badawcze

Rusza 1. edycja Studenckich Grantów Badawczych pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Celem programu jest przekazanie młodym osobom zainteresowanym tematyką badań naukowych informacji dotyczących możliwości uzyskania finasowania na przeprowadzenie działań badawczych. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do napisania wniosku o dofinansowanie, a następnie będą mogli złożyć własny wniosek o dofinansowanie oraz zrealizować zaprojektowane badanie naukowe i opublikować wyniki swoich badań. Adresatami programu są studenci I i II stopnia studiów. Maksymalna kwota dofinansowania: 3500 PLN. Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków zostanie ogłoszona na stronie Uniwersytetu Łódzkiego po zrealizowaniu szkoleń. Zakończenie naboru wniosków planowane jest na koniec maja 2017 r. Więcej informacji oraz terminy szkoleń są dostępne na stronie: studenckiegranty.uni.lodz.


Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat
Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł
Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy. Więcej informacjiPoniżej znajdują się następujące informacje:

 • Informacja o podpisach wymaganych w przypadku wniosków składanych do NCN
 • Wskazówki dla osób składających wnioski do NCN
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź