Sobota, 21 października 2017, tydzień parzysty (42)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

PLANOWANE KONFERENCJE

Konferencje w roku 2017

Uwaga!

W przypadku osób, które dokonują przelewu z prywatnego konta, a zamierzają ubiegać się o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w treści przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy wraz z NIP-em, na którą ma być wystawiona faktura.  (Nie dotyczy pracowników UŁ)

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Problemy i wyzwania gospodarki przestrzennej

27.02.2017

27.02.2017

Instytut Gospodarki Przestrzennej

Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy

27.03.2017

27.03.2017

Katedra Ubezpieczeń
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Finanse i biznes międzynarodowy – współczesne problemy

3.04.2017

3.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – problemy i wyzwania

4.04.2017

4.04.2017

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Społeczne aspekty rewitalizacji

21.04.2017

21.04.2017

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja Naukowa Społeczny świat rewitalizacji

27.04.2017

27.04.2017

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji

Etyka w życiu gospodarczym

11.05.2017

12.05.2017

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej, Katedra Metod Statystycznych, Katedra Ekonometrii 
Więcej informacji

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

18.05.2017

18.05.2017

Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Studencka Klinika Finansów

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju

18.05.2017

19.05.2017

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

XXVI Konferencja Naukowa Ekonometria i Statystyka w procesie edukacji ekonomicznej

12.06.2017

13.06.2017

Instytut Statystyki i Demografii
Instytut Ekonometrii

Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki

22.06.2017

23.06.2017

Katedra Makroekonomii
Katedra Mikroekonomii

Więcej informacji

EU SSSI 2017
Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

4.07.2017

8.07.2017

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Więcej informacji

Politics and policy of sport and recreation

20.09.2017

22.09.2017

Instytut Socjologii
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Uniwerytet Medyczny
Więcej informacji

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa FUTURE OF FINANCE 2017  - PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW 2017 pt. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki-państwo a przedsiębiorczość

 10.10.2017  11.10.2017

Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Więcej informacji

Seminarium Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich

12.10.2017

13.10.2017

Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Województwo Łódzkie oraz Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Więcej informacji

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania Badań Operacyjnych

15.10.2017

17.10.2017

Katedra Badań Operacyjnych

Więcej informacji

XXXVI Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2017

13.11.2017

15.11.2017

Katedra Metod Statystycznych

„REGIONS OF TOMORROW – HOPES & THREATS”

8.12.2017

9.12.2017

European Regional Science Association – Sekcja Polska (ERSA PL) wraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Więcej informacji

Informacje pojawią się w miarę uzyskiwania materiałów z instytutów, katedr i zakładów.

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź