Czwartek, 22 marca 2018, tydzień parzysty (12)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PLANOWANE KONFERENCJE

Konferencje w roku 2018

Uwaga!

W przypadku osób, które dokonują przelewu z prywatnego konta, a zamierzają ubiegać się o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w treści przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy wraz z NIP-em, na którą ma być wystawiona faktura.  (Nie dotyczy pracowników UŁ).

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

IV Konferencja Naukowa Logistyka 2018

08.03.2018

09.03.2018

Instytut Logistyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, współorganizatorzy: Katedra Logistyki UŁ, Zakład Logistyki i Marketingu - Uniwersytet Opolski, Katedra Logistyki Społecznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
więcej informacji

International Scientific Conference "Innovations and Trends in Economics"

06.04.2018

7.04.2018

Foundation for Innovation Development and Science
więcej informacji

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych”

17.05.2018

17.05.2018

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów

XIX Ogólnopolska Konferencja pt. Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki

12.06.2018

15.06.2018

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

więcej informacji

5th International Scientific Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis-SEREA 2018

14.06.2018

15.06.2018

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

więcej informacji

SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies

 

07.06.2018

 

08.06.2018

Instytut Finansów
The Society for the Study of Emerging Markets

więcej informacji

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Metody ilościowe w ekonomii: czas na zmiany

11.06.2018 12.06.2018 Instytut Ekonometrii i Instytut Statystyki i Demografii

więcej informacji

Łódzkie Dni Gerontologii 2018

20.09.2018 21.09.2018

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

więcej informacji

Wielopokoleniowość na rynku pracy i w organizacji

27.09.2018

28.09.2018

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

XXXVII Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018

05.11.2018

07.11.2018

Katedra Metod Statystycznych

45st Macromodels International Conference

12.11.2018

15.11.2018

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

XII Konferencja Naukowa MASEP 2018 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

28.11.2018

30.11.2018

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

więcej informacji

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów.

Konferencje w roku 2017

Uwaga!

W przypadku osób, które dokonują przelewu z prywatnego konta, a zamierzają ubiegać się o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w treści przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy wraz z NIP-em, na którą ma być wystawiona faktura.  (Nie dotyczy pracowników UŁ)

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej

27.02.2017

27.02.2017

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy

27.03.2017

27.03.2017

Katedra Ubezpieczeń
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Finanse i biznes międzynarodowy – współczesne problemy

03.04.2017

03.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – problemy i wyzwania

04.04.2017

04.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Społeczne aspekty rewitalizacji

21.04.2017

21.04.2017

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja Naukowa Społeczny świat rewitalizacji

27.04.2017

27.04.2017

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji

Etyka w życiu gospodarczym

11.05.2017

12.05.2017

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Katedra Metod Statystycznych, Katedra Ekonometrii 
Więcej informacji

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

18.05.2017

18.05.2017

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Studencka Klinika Finansów

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju

18.05.2017

19.05.2017

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

XXVI Konferencja Naukowa Ekonometria i Statystyka w procesie edukacji ekonomicznej

12.06.2017

13.06.2017

Instytut Statystyki i Demografii
Instytut Ekonometrii

Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki

22.06.2017

23.06.2017

Katedra Makroekonomii
Katedra Mikroekonomii

Więcej informacji

EU SSSI 2017
Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

04.07.2017

08.07.2017

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Więcej informacji

Politics and policy of sport and recreation

20.09.2017

22.09.2017

Instytut Socjologii
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Uniwerytet Medyczny
Więcej informacji

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa FUTURE OF FINANCE 2017  - PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2017 pt. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki-państwo a przedsiębiorczość

 10.10.2017  11.10.2017

Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Więcej informacji

Seminarium Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich

12.10.2017

13.10.2017

Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Województwo Łódzkie oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Więcej informacji

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania Badań Operacyjnych

15.10.2017

17.10.2017

Katedra Badań Operacyjnych

Więcej informacji

XXXVI Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2017

06.11.2017

08.11.2017

Katedra Metod Statystycznych

44st Macromodels International Conference

13.11.2017

16.11.2017

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych :  www.econometrics.uni.lodz.pl

XI KONFERENCJA NAUKOWA – MASEP 2017 Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

29.11.2017

01.12.2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Katedra Ubezpieczeń

Więcej informacji

„REGIONS OF TOMORROW – HOPES & THREATS”

08.12.2017

09.12.2017

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej informacji

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź