Poniedziałek, 27 lutego 2017, tydzień nieparzysty (09)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

CZASOPISMA WYDZIAŁOWE

Poniżej znajduje się wykaz czasopism wydawanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ z liczbą punktów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polecamy również korzystanie z wyszukiwarki czasopism punktowanych przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopisma

Monografie

  •     European Studies on Inequalities and Social Cohesion
  •     Macromodels

Czasopisma studenckich kół naukowych

Regulamin dofinasowania czasopism

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów, 37 katedr i 7 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź