Niedziela, 24 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Czcionka:

Kontrast:

Facebook Aktualności RSS YouTube Flickr

ARCHIWUM KONFERENCJI

 Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS oraz XXX Konferencja Taksonomiczna "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

19.09.2016

21.09.2016

Katedra Metod Statystycznych

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Konferencja Katedr Finansów 2016 pt. Granice finansów XXI wieku

21.09.2016

23.09.2016

Instytut Finansów

http://kkf2016.uni.lodz.pl/

Konferencja Dydaktyczna Metody pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych. Kierunki doskonalenia kształcenia na uczelniach wyższych

22.09.2016

22.09.2016

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

29.09.2016

30.09.2016

Katedra Historii Myśli i Historii Gospodarczej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Investing in Children

20.10.2016

21.10.2016

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

XXXV Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016

07.11.2016

09.11.2016

Katedra Metod Statystycznych
Polskie Towarzystwo Statystyczne
Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

IV Konferencja Naukowa pt. Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw

07.11.2016

07.11.2016

Zakład Logistyki

Międzynarodowa konferencja pt. Macromodels 2016

14.11.2016

17.11.2016

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

http://www.macromodels.uni.lodz.pl/

Polsko-japoński dzień rewitalizacji miasta

The Polish-Japanese City Revitalization Day

28.11.2016

28.11.2016

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Uniwersytet Łódzki
Urząd Miasta Łodzi
więcej informacji

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Przyszłość Finansów 2015

6.10.2015

7.10.2015

Instytut Finansów

2nd International Conference ESPAnet INNOVATIONS IN SOCIAL POLICY

15.10.2015

17.10.2015

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 
www.kpips.uni.lodz.pl

Konferencja Wyzwania Globalne i Regionalne Biznesu Międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju

22.10.2015

22.10.2015

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Macromodels

16.11.2015

19.11.2015

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

XXXIV Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2015

16.11.2015

18.11.2015

Katedra Metod Statystycznych, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

GIS DAY 2015

17.11.2015

17.112015

Studenckie Koło Naukowe SPATIUM

Konferencja Naukowa, pt. "NOWA POLITYKA MIEJSKA praktyka – wyzwania – obszary badań"

7.12.2015 

7.12.2015 

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi
Więcej informacji na stronie

Ekonomia wielkich wydarzeń-korzyści i koszty dla miasta

12.01.2016

12.01.2016

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

SKN Spatium

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Economy Today. Interdisciplinary Approach To Contemporary Economic Challenges"

11.03.2016

11.03.2016

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowa Konferencja naukowo-dydaktyczną „Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo. Wyzwania edukacyjne"

15.03.2016

15.03.2016

Katedra Socjologii Ogólnej

Nadzór korporacyjny z perspektywy inwestorów instytucjonalnych

04.04.2016

05.04.2016

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

„EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast”

15.04.2016

15.04.2016

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

przy współpracy

Zespołu Problemowego ds. Kształcenia Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN
oraz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna

Więcej informacji na stronie

Demokratyzacja Debaty Publicznej. Zagadnienia teoretyczne i badania dyskursu

18.04.2016

19.04.2016

Zakład Badań Komunikacji Społecznej 

Program konferencji

Urzędy administracji samorządowej jako pracodawcy z wyboru czyli employer branding w urzędach samorządowych

20.04.2016

20.04.2016

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

19.05.2016

19.05.2016

Zakład Bankowości i Pośrednictwa Finansowego

Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon)

19.05.2016

20.05.2016

Katedra Ekonometrii

Więcej informacji

Konferencja Naukowo-Badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

08.06.2016

10.06.2016

Instytut Socjologii

Łódzkie Dni Gerontologii 2016

09.06.2016

10.06.2016

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

XXV Konferencja Dydaktyczna "Nowoczesne systemy jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym"

13.06.2016

14.06.2016

Instytut Ekonometrii

Instytut Statystyki i Demografii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne / IV International Scientific Conference Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis

13.06.2016

14.06.2016

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

www.kep.uni.lodz.pl

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne"

13.06.2016

14.06.2016

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Ogólnopolska konferencja pt Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

14.06.2016

17.06.2016

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/

Socjologia ciała w Polsce. Perspektywy i wyzwania

17.06.2016

18.06.2016

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

23.06.2016

24.06.2016

Katedra Makroekonomii

Katedra Mikroekonomii

II Międzynarodowa Konferencja "Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne"

23.06.2016

24.06.2016

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Instytut Finansów

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Łódzkie Dni Gerontologii

22-09-2014

23-09-2014

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

90 lat łódzkiej ekonomii

29-09-2014

30-09-2014

Instytut Ekonomii

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Ekonomia i zarządzanie. Teoria i praktyka"

2-10-2014

3-10-2014

Rada Samorządu Doktorantów www.kdoktorantow.prv.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Środowisko przyrodnicze a rozwój"

 

 

13-10-2014

 

15-10-2014

Katedra Ekonomii Rozwoju,

współpraca: Katedra Gospodarki Regionalnej
i Środowiska

www.konferencjaker2014.uni.lodz.pl

 

Polsko-Japońska Konferencja Naukowa: 2014 - New Opportunities for Japan - V4 Cooperation

23-10-2014

23-10-2014

Katedra Ekonomii Rozwoju

Investing in Children In Search for Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being

23-10-2014

24-10-2014

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
www.eksoc.uni.lodz.pl/is/konferencje.html

www.eksoc.uni.lodz.pl/is/conferences.html

 

Logistyka społeczna, Ochrona zdrowia, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw

27-10-2014

27-10-2014

Zakład Logistyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Współczesne problemy finansów międzynarodowych

17.11.2014

18.11.2014

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

www.katedramsg.uni.lodz.pl

XXXIII Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2014

17-11-2014

19-11-2014

Katedra Metod Statystycznych

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Macromodels

17-11-2014

20-11-2014

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

www.macromodels.uni.lodz.pl

II Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. Logistyka społeczna

04-12-2014

04-12-2014

Zakład Logistyki

Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Economy Today. Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges

12.03.2015

13.03.2015

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

Nowe kierunki zarządzania pracownikami w jednostkach administracji samorządowej

20.04.2015

20.04.2015

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast

23.04.2015

24.04.2015

Katedra Finansów Publicznych

Dni Gospodarki Przestrzennej 2015

06.05.2015

08.05.2015

Studenckie Koło Naukowe SPATIUM

Studenckie Koło Naukowe Politechniki Łódzkiej CIRKULA

XIX Miedzynarodowa Konferencja Ethics in Economic Life

07.05.2015

08.05.2015

Instytut Ekonomii

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Katedra Metod Statystycznych

Katedra Ekonometrii

Niepokorne – buntowniczki – reformatorki – aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości

21.05.2015

23.05.2015

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

XXIV Konferencja Dydaktyczna Społeczeństwo informacyjne XXI wieku

08.06.2015

09.06.2015

Instytut Statystyki i Demografii

Instytut Ekonometrii

 Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w różnym wieku

10.06.2015

10.06.2015

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
więcej informacji

Aktualne problemy tworzenia i funkcjonowania UGiW

13.06.2015

13.06.2015

Studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

Narodowy Bank Polski

XVI Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

16.06.2015

19.06.2015

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

II Międzynarodowa Konferencja Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne

25.06.2015

26.06.2015

 

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Instytut Finansów

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

25.06.2015

26.06.2015

Katedra Mikroekonomii
Katedra Makroekonomii

Konferencja Międzynarodowa Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity

17.09.2015

18.09.2015

Katedra Socjologii Kultury

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Gospodarka
i społeczeństwo

24.09.2015

25.09.2015

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Konferencja organizowana w ramach obchodów 50-lecia Wydziału

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka

29.09.2015

30.09.2015

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Zarządzania

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

I Krajowa Konferencja Naukowa „Socjologia medycyny-promocja zdrowia-biopolityka”

07-03-2013

08-03-2013

Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich AM we Wrocławiu

Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności

19-03-2013

20-03-2013

Katedrę Socjologii Wsi i Miasta

Ogólnopolska Konferencja Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego

18-04-2013

19-04-2013

Instytut Socjologii

VII Dni Japońskie

27-04-2013

28-04-2013

Klub YAKUMO-GOTO i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Praca tymczasowa - droga do kariery czy ślepy zaułek?

13-05-2013

13-05-2013

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Logistyka w medycynie, zdarzeniach masowych, sytuacjach kryzysowych i katastrofach"

13-05-2013

14-05-2013

SKN Logistyki i Innowacji LOGIN i SK Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Trzecie spotkanie z cyklu Media-Internet-Technologie

15-05-2013

15-05-2013

Studenckie Koło Naukowe IM-TECH

XVII Ogólnopolska Konferencja Etyka w życiu gospodarczym

16-05-2013

17-05-2013

Instytut Statystyki i Demografii; Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Zastosowania statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek

28-05-2013

29-05-2013

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Konferencja Ogólnopolska "Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki"

04-06-2013

07-06-2013

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy

05-06-2013

07-06-2013

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

XXII Konferencja Dydaktyczna Metody oceny jakości nauczania

10-06-2013

11-06-2013

Instytut Statystyki i Demografii

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

10-06-2013

12-06-2013

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Biographical Research in the 21 st Century - Epistemological Issues and Ethical Dilemmas

17-06-2013

18-06-2013

Instytut Socjologii

XIV Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Przedsiębiorstwo na rynku
kapitałowym"

17-06-2013

19-06-2013

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

20-06-2013

21-06-2013

Katedra Makroekonomii; Katedra Mikroekonomii

Konsorcjum Doktoranckie Informatyki Ekonomicznej

 19-09-2013

 20-09-2013

 Katedra Informatyki Ekonomicznej

 Przyszłość finansów 2013

 23-09-2013

 24-09-2013

 Instytut Finansów

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich

23-09-2013

24-09-2013

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

"Statystyka-Wiedza-Rozwój" konferencja z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki

17-10-2013

18-10-2013

Główny Urząd Statystyczny
Urząd Statystyczny w Łodzi
Polskie Towarzystwo Statystyczne
Instytut Statystyki i Demografii

XXXII Ogólnopolska Konferencja im. Prof. Władysława Bukietyńskiego „Metody i zastosowania badań operacyjnych”

 20-10-2013

 22-10-2013

Katedra Badań Operacyjnych

Międzynarodowa Konferencja "Macromodels"

21-10-2013

24-10-2013

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Międzynarodowa Konferencja "Nowy ład? Dynamika struktur współczesnych społeczeństw"

21-10-2013

23-10-2013

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej i Katedra Socjologii Ogólnej

Functioning of the local production systems in the conditions of economic crisis (comparative analysis and benchmarking for the UE and Beyond)

24-10-2013

25-10-2013

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju

24-10-2013

25-10-2013

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Miasta dla ludzi. Wizyta Jana Gehla w Łodzi

04-11-2013

06-11-2013

Instytut Gospodarki Przestrzennej/Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

XXXII Wielowymiarowa Analiza Statystyczna

18-11-2013

20-11-2013

Katedra Metod Statystycznych

GIS DAY!

20-11-2013

20-11-2013

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium

Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury

28-11-2013

28-11-2013

Katedra Socjologii Ogólnej

IV Edycja Dnia Logistyki i Innowacji

10-12-2013

10-12-2013

Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN

II Łódzka Konferencja Logistyczna Procesy logistyczne w sektorze publicznym

13-03-2014

14-03-2014

Studenckie Koło Naukowe OPTEAM

Jak uczyć o gender?
Gender studies, ścieżki kształcenia i specjalizacje

13-03-2014

13-03-2014

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Przesłanki, skutki, znaczenie dla gospodarki

28-03-2014

28-03-2014

Katedra Wymiany Międzynarodowej
www.kwm.eksoc.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje/

Usługi opiekuńcze jako nowa oferta rynku pracy

07-04-2014

07-04-2014

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

www.kpips.uni.lodz.pl

Kobiety i mężczyźni w „postrodzinnym” świecie

09-04-2014

09-04-2014

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
Zakład Socjologii Struktur i Działań (SGGW)
www.kobietyimezczyzni.uni.lodz.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Procesy społeczne w miastach postprzemysłowych”

10-04-2014

12-04-2014

Instytut Socjologii

Katedra Socjologii Wsi i Miasta

VIII Dni Japońskie

26-04-2014

27-04-2014

Klub YAKUMO-GOTO

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego

05-05-2014

06-05-2014

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
www.nadzor.syskonf.pl

Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making, FindEcon`2014

15-05-2014

16-05-2014

Katedra Ekonometrii

www.findecon.uni.lodz.pl

XVIII Ogólnopolska Konferencja “Etyka w życiu gospodarczym”

19-05-2014

20-05-2014

Instytut Ekonomii

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ

www.hmeihg.uni.lodz.pl/etyka

Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

03-06-2014

06-06-2014

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

www.warsztaty.uni.lodz.pl

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne

09-06-2014

10-06-2014

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Polityka Społeczna w Cyklu Życia Teoria-Badania-Praktyka

16-06-2014

18-06-2014

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Katedra Polityki Ekonomicznej

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
www.zjazdpolitykow.uni.lodz.pl

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

16-06-2014

18-06-2014

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
www.konferencja_kaisp.uni.lodz.pl

XXI Konferencja poświęcona Elektronicznej Gospodarce

17-06-2014

17-06-2014

Katedra Informatyki Ekonomicznej
www.egospodarka.uni.lodz.pl

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Finanse Neoklasyczne a Finanse Behawioralne

26-06-2014

27-06-2014

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Instytut Finansów

Wzrost gospodarczy-rynek pracy-innowacyjność gospodarki

26-06-2014

27-06-2014

Katedra Makroekonomii

Katedra Mikroekonomii

Human Security in the Contemporary World

29-06-2014

13-07-2014

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

Przyszłość technik badawczych w socjologii

25-10-2012

26-10-2012

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Łódzki, Sekcja Metodologii Badań Społecznych PTS

Ekologia w przedsiębiorstwie – realne oszczędności czy niepotrzebne wydatki

07-11-2012

07-11-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

XXXI Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna

12-11-2012

14-11-2012

Katedra Metod Statystycznych

Globalne aspekty kryzysu strefy euro

12-11-2012

13-11-2012

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

GIS day

14-11-2012

14-11-2012

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SPATIUM

Debata studencka: „Afrykańskie surowce – rozwój Północy kontra rozwój Południa”

21-11-2012

21-11-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

Ekobiznes w praktyce- edycja IV

04-12-2012

04-12-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

XXXIX Konferencja Międzynarodowa Makromodele 2012

5-12-2012

8-12-2012

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Podejście LEADER i inne formy aktywizacji wiejskich społeczności

19-03-2013

20-03-2013

Katedrę Socjologii Wsi i Miasta

Ogólnopolska Konferencja Społeczeństwo, edukacja, gospodarka. W stulecie urodzin profesora Jana Szczepańskiego

18-04-2013

19-04-2013

Instytut Socjologii

VII Dni Japońskie

27-04-2013

27-04-2013

Klub YAKUMO-GOTO i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Praca tymczasowa - droga do kariery czy ślepy zaułek?

13-05-2013

13-05-2013

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Logistyka w medycynie, zdarzeniach masowych, sytuacjach kryzysowych i katastrofach"

13-05-2013

14-05-2013

SKN Logistyki i Innowacji LOGIN i SK Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Trzecie spotkanie z cyklu Media-Internet-Technologie

15-05-2013

15-05-2013

Studenckie Koło Naukowe IM-TECH

XVII Międzynarodowa Konferencja Etyka w życiu gospodarczym

16-05-2013

17-05-2013

Instytut Statystyki i Demografii; Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Zastosowania statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek

28-05-2013

29-05-2013

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Konferencja Ogólnopolska "Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki"

04-06-2013

07-06-2013

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy

05-06-2013

07-06-2013

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

XXII Konferencja Dydaktyczna Metody oceny jakości nauczania

10-06-2013

11-06-2013

Instytut Statystyki i Demografii

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

10-06-2013

12-06-2013

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Biographical Research in the 21 st Century - Epistemological Issues and Ethical Dilemmas

17-06-2013

18-06-2013

Instytut Socjologii

XIV Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna "Przedsiębiorstwo na rynku
kapitałowym"

17-06-2013

19-06-2013

Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki

20-06-2013

21-06-2013

Katedra Makroekonomii; Katedra Mikroekonomii

Konsorcjum Doktoranckie Informatyki Ekonomicznej

 19-09-2013  20-09-2013  Katedra Informatyki Ekonomicznej
 Przyszłość finansów 2013  23-09-2013  24-09-2013  Instytut Finansów

 


Nazwa

Początek

Koniec

Organizator

"Neglected childhood" Zaniedbane dzieciństwo

21-10-2011

22-10-2011

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

XXX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna

7-11-2011

9-11-2011

Katedra Metod Statystycznych

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wielka Brytania, Szwecja, Polska a strefa euro-analiza porównawcza

15-11-2011

16-11-2011

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

XXXVIII Konferencja Międzynarodowa: Macromodels 2011

30-11-2011

3-12-2011

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

Globalne ocieplenie, a wyniki finansowe firm.

10-01-2012

10-01-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes, Studencki Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL

Ekobiznes w praktyce, czyli jak zostać zielonym milionerem” edycja II

13-01-2012

13-01-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

Kapitał ludzki i społeczny jako czynnik rozwoju regionu łódzkiego.

23-03-2012

23-03-2012

Katedra Wymiany Międzynarodowej, Katedra Makroekonomii, Katedra Socjologii Wsi i Miasta.

Aktualne problemy finansów międzynarodowych. Sympozjum z okazji 80 rocznicy urodzin prof. K. Zabielskiego.

26-03-2012

26-03-2012

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztary Studenckie "pO KOLEI. Czas na Łódź"

18-04-2012

23-04-2012

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego

23-04-2012

24-04-2012

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Pozwólmy im żyć Dzień CITES na Ek-Socu

27-04-2012

27-04-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making` 2012 (FindEcon` 2012)

10-05-2012

11-05-2012

Katedra Ekonometrii

XVI Ogólnopolska Konferencja "Etyka w życiu gospodarczym"

17-05-2012

17-05-2012

Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej

Ekobiznes w Praktyce, czyli jak zostać zielonym milionerem edycja III

18-05-2012

18-05-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes

Pracownicy w procesie zmian organizacyjnych w opiece zdrowotnej

21-05-2012

21-05-2012

Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Specjalne Strefy Ekonomiczne: prekaryzacja pracy i warunków życia. Społeczne warunki pracy i przeobrażenia obywatelstwa.

22-05-2012

22-05-2012

Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Think Tank Feministyczny

Współczesne problemy rozwoju Unii Europejskiej z perspektywy krajów grupy Wyszechradzkiej i krajów frankońskich

23-05-2012

26-05-2012

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

Międzynarodowa Konferencja Żydzi w powojennej Polsce i powojennej Łodzi 1945-1950.

24-05-2012

24-05-2012

Katedra Socjologii Kultury

Shale Gas in Poland: economic benefits, energy independence...Are there only positive effects?

24-05-2012

24-05-2012

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes i Studenckie Koło Naukowe TIAL

Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki

29-05-2012

1-06-2012

Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne

4-06-2012

5-06-2012

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki.

14-06-2012

15-06-2012

Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

14-06-2012

16-06-2012

Katedra Analizy i Startegii Przedsiębiorstwa

Łódzkie Dni Gerontologii

18-06-2012

19-06-2012

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

Międzynarodowa Konferencja Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis

14-09-2012

15-09-2012

Katedra Socjologii Kultury; RN03 Biographical Perspectives on European Societies; Uniwersytet w Durham

Do góry
wersja do druku
Wirtualna mapa Wirtualny spacer Pracownia Informatyki

WYDZIAŁ

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym, spośród dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników, z których 400 to nauczyciele akademiccy. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

90-255 Łódź, ul. POW 3/5, tel.: 42 635 5356

NEWSLETTER

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu eksoc.uni.lodz.pl
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź