Poniedziałek, 15 października 2018, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PRZEWODY DOKTORSKIE

Rozprawy doktorskie wymienione w wykazie obron doktorskich zostały złożone do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38.

mgr Tomasz Jakubiec

Zielone zamówienia publiczne jako instrument realizacji zrównoważonego rozwoju.

Termin obrony:

Przewód doktorski wszczęty: 15.06.2015 r.

Promotor: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Joanna Kulczycka,prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. Krzysztof Malik ( Politechnika Opolska)

 

mgr Joanna Gubała-Czyżewska

Łódzka pamięć o społeczności żydowskiej w kontekście metodologicznych aspektów badań.

Termin obrony:

Przewód doktorski wszczęty: 30.06.2014 r.

Promotor: dr hab. Anna Kubiak, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Szpociński (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr hab. Piotr Kwiatkowski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)


 


mgr Anna Weszczak

Ekonomiczne i społeczne determinanty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Analizy regionalne.

Termin obrony 6.07.2018 (piątek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 13.00

Przewód doktorski wszczęty 3.11.2014 r.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE


mgr Michał Lesiak

Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego

Termin obrony 10 września 2018 r.(poniedziałek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.00

Przewód doktorski wszczęty 16.05.2016 r.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Marciniak

Recenzenci:

prof.dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marek Gorzko, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Agata Antczak-Stępniak

Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym.

Termin obrony 12 czerwca 2018 r. w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 12.30

Przewód doktorski wszczęty 29.06.2015 r.

Promotor: dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Siemińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Emilia Klepczarek

Wpływ mechanizmów nadzoru korporacyjnego na stabilność finansową banków publicznych w Polsce.

Termin obrony 8 maja 2018 r. (wtorek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 15.00

Przewód doktorski wszczęty 15.02.2016 r.

Promotor: dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Recenzenci:

dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański

mgr Milena Keskin

Rola franchisingu w rozwoju firmy na przykładzie Turcji.

Termin obrony 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 14.00

Przewód doktorski wszczęty 06.06.2016 r.

Promotor:

prof. dr hab. Lucyna Lewandowska

Recenzenci:

prof. dr hab. Stefan Lachiewicz, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, Politechnika Częstochowska

mgr Łukasz Błoch

Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad polskimi spółkami
publicznymi.

Termin obrony

Przewód doktorski wszczęty 16.05.2016 r.

Promotor dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy dr Monika Bolek

Recenzenci;

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański

dr hab. Agata Adamska, prof. SGH,Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Witold Olszewski

Jakość życia starszych mieszkańców województwa łódzkiego.

Termin obrony 7 marca 2018 r. (środa) w sali T-401 przy ul. Rewolucji 1905 r. 39 o godz. 11.00

Przewód doktorski wszczęty 20.06.2016 r.

Promotor: prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka

Promotor pomocniczy: dr Karolina Lewandowska-Gwarda

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Aneta Tomaszkiewicz

Adekwatność sum ubezpieczenia do wartości nieruchomości mieszkalnych w Łodzi.

Termin obrony:

Przewód doktorski wszczęty 11.05.2015 r.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Promotor pomocniczy: dr Anna Piechota

Recenzenci:

 • dr hab. Ilona Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Teresa Maria Łaguna, WSE Białystok


mgr Wojciech Starzyński

Leasing jako źródło finansowania sektora publicznego w świetle danych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w Polsce.

Termin obrony:

Przewód doktorski wszczety 16.01.2017 r.

Promotor: dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Szymański

Recenzenci:

 • prof.dr hab.Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jerzy Węclawski,

mgr Khaliunaa Erdenekhuu

Wpływ transformacji systemowej na rozwój spłeczno-gospodarczy Mongolii w latach 1990-2013

Termin obrony 21.12.2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali C-140

Przewód doktorski wszczęty 15.06.2015 r.

Promotor: dr hab. Małgorzata Burchrd-Dziubińska,prof. UŁ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Gudowski, WSEiI w Lublinie
 • prof. dr hab. Stefan Krajewski, Politechnika Warszawska

mgr Hai Mai Van

Family Values of Vietnamese Living in Poland and in Vietnam (Wartości rodzinne Wietnamczyków mieszkających w Polsce i w Wietnamie).

Termin obrony: 13.11.2017 r.

Przewód doktorski wszczęty 26.09.2016 r.

Promotor: dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:dr Izabela Desperak

Recenzenci:

 • prof. dr  hab.Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Joanna Górniak

Dostępność transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Termin obrony 18-06-2018 r., godz. 14:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 29.06.2015 r.

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Rosik,prof. IGiPZ PAN
 • dr hab. Aleksandra Koźlak,prof. UG


mgr Łukasz Dopierała

Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń.

Termin obrony: 21.11.2017 r.  (wtorek) o godz. 12.00 w sali C-140

Przewód doktorski wszczęty 14.12.2015

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy dr Urszula Mrzygłód, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Bednarczyk,prof. UMCS
 • dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

mgr Piotr Czembrowski

The development of hedonic pricing by integrating it  with non-monetary valuation methods (Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej)

Termin obrony 16-10-2017, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 19.12.2016

Promotor dr hab. Jakub Kronenberg, prof.UŁ

Promotor pomocniczy dr Edyta Łaszkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM

mgr Ewa Stawasz

Eurpejski Bank Centralny jako poożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro.

Termin obrony 12-10-2017, godz. 11:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 15.06.2015

Promotor prof. dr hab. Janusz Bilski

Promotor pomocniczy dr Ewa Feder-Stempach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Oziewicz, UG
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński, SGH

mgr Justyna Wieloch

Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego – przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu.

Termin obrony 19-06-2017 godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401

Przewód doktorski wszczęty 30.06.2014

Promotor prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

mgr Milan Popović

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych.

Termin obrony 28-04-2017, godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski wszczęty 20.06.2016

Promotor prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński

Promotor pomocniczy dr Łukasz Zakonnik

Recenzenci:

 • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE
 • dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE

mgr Dominika Brózda-Wilamek

Stopa procentowa jako kanał transmisji impulsów polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1984-2015.

Termin obrony 12-06-2017 (poniedziałek), godz. 12:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewod doktorski wszczęty 12.05.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Janusz Bilski

Recenzenci:

 • dr hab. Gostomski, prof.UG
 • prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski


mgr  Aneta Staszek

Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty rozwoju.

Termin obrony 9 czerwca 2017 r.  (piątek) o godz. 11.00 w sali T-401

Przwód doktorski wszczęty 3.11.2014

Promotor prof. zw. dr hab. Bogdan Suchecki

Recenzenci:

 • dr hab. Janusz Korol,prof US
 • dr hab. Grażyna Dehnel,prof UEP

mgr Agnieszka Murawska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Ivanowa - struktura i uwarunkowania.

Termin obrony: 19.06.2017  (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali C-140

Przewód doktorski został wszczęty 04.11.2013 r.

Promotor: dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

Promotor pomocniczy: dr Monika Mularska-Kucharek

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Piotr Kryczka - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Wojciech Misztal, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Barbara Wodecka

Wybrane aspekty i zastosowania modeli zdarzeń ekstremalnych. Estymacja modeli na podstawie teorii wartości rekordowych.

Termin obrony: 20-02-2017, godz. 13:00, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, sala T-401.

Przewód doktorski został wszczęty 21.09.2015 r. 

Promotor: dr hab. Antoni Dawidowicz, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Michał Stachura

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Pajor, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aby wprowadzić lub zaktualizować dane w bazie, zainstaluj program SYNABAi uzupełnij zawarty w nim formularz.

Formularze aktualizacyjne można znaleźć na stronie: http://nauka-polska.pl/#/update?_k=7rcjud. Jednocześnie informujemy, że w nowym portalu Nauki Polskiej program SYNABA dostępny jest do pobrania w "aktualizacji profilu" > "formularze aktualizacji" – "prace badawcze SYNABA". Program można pobrać także ze strony: http://dl.po.opi.org.pl/7586/6c9bb9/synaba_setup (1).exe 

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź