Środa, 1 kwietnia 2015, tydzień parzysty (14)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

RANKING JEDNOSTEK I PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU WG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów za publikacje w przeliczeniu na 1 pracownika, na pełny wymiar czasu pracy:

 • Katedra Wymiany Międzynarodowej – 67,7
 • Zakład Finansów Korporacji - 35,8
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej - 30,5
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej - 30,4
 • Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego - 28,4
 • Zakład Bankowości - 27,6

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje bez przeliczników:

 • Kronenberg Jakub 205,5
 • Wiktorowicz Justyna 129,8
 • Marcinkowska Monika  116,5
 • Szukalski Piotr 112,5
 • Pastusiak Radosław 93,5
 • Niedbalski Jakub 73,0
 • Walczak-Duraj Danuta 66,0
 • Szukalski Stanisław 65,0
 • Witczak Radosław 62,0
 • Urbaniak Bogusława 61,6
 • Bystrov Victor 61,3
 • Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka 61,0
 • Mackiewicz Michał 60,5
 • Zimnica-Kuzioła Emilia 60,0
 • Chomczyński Piotr 57,3
 • Wieteska Stanisław 56,0
 • Zajda Katarzyna 55,2
 • Pawłowska Beata 55,0
 • Drożyński Tomasz 53,5
 • Kryńska Elżbieta  53,2
 • Kusideł Ewa 53,0
 • Wojcieszak Andrzej 52,0
 • Mikulec Artur 50,8
 • Fajczak-Kowalska Anita 50,5
 • Staszewska Bystrova Anna 50,0

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów z przelicznikami za publikacje od 6 pkt
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

 • Katedra Wymiany Międzynarodowej – 132,0
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej - 37,1
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania – 35,2
 • Zakład Finansów Korporacji - 31,1
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych – 27,9
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej - 25,4
 • Katedra Metod Statystycznych - 25,3
 • Zakład Bankowości - 25,1

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów z przelicznikami za publikacje na 1 pracownika

 • Katedra Wymiany Międzynarodowej - 48,5
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej - 38,7
 • Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego - 36,8
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania - 32,6
 • Katedra Socjologii Kultury - 30,0
 • Zakład Finansów i Rachunkowości Banków - 29,6

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje z uwzględnieniem udziałów procentowych i przeliczników:

 • Bogusz Dominika  112,5
 • Drożyński Tomasz 106,8
 • Kuchciak Iwa 91,5
 • Rosińska-Bukowska Magdalena 85,5
 • Kronenberg Jakub 77,5
 • Konecki Krzysztof  77,0
 • Szukalski Piotr 77,0
 • Rudolf Stanisław  76,0
 • Florczak Waldemar  71,0
 • Marcinkowska Monika  68,0
 • Białek Jacek 62,5
 • Byczkowska Dominika 62,5
 • Wojciechowski Eugeniusz 62,0
 • Kaźmierska Kaja 59,7
 • Fajczak-Kowalska Anita 59,7
 • Bohdziewicz Piotr 58,0
 • Waniek Katarzyna 56,2
 • Wojcieszek Andrzej 54,0
 • Laskowska Iwona 53,3
 • Czyżewski Marek 52,5
 • Michalak Anna 52,4
 • Kwiatkowski Eugeniusz 52,0

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów za publikacje na 1 pracownika

 • Katedra Ubezpieczeń - 25,3
 • Katedra Socjologii Sztuki - 22,8
 • Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego - 21,9
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP - 21,3
 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - 20,1
 • Zakład Finansów i Rachunkowości Banków - 19,6

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje

 • Marcinkowska Monika 80,0
 • Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka 64,0
 • Walczak-Duraj Danuta 63,0
 • Wieteska Stanisław 58,0
 • Domański Czesław 56,0
 • Uryszek Tomasz 49,5
 • Urbanek Piotr 49,0
 • Grotowska-Leder Jolanta 48,0
 • Kurczewska Agnieszka 48,0
 • Świerkocki Janusz 48,0
 • Bohdziewicz Piotr 46,5
 • Kuchciak Iwa 46,5
 • Mikołajczyk Bożena 46,5
 • Szukalski Piotr 45,0
 • Zajda Katarzyna 45,0

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów za publikacje na 1 pracownika

 • Zakład Finansów i Rachunkowości Banków - 30,1
 • Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych - 27,0
 • Katedra Socjologii Stosowaneji Pracy Socjalnej - 25,1
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP - 20,1
 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej -  20,0
 • Katedra Historii Myśli Ekonomicznej  i Historii Gospodarczej - 20,0

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje

 • Welfe Aleksander 117
 • Marcinkowska Monika 111
 • Walczak-Duraj Danuta 94
 • Szukalski Piotr 81
 • Wysokińska Zofia 71
 • Domański Czesław 70
 • Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka 67
 • Kurczewska Agnieszka 66,5
 • Konecki Krzysztof 60,4
 • Siodlarski Janusz 58
 • Białek Jacek 55
 • Welfe Władysław 54,2
 • Matera Rafał 54
 • Kronenberg Jakub 53
 • Borkowska Stanisława 50

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów za publikacje na 1 pracownika

 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - 27,5
 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności - 26,8
 • Katedra Socjologii Wsi i Miasta - 23,5
 • Katedra Finansów i Rachunkowości MSP - 19,0
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej - 15,5
 • Katedra Ekonomii Instytucjonalnej - 14,6

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje

 • Szukalski Piotr 69,8
 • Greta Marianna 69,2
 • Marcinkowska Monika 65,1
 • Kurczewska Agnieszka 59
 • Matusiak Krzysztof 53,9
 • Wysokińska Zofia 48
 • Feltynowski Marcin 46
 • Domański Czesław 45
 • Białek Jacek 44,5
 • Florczak Waldemar 43,8
 • Pastusiak Radosław 43,5
 • Welfe Władysław 42,8
 • Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka 42,2

Jednostki z najwyższą średnią liczbą punktów za publikacje na 1 pracownika

 • Katedra Makroekonomii - 23,3
 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - 21,3
 • Zakład Funkcjonowania Gospodarki - 20,8
 • Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej - 17,7
 • Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania - 17,3
 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej - 13,9
 • Katedra Socjologii Ogólnej - 13,6

Pracownicy z najwyższą liczbą punktów za publikacje

 • Szukalski Piotr 81,00
 • Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka 66,00
 • Konecki Krzysztof 59,00
 • Walczak-Duraj Danuta 56,40
 • Mackiewicz Michał 52,34
 • Warzywoda-Kruszyńska Wielisława 47,00
 • Gajewski Paweł 45,85
 • Woźniak Wojciech 43,50
 • Urbaniak Bogusława 43,00
Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 550 pracowników, z których 416 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź