Czwartek, 20 września 2018, tydzień parzysty (38)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PLANOWANE KONFERENCJE

Konferencje w roku 2018

Uwaga!

W przypadku osób, które dokonują przelewu z prywatnego konta, a zamierzają ubiegać się o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w treści przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy wraz z NIP-em, na którą ma być wystawiona faktura.  (Nie dotyczy pracowników UŁ).

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

IV Konferencja Naukowa Logistyka 2018

08.03.2018

09.03.2018

Instytut Logistyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, współorganizatorzy: Katedra Logistyki UŁ, Zakład Logistyki i Marketingu - Uniwersytet Opolski, Katedra Logistyki Społecznej - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Konferencja Naukowa „Socjologia pracy wczoraj i dziś. W 90-tą rocznicę urodzin profesor Jolanty Kulpińskiej”

20.04.2018 20.04.2018

Instytut Socjologii

Sekcja Socjologii Pracy PTS

Konferencja Naukowa Polityka społeczna - szanse i zagrożenia

25.04.2018 25.04.2018

SKN Polityki Społecznej Desiderium działające przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych”

17.05.2018

17.05.2018

Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy ze Studencką Kliniką Finansów

więcej informacji

VI Konferencja Naukowa Logistyka w dobie cyfryzacji

17.05.2018

18.05.2018

Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN

SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies

07.06.2018

08.06.2018

Instytut Finansów
The Society for the Study of Emerging Markets

więcej informacji

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Metody ilościowe w ekonomii: czas na zmiany

11.06.2018

12.06.2018

Instytut Ekonometrii i Instytut Statystyki i Demografii

więcej informacji

XIX Ogólnopolska Konferencja pt. Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki

12.06.2018

15.06.2018

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

więcej informacji

5th International Scientific Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis-SEREA 2018

14.06.2018

15.06.2018

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

więcej informacji

Konferencja Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki

28.06.2018

29.06.2018

Katedra Mikroekonomii

Katedra Makroekonomii

Oddział Okręgowy NBP w Łodzi

XXVI Międzynarodowa Konferencja Inforum 2018

27.08.2018

31.08.2018

Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych

ESU 2018 Conference and Doctoral Programme on entrepreneurship

09.09.2018

15.09.2018

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

więcej informacji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and "otherness” in modern European societies. Following the biographical and discursive approach of Thomas and Znaniecki’s legacy of “Polish Peasant in Europe and America”

17.09.2018

18.09.2018

Katedra Socjologii Kultury

Centrum Badań Biograficznych i Historii Mówionej

Łódzkie Dni Gerontologii 2018

20.09.2018

21.09.2018

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

więcej informacji

II Międzynarodowa konferencja naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój"

25.09.2018

26.09.2018

Katedra Ekonomii Rozwoju

więcej informacji

Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek

27.09.2018

27.09.2018

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja Międzynarodowa Łódzkie Spotkanie Wschodnie: Transformacje społeczne i ekonomiczne Europy Środkowo-Wschodniej

27.09.2018

28.09.2018

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Towarzystwo Polityki Wschodniej im. Jerzego Giedroycia

Nauka i polskie problemy dzisiaj

19.10.2018

20.10.2018

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

International Scientific Conference "Innovations and Trends in Economics"

24.10.2018

25.10.2018

Foundation for Innovation Development and Science
więcej informacji

XXXVII Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2018

05.11.2018

07.11.2018

Katedra Metod Statystycznych

45st Macromodels International Conference

12.11.2018

15.11.2018

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

XII Konferencja Naukowa MASEP 2018 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

28.11.2018

30.11.2018

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

więcej informacji

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów.

Konferencje w roku 2017

Uwaga!

W przypadku osób, które dokonują przelewu z prywatnego konta, a zamierzają ubiegać się o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w treści przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy wraz z NIP-em, na którą ma być wystawiona faktura.  (Nie dotyczy pracowników UŁ)

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej

27.02.2017

27.02.2017

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy

27.03.2017

27.03.2017

Katedra Ubezpieczeń
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Finanse i biznes międzynarodowy – współczesne problemy

03.04.2017

03.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – problemy i wyzwania

04.04.2017

04.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Konferencja Naukowa Społeczne aspekty rewitalizacji

27.04.2017

27.04.2017

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji

Etyka w życiu gospodarczym

11.05.2017

12.05.2017

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Katedra Metod Statystycznych, Katedra Ekonometrii 
Więcej informacji

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

17.05.2017

17.05.2017

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Studencka Klinika Finansów

Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia

02.06.2017

02.06.2017

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

XXVI Konferencja Naukowa Ekonometria i Statystyka w procesie edukacji ekonomicznej

12.06.2017

13.06.2017

Instytut Statystyki i Demografii
Instytut Ekonometrii

Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki

22.06.2017

23.06.2017

Katedra Makroekonomii
Katedra Mikroekonomii

Więcej informacji

EU SSSI 2017
Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

04.07.2017

08.07.2017

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Więcej informacji

Politics and policy of sport and recreation

20.09.2017

22.09.2017

Instytut Socjologii
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Uniwerytet Medyczny
Więcej informacji

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa FUTURE OF FINANCE 2017  - PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2017 pt. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki-państwo a przedsiębiorczość

 10.10.2017  11.10.2017

Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Więcej informacji

Seminarium Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich

12.10.2017

13.10.2017

Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Województwo Łódzkie oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Więcej informacji

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania Badań Operacyjnych

15.10.2017

17.10.2017

Katedra Badań Operacyjnych

Więcej informacji

XXXVI Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2017

06.11.2017

08.11.2017

Katedra Metod Statystycznych

44st Macromodels International Conference

13.11.2017

16.11.2017

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych :  www.econometrics.uni.lodz.pl

XI KONFERENCJA NAUKOWA – MASEP 2017 Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

29.11.2017

01.12.2017

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Katedra Ubezpieczeń

Więcej informacji

ERSA 3rd International Scientific Conference and Workshop "Regions of Tomorrow – Hopes & Threats"

08.12.2017

09.12.2017

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej informacji

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź